logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Varför ska jag tro? Finns det mer i livet?

Alla söker vi väl någon mening med tillvaron. Saknar vi det så uppstår ett tomrum inom oss som vi ibland fyller med nästan vad som helst. Åt den som släpper in Gud och lever i en relation med honom ger Bibeln en mängd fantastiska löften, till och med evigt liv. Läs del 1 av 5 i artikelserien om Livets frågor.

Del 1 av 5 i artikelserien om Livets frågor

Vem är Jesus och vem är den helige Ande? Hur ska jag kunna tro på Gud, hur kan han leda mig och kan han hela oss? Varför ska jag be, läsa Bibeln och gå i kyrkan? Detta är frågor som många kanske bär på och därför vill vi i en artikelserie i fem delar försöka svara på dessa funderingar. Vi utgår från boken "Livets frågor" av Nicky Gumbel som ligger till grund för de ofta anordnade alphakurserna, en grundkurs i kristen tro.

Strävan efter harmoni, lycka och en mening med livet

Tråkig, ologisk och osann kanske vissa tänker när den kristna tron kommer på tal. I Bibeln säger Jesus: "Jag är vägen, sanningen och livet" (Joh 14:6). Där kan vi också läsa att människan skapades för att ha gemenskap med Gud, fadern. När den relationen saknas uppstår ett tomrum inombords som vi försöker fylla med nästan vad som helst, ibland med rent av destruktiva ting, i strävan efter harmoni, lycka och en mening med livet. Om det skulle vara så att vi inte föddes av en slump så borde det ju rimligtvis finnas någon mening med allting.

Tänk om Jesus faktiskt finns

Teologen och filosofen Paul Tillich beskriver tre typer av fruktan människor bär på; fruktan för meningslöshet, för döden och för skuld. En del kanske säger: "Det är bra för dig att ha din kristna tro, men den är inget för mig." Tänk om Jesus faktiskt finns och om han dog för att vi ska få det vi gjort fel förlåtet. Tänk om relationen med Gud innebär att vi har en oerhört kärleksfull, himmelsk far som är totalt obegränsad och som kan öppna till synes stängda dörrar och göra det omöjliga möjligt. Om detta dessutom resulterar i ett evigt liv efter vår tid här på jorden så går vi ju, med det resonemanget, miste om det största och mest fantastiska vi skulle kunna vara med om både här och nu och i ett evighetsperspektiv. I 1 Johannes brev 5:13 skriver aposteln Johannes: "Detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn, för att ni skall veta att ni har evigt liv."

Gud har inte lovat oss ett enkelt och smärtfritt liv här på jorden men ett spännande, glädjefullt och rikt liv som förvandlar vårt inre och som förhoppningsvis även resulterar i kärleksfulla handlingar mot våra medmänniskor. I det andra Korintierbrevet 5:17 står det: "Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit." Att förvandlas kanske låter skrämmande, men den förvandling som sker när vi tar emot Jesus är bara till det bättre. Lite längre fram i den här bibeltexten nämns de "andliga frukterna" som är en följd av detta.

Ett erkännande i hjärtat

Kristendomen vilar på treenigheten: Fadern, Sonen och den Helige Ande; faderns (Guds) löften i hans ord (Bibeln), sonens (Jesu) offer för oss när han dog på korset och vissheten som Den Helige Ande ger oss i våra hjärtan. För att bli en kristen behöver man ta emot Jesus i sitt hjärta, erkänna att man tror på att han är Guds son som har dött och uppstått för vår skull och vilja göra honom till Herre i sitt liv.

"Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig" (Upp 3:20). Att dela en måltid är ett uttryck för gemenskap. Jesus tränger sig aldrig på men om vi släpper in honom så lovar han: "Jag är med er alla dagar till tidens slut" (Matt 28:20). Även om det stormar omkring oss så har vi någon att hålla i handen och som leder oss igenom det svåra.

Himlen efter jordelivet

Efter jordelivet ska de som tillhör honom få "vara hos Herren för alltid" (1 Thess 4:17). "Han ska torka bort alla tårar från deras ögon, och det ska inte längre finnas någon död eller sorg eller gråt eller plåga. Allt detta är borta för evigt" (Upp 21:4). Himlen skall vara en plats av obeskrivlig glädje, som aldrig tar slut (1 Kor 15:42-43).

Bibeln är full av fantastiska löften till den som tror men ingen kan själv göra sig förtjänt av att bli frälst och ta del av Guds löften. Detta är en gåva som blev möjlig för att Jesus tog på sig allt vi har gjort fel, när han spikades upp på korset och dog för vår skull. Alla handlar vi fel ibland och det goda vi vill göra gör vi inte alltid. Vi är ju bara människor, men detta, som i Bibeln kallas för synd, är som en mur som skiljer oss ifrån Gud.

I Romarbrevet 6:23 kan vi läsa: "Ty syndens lön är döden men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre." Jesus betalade priset för synden istället för att vi skulle straffas för den. I Johannesevangeliet 3:16 står det: "Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv". Detta förutspåddes redan i Gamla testamentet, flera hundra år innan: "Vi gick alla vilse som får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men Herren lät allas vår missgärning drabba honom" (Jesaja 53:6).

Du kan be Gud om hjälp med allt – även om att tro

Du kanske tycker att det känns svårt att tro på Bibeln, Jesus och kristendomen men du kan be Gud om hjälp med vad som helst och även med detta. När vi erkänner att vi tror på Jesus så inbegriper detta även ett aktivt steg i att lägga vår förtröstan på honom. Den kristna tron innefattar också en omvändelse från en syndig natur till ett rättfärdigt liv med Jesus. Ingen klarar av att leva helt syndfritt i den här världen och det är därför vi alltid kan vända oss till Gud och be om och ta emot hans förlåtelse. Paulus säger: "Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus" (Rom 8:1).

När man blir en kristen så flyttar den helige Ande in i en och förvandlar en inifrån så att man blir mer lik Jesus. "Andens frukter" som nämns i Galaterbrevet 5:22-23 är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Dessa egenskaper växer fram med tiden i en process, likaså hur vi hanterar våra relationer med Gud och andra människor. Vi blir mer kärleksfulla och får en ny attityd till andra. Vi får också en inre visshet om att vi nu är Guds barn. "För hans Helige Ande talar till oss i djupet av vårt inre och säger oss att vi verkligen är Guds barn" (Rom 8:16).

Frälsningsbön

Den som vill ta emot Jesus och tillhöra honom kan be den här bönen: Himmelske Far, jag är ledsen för allt som jag har gjort fel i mitt liv. (Här kan du stanna upp och be om förlåtelse för något som du har på ditt samvete.) Käre Gud, förlåt mig. Nu vill jag vända mig bort från allt som är ont och fel. Tack för att du sände din son, Jesus, för att dö på korset för mig så att jag kan få förlåtelse och bli fri. Från och med nu vill jag följa och lyda honom som min Herre. Tack för att du erbjuder mig förlåtelse och din Helige Ande. Jag vill ta emot den gåvan nu. Gud, kom in i mitt liv med din Helige Ande, och stanna kvar hos mig för alltid. I Jesu Kristi namn. Amen.

Text: Teresia Jansson

Artikeln finns publicerad i tidningen Stridsropet nr 1 - 2018

Vill du gå en alpha-kurs om kristen tro?

En Alpha-kurs består av tre delar: måltidsgemenskap, föredrag och samtal kring dagens ämne.

Ta kontakt med någon kristen kyrka i din närhet och/ eller läs mer på: http://sverige.alpha.org

Läs mer

Till vänster: En uppslagen bibel. Till höger: Ett ihåligt kors på ett berg. Genom korset lyser solen.

Kan jag tro på Jesus och Bibeln?

Det finns faktiskt bevis för att Jesus har funnits, mycket tack vare gamla bevarade skrifter men kanske främst via de människor som idag har erfarenhet av honom. Vem var han då som person och vad gjorde han? Varför var han tvungen att dö, vad betyder det för oss och uppstod han verkligen? Läs del 2 av 5 i artikelserien om Livets frågor.

Ryggtavlan på en kvinna som sitter på kanten av en stenmur med blicken mot en byggnad med texten "Jesus Saves".

Bön, bibelläsning och helande

Vad är bön, hur ska vi be och varför? Vad kan hindra våra böner att nå Gud och att bli besvarade? Varför ska vi läsa Bibeln och kan Gud tala till oss genom den? I Bibeln står det om hur Gud helar människor men gör han det än idag och hur kan vi be för någon som behöver ett helande? Läs del 3 av 5 i artikelserien om Livets frågor.

Två berg med en sjö i mitten av bergen. Från himlen kikar solstrålar fram genom moln ned på vattnet.

Vem är den helige Ande

Kan Gud leda oss och i så fall hur? Vem eller vad är den helige Ande och vad gör han/den? Hur kan vi bli uppfyllda av den helige Ande och vad händer med oss då? Vad är tungomål och vad ska vi med det till? Dessa frågor reder vi ut i det här avsnittet i serien om den kristna tron. Läs del 4 av 5 i artikelserien om Livets frågor.

En tunnel av grenar. I slutet av tunneln står en person.

Ondska, kyrkan och att dela tron

Om jag har tagit emot Jesus som min Herre och blivit en kristen, hur gör jag det bästa av framtiden? Var kommer ondskan i världen ifrån och hur kan jag stå emot den? Varför ska jag berätta för andra om min tro och hur viktigt är det att gå i kyrkan och att ha gemenskap med andra kristna? Läs del 5 av 5 i artikelserien om Livets frågor.

Framsidan på papperstidningen Stridsropet nr 2-2024

Tidningen Stridsropet

Stridsropet handlar om Frälsningsarmén, dess tro, arbete och de människor som engagerar sig där. Välkommen in. Här väntar goda möten på dig.

Ryggtavlan på en man som står på ett berg och tittar ut mot naturen.

Frågor och svar om tro

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om tro, Jesus, bön och om Gud.

Ska vi be för dig?