logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Varför firar vi pingst?

Pingsten är den kristna kyrkans födelsedag och markerar när en speciell kraft, kallad den Helige Ande, kom till Jesus lärjungar och gav dem mod att berätta om Gud inför hela världen. Enligt apostlagärningarna 2:1-4 kom den Helige Ande som ett dån från himlen och fyllde huset där lärjungarna satt. Något som liknade eldslågor fördelade sig och stannade kvar på var och en av dem och symboliserar alltså kraften - den Helige Ande.

Pingstdagen markerar början på den kristna kyrkans verksamhet, då lärjungarna fyllda med den Helige Ande började tala olika språk och förkunnade evangeliet med stor kraft och frimodighet. Elden representerar också Guds närvaro och kraft, som i Gamla testamentet ofta manifesterades genom eld, såsom i den brinnande busken som Mose såg.

Bo Jeppsson, ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland, berättar här om Pingst.

Pingsten äger rum femtio dagar efter påskdagen (pentekosté, grekiska för ”den femtionde”) och handlar om den viktigaste elden av alla – den Helige Ande. En eld som aldrig slocknar, som pekar på Gud och hjälper oss att göra det Jesus vill.

Ni vet hur det är: Utan elden ingen värme. Utan elden inget ljus, ingen matlagning. Det vet varje scout som frusit i skogen och väntat på att de sköna lågorna snart ska få vattnet att bubbla till pastan eller tekoppen. Eld bränner och slukar men ger också nytt liv. Elden samlar oss. I alla tider har människan mötts kring eldstäder, inne och ute. Där det är varmt, dit går vi. Där är vi tillsammans, där ser vi bättre, håller faror borta, lugnar ner oss och stärker varandra.

Jesus lovade sända en Hjälpare

När Jesus lämnat sina lärjungar under Kristi himmelsfärd står de först handfallna och ser upp mot himlen. Vad är nu detta? Ensamma igen! Där försvann Mästaren! Vad ska vi tro? Sedan minns de, ja de blir påminda om vad han sagt:  

Jag kommer att komma tillbaka. Innan det ska jag sända er hjälparen; Den Helige Ande. Och han ska vägleda er på er vandring när ni nu inte längre kan vandra med mig. Vi kan inte längre tala, äta och be tillsammans. Inte längre sova tillsammans under den stjärnklara himlen. Den Helige Ande ska leda er men framför allt ska han tala till er och undervisa er om Gud och han ska se till att världen får del av budskapet.

Dån, stormvind och eld

Och som Anden kom! Ungefär femtio dagar efter att Jesus uppstått var mängder av judar från olika delar av världen samlade i Jerusalem för att fira en högtid. Staden myllrade av människor och bubblade av glädje och förväntan, ni vet lite som det är när det ska bli festival, nationaldag eller marknad i staden. Dånet som hördes genom rummen där lärjungarna var samlade liknade en storm, står det i Apostlagärningarna. Hela huset fylldes. Och precis som inför starka vindar kan jag tänka mig att många kanske blev rädda först:

” En storm här, mitt på dagen, inomhus? Ska huset rasa nu? Bör vi ta skydd?”

Förvåningen var stor också hos dem som fanns utanför och hade hört dånet. Vad i hela världen händer därinne?

Talade många språk som alla förstod

Så kom elden. Lågor av eld fördelade sig över var och en av lärjungarna, står det. Och det blev varken ras, kaos eller brand, istället blev lärjungarna glada och uppfyllda och började tala nya språk så att alla som samlades förstod, oavsett vilket land de kom ifrån. Och de pratade om Gud, vad Gud hade gjort i historien och hur Jesus kommit för att uppfylla alla med liv. Rummet blev varmt, heligt och hänryckt. Och Det doftade frihet, för ”där Guds Ande är, där är frihet” som det står i andra Korintierbrevet.

Tusentals kom till tro samma dag

Pingsten kallas kyrkans födelsedag. För nu började det på allvar. Många trodde och förstod, tusentals lät döpas, mängder vände om från sina bristfälliga liv, andra som var förtryckta och ensamma blev upprättade och fick sammanhang. Församlingar föddes och växte.

Anden ger Frälsningsarmén kärlek till medmänniskan

Och vet du, det sker än idag. Varje dag, faktiskt! Frälsningsarmén har i 140 år sedan letts av den Helige Ande att möta personer i utsatthet, hunger, ensamhet och andlig tomhet. Det är den Helige Ande som ger oss kärleken i arbetet och modet att starta nya verksamheter och gemenskaper där man kan få bli förvandlad, fri från missbruk eller psykisk ohälsa, räddad undan våldsamma relationer och mätt i magen. Och där man kan få uppdrag och ansvar.

Nytt liv och växtkraft

Du kan också få del av den här kraften. Anden hjälper oss att bli mer lik Jesus, precis som under den första Pingsten. Kom närmre du också! Värm ditt liv vid elden. Som runt en eld i skogen. Gud känner just dig på djupet. Vänd dig till Jesus. Tro på Honom och ta emot den Helige Ande. Gå sedan ut och var så full av värme, liv, växtkraft och väldoft som just DU ska vara.

Jag önskar dig en riktigt Glad Pingst!

Bo Jeppsson, ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland

Text: Carina Tyskbo

Ska vi be för dig?

Vill du be till Gud?

Herrens bön eller Fader vår som den är mer känd för att heta, är den mest centrala bönen inom kristendomen. I den nya översättningen heter bönen Vår fader.

Enligt Bibeln var det Jesus själv som lärde ut den här bönen på ett berg i Galileen, som en del av sin bergspredikan. Händelsen beskrivs i Matteusevangeliet (Matteus 6:9-12).

Vår fader 

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet.
Amen.

Vill du gå en alphakurs om kristen tro?

En alphakurs består av tre delar: måltidsgemenskap, föredrag och samtal kring dagens ämne. Ta gärna kontakt med Frälsningsarmén på din ort eller en annan församling, om vi inte finns på din ort.