logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Julefrid eller oro?

Nu närmar vi oss julen – en tid av glädje, ljus och hopp. ”Julen är härlig för stora och små”, sjunger vi i en känd julvisa. Och kanske är julen enbart en härlig tid för dig? Eller känner du oro? Du är inte ensam i så fall.

Många tycker att den här tiden är svår -  krigets fasor når oss dagligen, klimathoten höjs, kriminaliteten tycks bara öka, och vi kanske funderar på vår egen hälsa och framtid.

När Bibeln flera hundra år före Kristi födelse talade om att ett barn en dag ska födas, var det till en minst lika orolig tid som nu. En tid när människor vandrade i mörkret, när fattiga frös och led, och strider pågick på många platser.

Men vi är varken ensamma eller bortglömda. Vi får lita på vad Gud har lovat i sitt ord.

Julens berättelse börjar med det mest utlämnade som finns, ett spädbarn. Kristendomen är den enda religion som berättar om en stor Gud som föds som en liten människa. Senare dog han på ett kors och uppstod från döden -  för att visa att ingenting längre kan skilja oss från Guds kärlek. Ingenting. Och det är en kärlek som inte framförallt är känslosam utan praktisk.

Ett av Jesus namn i Bibeln är Immanuel som betyder ”Gud med oss”. För Guds egen Son är verkligen med oss.  Låt julen påminna dig om det. Vänd dig till honom! Jesus hör dina böner om de så bara är trötta eller stressade suckar.

Guds son har all makt, i himmelen och på jorden. Det är stora ord. Men han bär också det lilla. Han bär de människor i utsatthet som vi på Frälsningsarmén dagligen möter i vårt land. Han bär de hemlösa, fattiga, hungriga, flyende, rädda och sjuka.  Och han vill bära dig, ditt hjärta, din oro eller julglädje.

Därför är julen härlig för stora och små. Därför får vi ropa ut med alla änglar som visade sig för herdarna på julnatten:

Hosianna! Välsignad vare han som kommer i Herrens namn!

Jag önskar dig en riktigt god, varm och välsignad Jul!

Bo Jeppsson, ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland

Ska vi be för dig?

Frälsningsbön

Den som vill ta emot Jesus och tillhöra honom kan be den här bönen:

Himmelske Far, jag är ledsen för allt som jag har gjort fel i mitt liv. (Här kan du stanna upp och be om förlåtelse för något som du har på ditt samvete).

Käre Gud, förlåt mig. Nu vill jag vända mig bort från allt som är ont och fel. Tack för att du sände din son, Jesus, för att dö på korset för mig så att jag kan få förlåtelse och bli fri. Från och med nu vill jag följa och lyda honom som min Herre.

Tack för att du erbjuder mig förlåtelse och din Helige Ande. Jag vill ta emot den gåvan nu.

Gud, kom in i mitt liv med din Helige Ande, och stanna kvar hos mig för alltid. I Jesu Kristi namn. Amen.

Vill du gå en alphakurs om kristen tro?

En alphakurs består av tre delar: måltidsgemenskap, föredrag och samtal kring dagens ämne. Ta gärna kontakt med Frälsningsarmén på din ort eller en annan församling, om vi inte finns på din ort.