logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Vill se en ny generation pionjärer

Kristna behöver möta människor där de är, utanför kyrkans väggar. Inom Frälsningsarméns pionjärarbete vill man se församlingar i enlighet med vår tid och fokus på relationer, kreativitet, mission och lärjungaskap. Snart erbjuds en pionjärutbildning och redan nu webbinarier som alla kan delta i.

– Få kommer till kyrkan i Sverige idag och vi lägger ner så mycket energi på att bjuda in folk till oss men hur ofta var Jesus värden? Han var gästen. Idag har kristna enorma möjligheter att än en gång ta sig utanför kyrkväggarna och plantera gudstron där människor redan finns, och på platser som är i desperat behov av att nås av goda nyheter.

Det säger Mark Cotterill, frälsningsofficer i Helsingborg och ledare inom Frälsningsarméns pionjära arbete.

– Det finns en längtan efter andlighet och vi måste bryta ny mark och det behövs kreativitet i olika former. Därför är det av största vikt att kristna idag söker sin kallelse, menar han.

Pionjärutbildning, praktik och webbinarier

Nu ska nästa generation stärkas och utrustas att plantera nya kyrkliga former och uttryck i samklang med vår tid och fokus på relationer, kreativitet och mission. I höst erbjuder därför Frälsningsarmén en pionjärutbildning som till stor del görs på egen hand online. Det blir även praktiska inslag och träning i mission och kårplantering samt coachning i ledarskap. I första hand vänder man sig till församlingsledare och församlingsplanterare och den som är intresserad av att lära sig leda och organisera andligt och missionsinriktat arbete.

Men redan nu har en serie med webbinarier dragit igång och planen är att arrangera dessa 4-5 gånger per år. Det första som hölls i januari samlade omkring 30 personer. Rubriken var ”The calling lab” då kårledare Hanna Mingey i Helsingborg talade om att hjälpa människor att upptäcka sin kallelse.

Nästa tillfälle är 23 maj klockan 19 med ämnet ”Emotionellt, sunt ledarskap” och den påverkan en nära Gudsrelation har gällande stress, att ta genomtänkta beslut och att utveckla en sund gruppdynamik. Talare är Judith Payne, rektor på Frälsningsarméns Officersskola i London.

Teman för övriga träffar rör hur man gör lärjungar, kontextuell intelligens, interkulturell mission, det profetiska, utveckling av karaktär, kompetens, tro och lärjungaskap och om pionjärt, innovativt ledarskap för en tid som denna. Webbinarierna är öppna för alla, även för människor utanför Frälsningsarmén och inom andra samfund.

Viktigt med nätverk och jämställdhet

De som går utbildningen blir också del av ett nätverk för likasinnade.

– Som pionjär kan man känna sig annorlunda och ensam och därför är det viktigt med människor som kan stödja och be för varandra som vänner och kollegor, säger Mark.

I nätverket ska det finnas en blandning av kvinnor och män med olika bakgrund och härkomst. Ett område i kyrkan där det behövs förändring rör just jämställdhet, anser Mark.

– På konferenser om församlingsplantering är 90 procent män. Varför skulle de ha svaren för framtiden? Vi behöver kvinnligt ledarskap och måste bryta ner patriarkatet och de murar som står i vägen, understryker Mark.

”Det blir spännande samtal med män som vill diskutera livet och tron och vi tittar på Champions League tillsammans”

Mark Cotterill

Gemenskap i enlighet med APEST

När han och frun Emma kom till Helsingborg år 2015 valde de att stänga ner kåren där och första tiden besökte de olika församlingar för att se vilka människor och behov som fanns i staden. Utifrån det började de forma kårverksamheten.

– Vi ville lyssna till kontexten och se vad Gud redan gjorde i vår stad för att vi skulle kunna vara en välsignelse för den, påpekar Mark.

Han har grubblat mycket kring församlingslivet och boken ”The forgotten way” av Allan Hirsch blev en ögonöppnare för honom. Den talar om att gå tillbaka till rötterna i den kristna kyrkan och att forma en gemenskap i enlighet med den apostoliskt evangeliska läran. I den ryms människor med olika gåvor och roller som kompletterar varandra, såsom apostel, profet, evangelist, herde och lärare (APEST på engelska).

Micro church – kyrka i liten grupp

Mark nämner fenomenet ”micro church” (mikrokyrka) där mindre grupper träffas inom sammanhang som exempelvis musik eller idrott. Det kan också vara ett gäng ensamma mammor och så vidare. Mark är själv ledare för några som brukar sammanstråla på krogen men en gång i månaden möts alla till gudstjänst på kåren i Helsingborg.

– Det blir spännande samtal med män som vill diskutera livet och tron och vi tittar på Champions League tillsammans, säger Mark som menar att kyrkan behöver vara en rörelse snarare än en institution med väggar.

– Det viktiga är inte att nå dem som kommer till kyrkan. Vi måste prata om och räkna rätt saker. Det viktiga är hur vi gör lärjungar, understryker han.

Text: Teresia Jansson

Fakta pionjärutbildning

Läs mer om APEST; apostel, profet, evangelist, herde och lärare

Ska vi be för dig?