logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Hur får vi ett förvandlat liv?

Hur går vi från mörker till ljus? Från hopplöshet till tillförsikt? Från självmordstankar till framtidshopp? När vi släpper kontrollen och litar på att Gud vet vilka vi är och att Han har en plan för oss blir livet aldrig som förut igen. Människor runt omkring ser förvandlingen i oss som fortplantar sig som vågor i vår närhet och vi når ut med Jesus kärlek genom att vara i hans kärlek.

Hur får vi ett förvandlat liv? Svaret finns hos Jesus. Han är vägen, sanningen och livet. I honom finns livets mening, kärlek, frid, en framtid.

I Bibeln kan vi läsa om den förlorade sonen, som reste från sin far för ett liv i sus och dus. Han upptäckte till slut vad han saknade – kärlek och omsorg från sin far. Han vände tillbaka och fadern sprang honom till mötes. Han blev inte bara förlåten och välkomnad hem utan fadern ordnade en fest för sonen som gått från död till liv. Ett förvandlat liv.

Jag brukar gå i skogen med mina vänner som alla har hundar. Vi går samma slinga varje gång, en härlig, öppen stig. En dag hade kommunen huggit ner alla träd och det låg grenar och skräp på vår stig. Vi kom inte fram och alla var upprörda. När vi såg på eländet var det lockande att gå en annan väg. Då sa en kvinna i gänget ”Vi plockar bort en pinne i taget, vi börjar i dag. Varje gång vi går förbi här så rensar vi bort några grenar var och snart är stigen framme igen”. Vi gjorde så och innan sommaren var slut så kunde vi njuta av vår fina stig igen.

Där vi ser problem ser Jesus möjligheter

Så kan det också vara i våra liv. Problem, konflikter, arbete, allt hopar sig som ett berg framför oss, vi vet inte vilken väg vi ska ta för att reda ut alltihop. Det är bara en röra och vi vill ta en annan, lätt väg genom situationen.

Men Jesus han säger att han är vägen. Han vill att vi med hans hjälp ska ta oss igenom problemen och frågorna vi har. Följ mig, säger Jesus. Håll er på min väg, den smala vägen.

När vi går i Guds kraft och uthållighet, när vi tar tag i problem och relationer innan de går sönder, med Jesus kärlek och förlåtelse, då sker något i oss. Vår tro växer och de berg av omständigheter, som vi sett som hinder, blir spännande utmaningar. Människorna runt omkring oss ser en förvandling i oss. En förvandling som fortplantar sig som vågor i vårt närområde. Vi når ut med Jesus kärlek genom att vara i hans kärlek.

Innan jag tog emot Jesus som Herre i mitt liv trodde jag att jag inte skulle klara av alla krav som skulle uppfyllas innan man blev frälst. Så fel jag hade, när jag kapitulerade och gav mitt liv till Jesus, med fel och brister, så förvandlade han mig inifrån och ut. Jag såg bara hindren framför mig, men Jesus såg möjligheterna.

”Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna.”

Ordspråksboken 3:5-6 SFB98

När vi förtröstar på Herren, när vi litar på att han vet vilka vi är och har en plan för oss. När vi släpper vår egen kontroll och lägger ner våra liv vid korset, då kan vi gå i Guds kraft och auktoritet. Livet blir aldrig som förut igen, det blir helt förvandlat.

Henry Lindell, kårledare, Frälsningsarmén i Kiruna

Ska vi be för dig?

Frälsningsbön

Den som vill ta emot Jesus och tillhöra honom kan be den här bönen:

Himmelske Far, jag är ledsen för allt som jag har gjort fel i mitt liv. (Här kan du stanna upp och be om förlåtelse för något som du har på ditt samvete).

Käre Gud, förlåt mig. Nu vill jag vända mig bort från allt som är ont och fel. Tack för att du sände din son, Jesus, för att dö på korset för mig så att jag kan få förlåtelse och bli fri. Från och med nu vill jag följa och lyda honom som min Herre.

Tack för att du erbjuder mig förlåtelse och din Helige Ande. Jag vill ta emot den gåvan nu.

Gud, kom in i mitt liv med din Helige Ande, och stanna kvar hos mig för alltid. I Jesu Kristi namn. Amen.

Vill du gå en alphakurs om kristen tro?

En alphakurs består av tre delar: måltidsgemenskap, föredrag och samtal kring dagens ämne. Ta gärna kontakt med Frälsningsarmén på din ort eller en annan församling, om vi inte finns på din ort.