logotype
Hjälp ett barn ut ur ensamhet i sommar - ge en gåva nu

Familjehögtider

Frälsningsarmén inbjuder dig att fira och hålla dina familjehögtider hos oss. Det handlar om hela livet; från födelse till död genom barnvälsignelse, konfirmation, bröllop och vigsel samt begravning.

Barnvälsignelse

En av livets absoluta höjdpunkter är att få bli förälder, att få hålla sitt lilla barn i sina armar och se livets mirakel. I Bibeln läser vi om hur Jesus tog upp barnen i sin famn, lade sina händer på dem och välsignade dem. Jesus visade i ord och i handling att barnen är värdefulla. I Frälsningsarmén vill vi göra som Jesus; välsigna barnen.

Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: "Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in." Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.
Markus 10:13-16

Många föräldrar vill be om Guds välsignelse över sitt barn och barnvälsignelsen är en familjehögtid som Frälsningsarmén erbjuder. Varken barnet eller föräldrarna behöver vara medlem i Frälsningsarmén för att få ha barnvälsignelse hos oss. Ofta sker välsignelsen i en gudstjänst i Frälsningsarméns gudstjänstlokal, men kan också äga rum på annan plats. I själva ceremonin bärs barnet fram och frälsningsofficeren lägger sina händer på och ber för barnet. Medlemmarna i frälsningsarmékåren vill vara med och be för barnet och, om familjen önskar, medverka till att barnet får växa upp under ett kristet inflytande och vara ett stöd för familjen.