logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Familjehögtider

Frälsningsarmén inbjuder dig att fira och hålla dina familjehögtider hos oss. Det handlar om tillfällen genom hela livet; från födelse till död genom barnvälsignelse, konfirmation, bröllop och vigsel samt begravning.

En glad kvinna som håller i ett spädbarn. Hon ler stort mot barnet.

Barnvälsignelse

En av livets absoluta höjdpunkter är att få bli förälder, att få hålla sitt lilla barn i sina armar och se livets mirakel. I Bibeln läser vi om hur Jesus tog upp barnen i sin famn, lade sina händer på dem och välsignade dem. Jesus visade i ord och i handling att barnen är värdefulla. I Frälsningsarmén vill vi göra som Jesus; välsigna barnen.

Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: "Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in." Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.
Markus 10:13-16

Många föräldrar vill be om Guds välsignelse över sitt barn och barnvälsignelsen är en familjehögtid som Frälsningsarmén erbjuder. Varken barnet eller föräldrarna behöver vara medlem i Frälsningsarmén för att få ha barnvälsignelse hos oss. Ofta sker välsignelsen i en gudstjänst i Frälsningsarméns gudstjänstlokal, men kan också äga rum på annan plats. I själva ceremonin bärs barnet fram och frälsningsofficeren lägger sina händer på och ber för barnet. Medlemmarna i frälsningsarmékåren vill vara med och be för barnet och, om familjen önskar, medverka till att barnet får växa upp under ett kristet inflytande och vara ett stöd för familjen.

Konfirmation

Ordet konfirmation betyder bekräftelse och i Frälsningsarméns konfirmationshögtid bekräftar den unga människan den kristna tron. Fram till tonåren händer det att ungdomar lever med familjens tro och tradition, utan att de för den skull själva har tagit ställning. Under konfirmationstiden handlar det om att ta ett personligt beslut om att säga ja till tron på Jesus som sin personliga frälsare. Vid konfirmationshögtiden, som hålls av en frälsningsofficer, bekänner konfirmanderna offentligt i storgrupp sin tro och blir även föremål för förbön och välsignelse.

I konfirmationsundervisningen ingår bibelkunskap och samtal om den kristna tron och hur den rent praktiskt tar form i en människas liv. Ungdomarna får stöta och blöta de stora livsfrågorna, den livsstil de har och andra viktiga ämnen genom lek, diskussioner, gruppövningar och andra aktiviteter.

Den som har gått ut årskurs 8 inbjuds att konfirmeras på Frälsningsarmén. Det finns inget krav på att vara medlem i Frälsningsarmén. De allra flesta åker på konfirmationsskolan som avslutas med en konfirmationshögtid, dit släkt och vänner får komma. Det finns också möjlighet att konfirmeras på den frälsningsarmékår som finns på din lokala ort.

Bröllop – vigsel

I Bibeln kan vi läsa att "... störst av dem är kärleken" (1 Kor 13:13). Det par som ska gifta sig har en dag framför sig som ger minnen för livet. Frälsningsarmén vill vara med och skapa dessa minnen genom att erbjuda paret att gifta sig hos oss, i en vackert dekorerad gudstjänstlokal. Det krävs inget medlemskap för att ta del av detta erbjudande. En frälsningsofficer med vigselrätt är vigselförrättare. Om paret önskar kan vigseln äga rum på annan plats. Bröllopsgudstjänsten utformas tillsammans med brudparet och kan göras mycket personlig.

Bibelns angelägna budskap om kärlek och trohet ligger till grund för äktenskapets förbund och de löften som avges i samband med vigseln. I Bibelns ord från 1 Joh 4:16 poängteras att Gud är kärlek och det blir tydligt genom att vigseln sker i Guds och alla vittnens närvaro och att bönen om att Gud ska välsigna äktenskapet och finnas med i både glädje och sorg bes för paret.

Innan vigseln äger rum inbjuder vigselförrättaren paret till en serie samtal som förberedelse för det äktenskap de ska gå in i. Ett särskilt material som heter "Att älska och vårda" används i dessa samtal.

Begravning

En begravningsgudstjänst på Frälsningsarmén är ljus och hoppfull. Aktning inför döden och den döda, bekännelsen till det kristna hoppet och tröst till de levande är begravningsgudstjänstens trefaldiga innebörd. Den som önskar får ha sin begravningsgudstjänst i frälsningsarmélokalen med en frälsningsofficer som officiant. Det finns inget krav på att vara medlem i Frälsningsarmén för att en sådan högtid ska genomföras hos oss. Gudstjänstlokalen dekoreras vackert. Innehållet i begravningsgudstjänsten utformas tillsammans med de anhöriga i de samtal som hålls innan begravningen sker. Begravningsgudstjänsten kan också äga rum i annan lokal, till exempel ett kapell.

Frälsningsofficeren kan också vara med och leda en jordfästning eller en urnsättning, om önskan finns.

Frälsningsarméns symbol korset och kronan.
Korset och kronan

En av Frälsningsarméns symboler är korset och kronan. Korset talar om Jesu död på korset, för att människan ska kunna bli frälst och få leva ett liv i Guds gemenskap. Kronan talar om den belöning som en gång väntar i himlen, när jordelivet tagit slut, evighetshoppet.

Kontakta kåren eller verksamheten på din ort för att efterfråga familjehögtiderna. Om Frälsningsarmén inte finns på din ort hänvisar vi till andra kyrkor och samfund på orten.

Ska vi be för dig?