logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Tårar och en starkare tro på Gud

Många som är kristna från barnsben kan med åren känna att glöden falnar. För Peter blev ett radikalt möte med den Helige Ande en kallelse till att leva mer beroende av Gud. Nu får den nyblivne pensionären genom Guds kärlek och profetians gåva betjäna andra.

Eksjö-bon Peter Klockgärd är 65 år och har varit kristen hela livet. Men först för 14 år sedan blev hans tro brinnande och levande på allvar. Livet skakades i sina grundvalar och nu är han en mycket mer öppen och känslig man som har lättare till tårar. Som tonåring döptes Peter och blev ak­tiv medlem i en församling. Han påverkades under ungdomen av flera starka gudsmöten. Tillsammans med sin blivande fru Lena gick han en bibelskola som lade en bra grund för livet och tron tillsammans.

Tilltal från Gud genom radion

Åren gick. Peter och Lena bildade familj och fick barn. Han blev ”idrottsförälder” med matcher och träningar på söndagar. Hus och hem och eget sportande tog det mesta av fo­kuset och tron gled ut mer i periferin. Men vid 51 års ålder upplevde han något väldigt speciellt.

— Det var min första semesterdag i stugan. Min fru sov. Jag höll på att måla om utvän­digt och fick ett infall att ta med radion och satte på den för att kolla batterierna. Exakt då strömmade den norska sången ”Herren välsigne dig” ut ur högtalaren. Jag stod som förstenad med målarburken i ena handen och penseln i den andra, säger Peter.

Följande märkliga sång berörde ännu mer: ”Du sågar din bräda och du målar ditt hus. Men när ska du börja leva?” förkunnade rös­ten från en närradiostation. Peter förstod att han hade fått ett tilltal från Gud. Senare leta­de han upp sin Bibel och började läsa.

— Jag läste och läste, ända från början. Det här var ingen slump, Gudsordet började tala till mig på ett nytt sätt. Mina vänner och min fru tyckte att det var lite häftigt, berät­tar Peter.

Sjöng hela natten i Anden

På väg till en församlingshelg i augusti upplevde Peter en väldig sorg i hjärtat, en stor nöd. Framme på gården bröt han ihop och grät som ett barn. På kvällen i sängen kom Guds Ande över honom och Peter bör­jade tala i tungor. Det var som en eld, något han inte själv styrde över - ett flöde av Guds kärlek.

— Jag sjöng i anden och låg så i sängen till halv fyra på morgonen! Tiden försvann, det kom sånger jag inte visste att jag kunde, gamla kristna psalmer och visor. Jag tänkte på Mose 40 dagar på berget när han fick se Gud för en kort sekund, och att Gud är så ren, så stor och mäktig, säger Peter.

Sången väckte Peters fru, men hon som­nade om. På morgonen undrade en försam­lingsmedlem vem som hade sjungit i Anden och hållit alla vakna. Peter ler åt minnet.

Profetisk gåva

Tillbaka i vardagen levde han i ett salig­hetsrus, ett tillstånd av stor frid och stark glädje. Under ett och ett halvt år framåt gjor­de han, förutom jobbet och hemmasysslorna, inget annat än att läsa Bibeln och be.

— Jag hade ett sådant sug efter att ständigt umgås med Gud. Jag åkte hem på lunchen och åt och bad, jag bad på nätterna för ledar­skapet i Eksjö och för människor i nöd. Ändå var jag pigg på jobbet, säger Peter och ser lite förvånad ut, som om det nästan handlade om någon annan än honom själv.

— Jag kommer från en släkt av vanliga enkla människor och har ingen direkt utbild­ning i botten. Men Gud lyfte upp mig och gav mig en ny identitet, fortsätter han.

För Peter förstod så småningom att det var en profetisk gåva han fått av Gud. Kärleken han upplevde var så stark. Frun förstod inte vad som hänt och kontaktade en andlig led­are för att få råd kring sin förvandlade make. En man som grät, bad på knä och gick från att sluka sport i timmar till att knappt sätta på teven.

Tackade Gud för priset "Årets turismföretag"

I sitt yrkesliv har Peter bland annat varit dekoratör, kommunikatör och möbelsäljare. När han närmade sig pensioneringen kom förfrågan om att ta över som platschef på Eksjö Camping, Konferens och restaurang, som drivs i kristen regi. Han tackade ja. Kort därefter slog pandemin till och alla bokning­ar försvann.

— Vi var tvungna att gå i tro, med sju an­ställda och 43 bokade sommarjobbare. Gud förvissade oss om att vi inte skulle stänga ner, bara ställa om efter de nya restriktioner­na. Vi sålde matlådor till äldre, hade andak­ter, barnaktiviteter och en campingpastor. På så sätt nåddes människor med evangelium även under pandemin, säger han.

En dag när Peter stod i duschen fick han ett tilltal från Gud: Campingen skulle få sy­nas i medierna. Efter en och en halv månad hörde en kristen tevekanal av sig. Peter och restaurangchefen fick under en timmes sänd­ning berätta om verksamheten i ett program som når många tusen tittare.

— Direkt efteråt fick vi bokningar. Vi kla­rade den svåra krisen med god marginal. Hösten 2020 blev vi utnämnda till årets tu­rismföretag och i talet under prisutdelningen tackade jag Gud som hjälpt oss genom allt. I tidningarna sade jag samma sak, jag kunde inte ta åt mig äran själv, säger Peter berörd.

Hjälper till på Frälsningsarmén i Eksjö

Samma år såg han att Frälsningsarmén i Eksjö skulle göra en nystart med inriktning på barnfamiljer. I kyrkan mötte han den ny­anställda familjekonsulenten Pernilla som berättade att det kom så många barn att hon bad Gud sända en pensionär till hjälp. Peter häpnade.

— ”Men jag är ju pensionär, jag kan hjälpa dig!” sade jag. Dessutom hade jag bett Gud om att hitta något att göra efter yrkeslivet.

Så kommer det sig att Peter sedan förra hösten hjälper till med fikat på kårens (för­samlingens) öppna förskola ”Flora”. Han tycker att Frälsningsarmén gör ett fantastiskt arbete och ska även få hålla i ett bibelstudi­um om profetians gåva.

— Det jag har upplevt får inte alla vara med om. Det är en gåva från Gud, inte min egen styrka. Men alla har något att dela i en församling. Paulus säger ju att alla lemmar i kroppen kan bidra, hävdar Peter.

Även om han kan uppleva motstånd tror han att den som umgås med Gud kan följa sitt hjärta och känna frid över sitt handlande. Som David i Gamla testamentet, som hade ett gudshjärta. Man kan heller inte bygga sitt kristna liv på känslor utan måste stå fast i tro och övertygelse. Psaltaren 139 talar om att Gud känner oss så väl och har en plan för våra liv. Det gäller alla, menar han.

Sin uppväxt betecknar han som hård, med strängt kristna föräldrar av den gamla stam­men. Han var tvungen att gå i kyrkan och fick inte sporta på söndagar. Pappa bestämde hemma och arbetade jämt. Gud var en sträng farbror på ett moln. Peters vänner undrar ibland över hur han alls kan vara aktivt kris­ten med sin bakgrund.

— Men tack vare all kärlek och mina star­ka möten med Gud har jag stärkts i min tro. Man måste födas på nytt, som Jesus säger till Nikodemus i Johannesevangeliet 3. Jag är ingen supermänniska – jag är som alla andra kristna, säger Peter.

Text och foto: Carina Tyskbo

Fakta om Peter Klockgärd

  • Ålder: 66 år.
  • Bor: Eksjö.
  • Familj: Hustrun Lena, 3 barn och 8 barnbarn.
  • Sysselsättning/ideellt engage­mang: Pensionär, volontär öppna förskolan Frälsningsarmén Eksjö.
  • Läser helst: Kristen litteratur, Bibeln.
  • Intressen: körsång, padel och gymträning.
  • Favoritbibelord: Filipperbrevet 4: 6-7.

Ska vi be för dig?

Vill du be till Gud?

Herrens bön eller Fader vår som den är mer känd för att heta, är den mest centrala bönen inom kristendomen. I den nya översättningen heter bönen Vår fader.

Enligt Bibeln var det Jesus själv som lärde ut den här bönen på ett berg i Galileen, som en del av sin bergspredikan. Händelsen beskrivs i Matteusevangeliet (Matteus 6:9-12).

Vår fader 

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet.
Amen.

Vill du gå en alphakurs om kristen tro?

En alphakurs består av tre delar: måltidsgemenskap, föredrag och samtal kring dagens ämne. Ta gärna kontakt med Frälsningsarmén på din ort eller en annan församling, om vi inte finns på din ort.