logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Bön, bibelläsning och helande

Vad är bön, hur ska vi be och varför? Vad kan hindra våra böner att nå Gud och att bli besvarade? Varför ska vi läsa Bibeln och kan Gud tala till oss genom den? I Bibeln står det om hur Gud helar människor men gör han det än idag och hur kan vi be för någon som behöver ett helande? Läs del 3 av 5 i artikelserien om Livets frågor.

Del 3 av 5 i artikelserien om Livets frågor

Vem är Jesus, hur ska jag kunna tro på honom och den helige Ande, hur kan Gud leda mig och kan han hela oss? Varför ska jag be, läsa Bibeln och gå i kyrkan? Detta är frågor som många kanske bär på och därför vill vi i en artikelserie i fem delar försöka svara så gott vi kan på dessa funderingar. Vi utgår från boken "Livets frågor" av Nicky Gumbel som ligger till grund för alphakurser; grundkurs i kristen tro.

En relation med Gud

Genom bönen bygger vi upp en relation med Gud och den är mer ett samtal än en ritual. Vi har i oss själva ingen rätt att nalkas Gud men i och med att skiljeväggen mellan oss och Gud revs ner när Jesus dog på korset så kan vi komma till honom "i Jesu namn". Paulus säger att "genom honom (Jesus) kan vi nalkas Fadern, i en enda Ande" (Ef 2.18). Bön kan vara tacksägelse, lovprisning, bekännelse, lyssnade och så vidare.

Jesus sade: "Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas" (Matt 7:7-8).

Samtidigt så får vi inte alltid det vi ber om. Obekänd synd orsakar en blockering mellan oss och Gud. "Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra, och era synder döljer hans ansikte för er, så att han inte hör er" (Jesaja 59:2). Vi behöver bekänna, be om förlåtelse för och ta avstånd från synden. Fel motiv kan också hindra bönesvar. Johannes skriver: "Om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss" (1 Joh 5:14). I Matteusevangeliet 7:11 lovar Gud bara att ge oss "goda gåvor". Ju mer vi lär känna Gud, desto mer förstår vi vad som är hans vilja.

Hur ska vi be?

Gud uppmanar oss att låta honom veta våra hjärtans önskningar. Några hållpunkter man kan ha är: Tillbedjan, då du tackar och prisar Gud för den han är och vad han har gjort för dig, bekännelse, då du bekänner och ber om förlåtelse för din synd, tacksägelse, när du tackar Gud för nära och kära, din hälsa och så vidare, och förbön då du ber för dina och andras behov.

Den som tycker det är svårt att formulera en egen bön kan be "Fader vår" som Jesus lärde oss att be: "Fader vår, som är i himmelen. Helgat vare ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himlen, så ock på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag. Förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåter dem oss skyldiga äro. Inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härlighet i evighet. Amen."

Varför ska vi be?

Vi uppmanas att "be ständigt" (1 Thess 5:17, Ef 6:18). Vi kan be var som helst och när som helst men det kan vara bra att skapa en vana kring bönen. Jesus sade: "När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig" (Matt 6:6).

Det är också viktigt att be tillsammans med andra. Jesus har sagt: "Allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader" (Matt 18:19). Bönen är intimt förbunden med gemenskapen med Gud och det är därför det allra viktigaste vi kan ägna oss åt.

Varför ska vi läsa Bibeln?

Jesus sade: "Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun" (Matt 4:4). Gud kommunicerar med oss främst genom sitt ord, Bibeln. Jesus är den främsta och yttersta uppenbarelsen av Gud så som han skildras i Bibeln. Gud har också uppenbarat sig genom skapelsen (Rom 1:19-20, Ps 19).

Paulus skrev: "Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar" (2 Tim 3:16-17).

Bibeln är skriven av mänskliga händer

Bibeln är skriven av mänskliga händer men innehållet anses ändå vara från Gud. Den synen hade Jesus också på de skrifter som fanns på hans tid (Mark 7:5-13). Det betyder däremot inte att Bibeln inte innehåller svåra saker. Det finns vissa frågetecken och en förklaring är att författarna skrev ur så olika sammanhang och synvinklar. Bibeln skrevs under en tidsperiod av 1500 år och har bidrag från minst 40 olika författare med olika professioner.

Bibeln lär oss om hur Gud vill att vi ska leva och är på sina ställen väldigt tydlig men en del anser att den är för mycket av en regelbok. En tillvaro helt utan regler och lagar vore nog dock otänkbart för de flesta. Frihet att använda droger exempelvis leder ofta snarare till bundenhet/beroende. Gud vill inte att vi ska leva tråkiga liv men han vill inte att vi gör sådant som ger negativa konsekvenser.

Kraften i Guds ord

Gud talar till oss på olika sätt, i synnerhet genom Bibeln, och många kommer till tro genom att läsa den: "Så bygger tron på förkunnelsen, och förkunnelsen på Kristi ord" (Rom 10:17). När vi läser Bibeln talar Jesus till oss i våra hjärtan och förvandlar oss inifrån och vi blir mer lika honom. Genom hans ord får vi uppleva glädje och frid när vi går igenom kriser (Ps 23:5), vi leds att ta rätt väg (PS 119:105) och kan till och med få fysisk läkedom (Ords 4.22).

När Jesus utsattes för angrepp av djävulen i början av sin verksamhet besvarade han varje frestelse med verser ur Gamla testamentet. Det ligger stor kraft i Guds ord. "Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar" (Hebr 4:12).

Hur kan vi höra Gud tala genom Bibeln?

Det är bra att införa en vana när det gäller att läsa Bibeln, som att exempelvis läsa ett kort avsnitt till att börja med och gärna på en lugn plats. Be Gud att tala till dig genom det du ska läsa. I början kan evangelierna vara lämpliga att läsa ur. En bibelläsningsplan är också bra att följa. Du kan ställa dig frågorna; vad står det, vad betydde det för den som skrev det och för den som läste det första gången och hur kan texten tillämpas på mig och min omgivning?

Jesus sade: "Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund" (Matt 7:24). Bibeln lovar att om vi "har vår lust" i Guds ord så kommer vi att bära frukt (Ps 1). Våra och andras liv blir förvandlade och välsignade och vi kommer att stå stadigt när det stormar och i vår vandring med Herren. I Psalm 1 står det även att vi kommer att "lyckas väl" i allt vad vi gör. Det behöver inte betyda att vi får ett överflöd av materiella tillgångar men vi kommer att ha framgång på de områden som har någon verklig betydelse.

Helar Gud idag?

I 2 Mosebok 15:26 säger Gud: "Jag är Herren, din läkare". I Bibeln finns det många exempel på mirakulösa helanden. Ett exempel är när den arameiske befälhavaren Naaman som led av spetälska blev botad efter att han motvilligt doppade sig sju gånger i floden Jordan. "Och hans kött blev då åter sig likt, friskt som en ung gosses kött" (2 Kung 5:14).

Jesus botade människor men han uppmanade också sina lärjungar att göra det. Han sade åt dem att "Förkunna att himmelriket är nära. Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och driv ut demoner..." (Matt 10:8). Samma uppmaning gav han även alla dem som tror: "Den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större..." (Joh 14:12).

Alla är kallade att be för varandras helande

Kristna har med Guds kraft gjort under i alla tider och gör det än idag. Edward Gibbon, brittisk rationalist, historiker och forskare som skrivit "The history of the Decline and Fall of the Roman Empire" (1776-1788) säger. "Den kristna kyrkan har allt ifrån apostlarnas och lärjungarnas tid i obruten följd visat prov på undergörande krafter, tungotalets gåva, syner och profetior, makten att driva ut demoner, bota sjuka och väcka upp döda".

Alla vi ber för blir inte helade men ju fler vi ber för desto större är chansen att fler blir det. Det kommer också en dag när de som tror kommer uppleva total frälsning till kropp och själ, när vi förenas med Jesus i himlen och får nya kroppar som är oförgängliga (oförstörbara/odödliga) (1 Kor 15:42-43). Vissa har en speciell gåva att be för sjuka (1 Kor 12:9) men alla är kallade att be för varandras helande.

Hur ber man för helande?

Fråga den det gäller vad den vill ha förbön för. Ibland är orsaken till problemet uppenbar men annars kan man be Gud att visa grundorsaken till det hela. Kanske behöver personen ifråga förlåta en annan människa. Att inte vilja förlåta kan blockera kanalen till Gud. Vi kan be att Gud gör personen frisk i Jesu namn och att den helige Ande ska komma över honom/henne. Man kan även smörja den sjuke med olja (Jak 5:14) men oftast sker förbönen bara med handpåläggning (Luk 4:40).

Fråga hur personen känner och om den inte upplever något speciellt kan man fortsätta att be tills man upplever att det är dags att sluta. Vissa blir helade ögonblickligen och andra blir successivt bättre. Oavsett om det sker något helande eller inte så är det viktigt att avsluta med att försäkra personen om att den är älskad av Gud och att den är välkommen att komma tillbaka för att få mer förbön om den vill. Lägg aldrig en börda på en person att det är på grund av bristande tro som den inte blir botad!

Frälsningsbön

Den som vill ta emot Jesus och tillhöra honom kan be den här bönen: Himmelske Far, jag är ledsen för allt som jag har gjort fel i mitt liv. (Här kan du stanna upp och be om förlåtelse för något som du har på ditt samvete). Käre Gud, förlåt mig. Nu vill jag vända mig bort från allt som är ont och fel. Tack för att du sände din son, Jesus, för att dö på korset för mig så att jag kan få förlåtelse och bli fri. Från och med nu vill jag följa och lyda honom som min Herre. Tack för att du erbjuder mig förlåtelse och din Helige Ande. Jag vill ta emot den gåvan nu. Gud, kom in i mitt liv med din Helige Ande, och stanna kvar hos mig för alltid. I Jesu Kristi namn. Amen.

Text: Teresia Jansson

Artikeln finns publicerad i tidningen Stridsropet nr 3 - 2018

Vill du gå en alpha-kurs om kristen tro?

En Alpha-kurs består av tre delar: måltidsgemenskap, föredrag och samtal kring dagens ämne.

Ta kontakt med någon kristen kyrka i din närhet och/ eller läs mer på: http://sverige.alpha.org

Läs mer

Ett tågspår med en solnedgång i bakgrunden.

Varför ska jag tro? Finns det mer i livet?

Alla söker vi väl någon mening med tillvaron. Saknar vi det så uppstår ett tomrum inom oss som vi ibland fyller med nästan vad som helst. Åt den som släpper in Gud och lever i en relation med honom ger Bibeln en mängd fantastiska löften, till och med evigt liv. Läs del 1 av 5 i artikelserien om Livets frågor.

Till vänster: En uppslagen bibel. Till höger: Ett ihåligt kors på ett berg. Genom korset lyser solen.

Kan jag tro på Jesus och Bibeln?

Det finns faktiskt bevis för att Jesus har funnits, mycket tack vare gamla bevarade skrifter men kanske främst via de människor som idag har erfarenhet av honom. Vem var han då som person och vad gjorde han? Varför var han tvungen att dö, vad betyder det för oss och uppstod han verkligen? Läs del 2 av 5 i artikelserien om Livets frågor.

Två berg med en sjö i mitten av bergen. Från himlen kikar solstrålar fram genom moln ned på vattnet.

Vem är den helige Ande

Kan Gud leda oss och i så fall hur? Vem eller vad är den helige Ande och vad gör han/den? Hur kan vi bli uppfyllda av den helige Ande och vad händer med oss då? Vad är tungomål och vad ska vi med det till? Dessa frågor reder vi ut i det här avsnittet i serien om den kristna tron. Läs del 4 av 5 i artikelserien om Livets frågor.

En tunnel av grenar. I slutet av tunneln står en person.

Ondska, kyrkan och att dela tron

Om jag har tagit emot Jesus som min Herre och blivit en kristen, hur gör jag det bästa av framtiden? Var kommer ondskan i världen ifrån och hur kan jag stå emot den? Varför ska jag berätta för andra om min tro och hur viktigt är det att gå i kyrkan och att ha gemenskap med andra kristna? Läs del 5 av 5 i artikelserien om Livets frågor.

Tidningen Stridsropet nr 3 - 2024

Tidningen Stridsropet

Stridsropet handlar om Frälsningsarmén, dess tro, arbete och de människor som engagerar sig där. Välkommen in. Här väntar goda möten på dig.

Ska vi be för dig?