logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Ingen är övergiven av Gud

Påsken är den kristna kyrkans viktigaste högtid. Jesus fängslas, dör på korset och uppstår igen ifrån de döda. Allt för att vi ska hitta hem till Gud, tro på honom och få leva med Jesus i evighet. Påskdagarnas händelser förändrade historien för alltid. Välkommen att fira påsk med kyrkan i år!

Har du någon gång blivit övergiven? Då vet du hur nattsvart livet kan kännas.  Någon som du litade på och älskade försvann eller valde bort dig. Din trygghet kanske rämnade.

Nu inleds påsken, den kristna kyrkans största högtid. I den ryms nästan allt: Varm gemenskap, kärlek, svek, rädsla, övergivenhet, hat, död och nytt liv utspelar sig inom bara fyra dagar. Ganska otroligt, egentligen!

Måltidsgemenskap och bön i natten

Under skärtorsdagen samlar Jesus sina kära vänner lärjungarna till en sista måltid.

Han lovar att alltid vara hos dem och ber dem att tjäna varandra, ta hand om varandra.

Han ser Judas smita ut i mörkret för att svika och förråda honom.

Jesus ber senare i ensamhet i Getsemane trädgård medan hans vänner somnar i omtöcknad sorg. Han ber att få styrka att leva efter sin Faders vilja också i det svåra som väntar. Han grips av en hel hop soldater. Lärjungarna flyr. Övergiven förs Jesus bort.

”Fast vi inte ser Jesus har han lovat att alltid vara här.”

Förhöret, plågan och korset

Under långfredagen förhörs Jesus inför judarna i Stora rådet - en ensam snickarson inför många män med mycket makt. Han döms till döden av Pontius Pilatus och utelämnas till romarnas barbariska behandling. Jesus plågas och spikas fast vid ett kors. Efter flera timmar i lidande ropar han ”Min Gud, varför har du övergivit mig?” För Jesus Kristus, Guds egen son, blev livet också nattsvart, vännerna hade svikit och till och med hans Fader Gud kändes långt borta. Ja, detta är ju verkligen att vara övergiven!

Men allt hade en anledning. Gud hade en plan. Vägen mellan Gud och människa skulle helas, den brist som vi kallar synd, den ondska och död som jordens invånare är bundna av, lades på Jesus i den stunden. Han tog straffet som hela mänskligheten skulle ha. Guds rena offerlamm dog i ditt och mitt ställe.

Väckt till nytt liv

Och så kommer den – påskdagen - då de romerska vakterna i sina tunga uniformer chockas och faller omkull när ett bländande intensivt ljus omger dem. Gravstenen rullas undan. Och Jesus Kristus, Guds son uppstår. Väckt till liv och uppstånden från de döda!

Kvinnorna som följt Jesus kommer först dit. De upptäcker hur graven är tom, men möter Jesus. Maria blir kallad vid namn av den uppståndne.

 Lärjungarna kommer lite senare, häpna, förskräckta och lyckliga av att allt det som Jesus berättat för dem faktiskt stämde. Han skulle ju uppstå på den tredje dagen!

Aldrig ensam mer

Och efter det ögonblicket finns inte längre någon övergivenhet. Lärjungarna, kvinnorna, folket som trodde - de var inte ensamma. Vi, du och jag här idag, är inte ensamma! Ingen är övergiven av Gud. Fast vi inte ser Jesus har han lovat att alltid vara här.

Det finns ett evigt liv, och det kan börja redan nu. Vänd dig till Jesus. Tro på honom. Han älskar dig. Jesus dog på korset för att ge oss förlåtelse och välkomna oss hem till Gud. Hans uppståndelse gäller för alltid.

Glad och välsignad Påsk!

Text: Carina Tyskbo 

Vill du läsa i Bibeln om påskens händelser?

Påskberättelserna finns i alla fyra evangelier:

  • Matteusevangeliet, kapitel 26-28
  • Markusevangeliet, kapitel 14-16
  • Lukasevangeliet, kapitel 22-24
  • Johannesevangeliet, kapitel 13-21

Har du ingen Bibel finns de ofta att få i en kyrka men även att läsa på internet, till exempel www.bibeln.sewww.folkbibeln.it, eller som app på din telefon, sök där appar finns.

Vill du tala med någon och ställa frågor om påsken?

Välkommen på gudstjänst till en kyrka/kår i påsk!

Många kårer har en egen Facebooksida, där ser du mer om aktuella händelser i påsk.

Läs fler artiklar om påsken här:

Ska vi be för dig?

Frälsningsbön

Den som vill ta emot Jesus och tillhöra honom kan be den här bönen:

Himmelske Far, jag är ledsen för allt som jag har gjort fel i mitt liv. (Här kan du stanna upp och be om förlåtelse för något som du har på ditt samvete).

Käre Gud, förlåt mig. Nu vill jag vända mig bort från allt som är ont och fel. Tack för att du sände din son, Jesus, för att dö på korset för mig så att jag kan få förlåtelse och bli fri. Från och med nu vill jag följa och lyda honom som min Herre.

Tack för att du erbjuder mig förlåtelse och din Helige Ande. Jag vill ta emot den gåvan nu.

Gud, kom in i mitt liv med din Helige Ande, och stanna kvar hos mig för alltid. I Jesu Kristi namn. Amen.