logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Bibelläsningsplan

Här hittar du en bibelläsningsplan för 2024 – framtagen av Svenska Bibelsällskapet. Planen föreslår ett ställe i Bibeln att läsa för varje dag.

Bibelläsningsplanen 2024 är framtagen av Tommy Hargemark, präst och lärare på Johannelunds teologiska högskola, samt Sofie Hargemark, projektkonsulent på Svenska Bibelsällskapet. De har valt att följa kyrkoårets evangelietexter på söndagar samt psaltarpsalmer på lördagar.

Bibelläsningsplanen är sammansatt med längre läsningar med en förhoppning att det ska berika bibelläsningen.

Januari I Jesu namn

 • 1 jan Ps 121
 • 2 jan 4 Mos 6:22–27
 • 3 jan Rom 10:9–13
 • 4 jan Rom 10:13–17
 • 5 jan Luk 2:42–52
 • 6 jan Matt 2:1–12

Jesu dop

 • 7 jan Matt 3:13–17
 • 8 jan Jes 42:1–7
 • 9 jan Apg 18:24–19:6
 • 10 jan 1 Joh 5:6–12
 • 11 jan Jes 43:1–4
 • 12 jan Apg 8:14–17
 • 13 jan Ps 89

Livets källa

 • 14 jan Joh 2:1–11
 • 15 jan 2 Mos 33:12–17
 • 16 jan 2 Mos 33:18–23
 • 17 jan Ef 1:1–6
 • 18 jan Ef 1:7–14
 • 19 jan Ef 1:15–23
 • 20 jan Ps 19

Jesus skapar tro

 • 21 jan Matt 8:1–13
 • 22 jan Matt 8:14–17
 • 23 jan Matt 8:18–27
 • 24 jan 1 Kung 8:41–43
 • 25 jan Rom 1:16–17
 • 26 jan 2 Kor 1:3–11
 • 27 jan Ps 36

Nåd och tjänst

 • 28 jan Matt 20:1–16
 • 29 jan Jer 9:23–24
 • 30 jan 1 Kor 1:1–9
 • 31 jan 1 Kor 1:10–17

Februari

 • 1 feb 1 Kor 1:18–31
 • 2 feb Jes 55
 • 3 feb Ps 25

Uppenbarelsens ljus

 • 4 febr Luk 2:22–40
 • 5 febr 1 Sam 1:1–20
 • 6 febr 1 Sam 1:21–28
 • 7 febr 1 Joh 1:1–10
 • 8 febr 1 Joh 2:1–11
 • 9 febr 1 Joh 2:12–17
 • 10 febr Ps 138

Kärlekens väg

 • 11 febr Luk 18:31–43
 • 12 febr Jes 52:13–15
 • 13 febr 1 Kor 13:1-13
 • 14 febr Matt 6:16–21
 • 15 febr Jes 58:1–14
 • 16 febr Jak 2:14–26
 • 17 febr Ps 32

Prövningens stund

 • 18 febr Matt 4:1–11
 • 19 febr 1 Mos 16:1–13
 • 20 febr Heb 4:14–16
 • 21 febr Matt 16:21–23
 • 22 febr Jak 1:12–15
 • 23 febr Heb 5:7–10
 • 24 febr Ps 31

Den kämpande tron

 • 25 febr Matt 15:21–28
 • 26 febr 1 Mos 32:22–31
 • 27 febr 2 Kor 6:1–10
 • 28 febr Luk 7:36–8:3
 • 29 febr 1 Kor 10:12–13

Mars

 • 1 mars Heb 11:23–27
 • 2 mars Ps 130

Kampen mot ondskan

 • 3 mars Luk 11:14–26
 • 4 mars 1 Sam 17:40–50
 • 5 mars Ef 5:1–9
 • 6 mars Mark 5:24–34
 • 7 mars Ef 6:10–18
 • 8 mars Upp 3:14–19
 • 9 mars Ps 25

Livets bröd

 • 10 mars Joh 6:1–15
 • 11 mars 2 Kung 4:42–44
 • 12 mars 2 Kor 9:8–10
 • 13 mars Joh 6:24–35
 • 14 mars 1 Pet 2:1–3
 • 15 mars 1 Kor 10:1–6
 • 16 mars Ps 107

Guds mäktiga verk

 • 17 mars Luk 1:26–38
 • 18 mars Jes 7:10–14
 • 19 mars Rom 8:1–4
 • 20 mars Joh 11:46–57
 • 21 mars Apg 4:1–12
 • 22 mars 1 Joh 1:8–2:2
 • 23 mars Ps 147

Vägen till korset

 • 24 mars Matt 21:1–11
 • 25 mars Matt 21:12–22
 • 26 mars Matt 21:23–32
 • 27 mars Matt 26:1–16
 • 28 mars Matt 26:17–46
 • 29 mars Matt 27:1–56
 • 30 mars Jes 53:1–12

Kristus är uppstånden

 • 31 mars Matt 28:1–20

April

 • 1 april Luk 24:13–35
 • 2 april Hes 37:1–10
 • 3 april Apg 10:34–43
 • 4 april Kol 3:1–4
 • 5 april Luk 24:36–49
 • 6 april Ps 16

Påskens vittnen

 • 7 april Joh 21:1–14
 • 8 april Jes 43:10–13
 • 9 april 1 Kor 15:1–11
 • 10 april Joh 21:15–19
 • 11 april Jer 18:1–6
 • 12 april 1 Joh 5:1–5
 • 13 april Ps 145

Den gode herden

 • 14 april Joh 10:1–10
 • 15 april Hes 34:11–16
 • 16 april 1 Pet 2:22–25
 • 17 april Joh 10:11–16
 • 18 april 1 Pet 5:1–4
 • 19 april Joh 10:22–30
 • 20 april Ps 23

Vägen till livet

 • 21 april Joh 16:16–22
 • 22 april Jes 54:7–10
 • 23 april Heb 13:12–16
 • 24 april 2 Kor 4:16–18
 • 25 april 1 Thess 5:9–11
 • 26 april 2 Mos 13:20–22
 • 27 april Ps 147

Att växa i tro

 • 28 april Joh 16:5–11
 • 29 april Hos 11:1–4
 • 30 april 1 Joh 4:10–16

Maj

 • 1 maj 1 Joh 3:18–24
 • 2 maj Joh 15:10–17
 • 3 maj Gal 5:13–18
 • 4 maj Ps 98

Bönen

 • 5 maj Luk 18:1–8
 • 6 maj 1 Mos 18:26–32
 • 7 maj Ef 3:14–21
 • 8 maj Ps 13
 • 9 maj Mark 16:19–20
 • 10 maj 2 Kung 2:11–14
 • 11 maj Apg 1:1–11

Hjälparen kommer

 • 12 maj Joh 15:26–16:4
 • 13 maj Sak 14:6–9
 • 14 maj Rom 8:16–18
 • 15 maj 1 Kung 19:9–16
 • 16 maj Rom 8:31–39
 • 17 maj Joh 16:12–15
 • 18 maj Ps 33

Den heliga Anden

 • 19 maj Apg 2:1–11
 • 20 maj Joh 6:44–47
 • 21 maj 2 Mos 17:1–7
 • 22 maj Apg 10:42–48
 • 23 maj Jes 44:1–8
 • 24 maj Apg 2:36–41
 • 25 maj Ps 68

Gud – Fader, Son och Ande

 • 26 maj Matt 11:25–27
 • 27 maj 5 Mos 6:4–9
 • 28 maj Apg 2:24–35
 • 29 maj 2 Mos 3:1–15
 • 30 maj 1 Mos 18:1–15
 • 31 maj Apg 4:5–12

Juni

 • 1 juni Ps 113

Vårt dop

 • 2 juni Joh 3:1–8
 • 3 juni Hes 36:25–28
 • 4 juni Rom 6:1–14
 • 5 juni Tit 3:4–8
 • 6 juni Apg 8:26–39
 • 7 juni Rom 6:15–23
 • 8 juni Ps 66

Kallelsen till Guds rike

 • 9 juni Luk 14:15–24
 • 10 juni Sak 3:1–7
 • 11 juni Upp 19:5–9
 • 12 juni Dom 6:7–16
 • 13 juni Rom 8:28–30
 • 14 juni 1 Kor 1:18–31
 • 15 juni Ps 65

Förlorad och återfunnen

 • 16 juni Luk 15:1–7
 • 17 juni Mik 7:18–20
 • 18 juni Rom 5:6–11
 • 19 juni Ef 2:1–10
 • 20 juni 1 Pet 5:5–11
 • 21 juni Ps 119
 • 22 juni Joh 1:1–5

Den Högstes profet

 • 23 juni Luk 1:5–17
 • 24 juni Jes 49:1–6
 • 25 juni Apg 19:1–7
 • 26 juni Jes 42:5–9
 • 27 juni Apg 13:16–25
 • 28 juni Luk 1:67–80
 • 29 juni Ps 96

Sänd mig

 • 30 juni Luk 5:1–11

Juli

 • 1 juli Hes 1:4–2:102 juli 1 Tim 1:12–17
 • 3 juli Jes 6:1–8
 • 4 juli 1 Pet 2:4–10
 • 5 juli Jer 1:4–10
 • 6 juli Ps 40

Efterföljelse

 • 7 juli Matt 5:20–26
 • 8 juli 3 Mos 19:1–18
 • 9 juli 1 Pet 1:13–16
 • 10 jul 1 Kung 19:19–21
 • 11 juli 1 Kor 9:19–26
 • 12 juli Matt 16:24–27
 • 13 juli Ps 15

Jesus förhärligad

 • 14 juli Matt 17:1–8
 • 15 juli 2 Mos 24:12–18
 • 16 juli 2 Pet 1:16–18
 • 17 juli 2 Mos 34:27–35
 • 18 juli 2 Kor 3:9–18
 • 19 juli 2 Mos 40:34–38
 • 20 juli Ps 89

Andlig klarsyn

 • 21 juli Matt 7:15–21
 • 22 juli Mik 3:5–8
 • 23 juli 1 Joh 4:1–6
 • 24 juli 1 Kor 3:10–15
 • 25 juli Jer 7:1–7
 • 26 juli Rom 8:14–17
 • 27 juli Ps 119

Goda förvaltare

 • 28 juli Matt 25:14–30
 • 29 juli 1 Mos 1:24–2:3
 • 30 juli 1 Pet 4:7–11
 • 31 juli Ords 3:27–32

Augusti

 • 1 aug Ef 4:20–28
 • 2 aug Luk 12:42–48
 • 3 aug Ps 8

Nådens gåvor

 • 4 aug Joh 15:1–9
 • 5 aug Jes 27:2–6
 • 6 aug 1 Kor 12:12–31
 • 7 aug Rom 12:3–8
 • 8 aug 1 Kor 12:1–11
 • 9 aug 1 Kor 13
 • 10 aug Ps 28

Tro och liv

 • 11 aug Luk 18:9–14
 • 12 aug Jes 2:12–17
 • 13 aug Rom 3:21–28
 • 14 aug Jak 1:22–25
 • 15 aug Rom 7:14–25
 • 16 aug Matt 21:28–31
 • 17 aug Ps 143

Friheten i Kristus

 • 18 aug Mark 7:31–37
 • 19 aug 2 Mos 4:10–17
 • 20 aug 2 Kor 3:4–8
 • 21 aug 2 Mos 23:10–12
 • 22 aug Rom 8:18–23
 • 23 aug Mark 2:23–28
 • 24 aug Ps 145

Medmänniskan

 • 25 aug Luk 10:23–37
 • 26 aug 1 Mos 4:8–12
 • 27 aug 1 Joh 4:7–10
 • 28 aug Rom 13:8–10
 • 29 aug 5 Mos 15:7–11
 • 30 aug Matt 5:38–48
 • 31 aug Ps 103

September - Enheten i Kristus

 • 1 sept Joh 17:9–11
 • 2 sept Hes 37:15–22
 • 3 sept Ef 4:1–6
 • 4 sept Am 9:11–15
 • 5 sept 1 Kor 1:10–13
 • 6 sept Joh 17:18–23
 • 7 sept Ps 95

Ett är nödvändigt

 • 8 sept Matt 6:31–34
 • 9 sept Neh 9:19–21
 • 10 sept Apg 20:32–36
 • 11 sept 5 Mos 4:29–31
 • 12 sept Fil 4:10–13
 • 13 sept Luk 10:38–42
 • 14 sept Ps 123

Döden och livet

 • 15 sept Joh 11:28–44
 • 16 sept Jes 26:19
 • 17 sept 2 Kor 4:7–14
 • 18 sept Luk 7:11–17
 • 19 sept Mark 5:35–43
 • 20 sept Fil 1:20–26
 • 21 sept Ps 107

Rik inför Gud

 • 22 sept Matt 6:19–24
 • 23 sept 2 Mos 32:1–4, 30–35
 • 24 sept 1 Joh 2:15–17
 • 25 sept Pred 5:9–15
 • 26 sept 1 Joh 4:16–21
 • 27 sept 1 Tim 6:7–11
 • 28 sept Ps 49

Änglarna

 • 29 sept Luk 10:17–20
 • 30 sept Dan 6:16–22

Oktober

 • 1 okt Upp 12:7–12
 • 2 okt Apg 12:6–17
 • 3 okt 1 Mos 28:10–17
 • 4 okt Upp 5:11–14
 • 5 okt Ps 103

Trons kraft

 • 6 okt Mark 12:41–44
 • 7 okt 1 Mos 6:13–22
 • 8 okt Heb 11:1–7
 • 9 okt Jos 2:1–15
 • 10 okt Heb 11:29–33
 • 11 okt Mark 2:1–12
 • 12 okt Ps 73

Lovsång

 • 13 okt Luk 17:11–19
 • 14 okt 1 Krön 29:10–14
 • 15 okt 1 Thess 5:16–24
 • 16 okt Jer 31:3–6
 • 17 okt Kol 3:16–17
 • 18 okt Luk 19:37–40
 • 19 okt Ps 65

Samhällsansvar

 • 20 okt Matt 22:15–22
 • 21 okt Jer 29:4–7
 • 22 okt Rom 13:7–10
 • 23 okt Jak 2:1–8
 • 24 okt 5 Mos 24:17–22
 • 25 okt 2 Kor8:9–15
 • 26 okt Ps 40

Frälsningen

 • 27 okt Matt 23:37–24:2
 • 28 okt 1 Mos 45:4–8
 • 29 okt 1 Pet 4:12–19
 • 30 okt Rom 5:15–21
 • 31 okt Jes 2:2–5

November

 • 1 nov Ps 62
 • 2 nov Matt 5:1–12

Vårt evighetshopp

 • 3 nov Luk 12:4–7
 • 4 nov Hes 37:12–14
 • 5 nov Upp 22:1–5
 • 6 nov 1 Kor 15:35–49
 • 7 nov Joh 6:37–40
 • 8 nov Heb 11:13–16
 • 9 nov Ps 116

Den yttersta tiden

 • 10 nov Matt 24:3–14
 • 11 nov Am 4:12–13
 • 12 nov 1 Joh 2:28–3:3
 • 13 nov Joel 2:18–23
 • 14 nov Mal 4:1–2
 • 15 nov 1 Thess 5:1–11
 • 16 nov Ps 39

Vaksamhet och väntan

 • 17 nov Matt 25:1–13
 • 18 nov Sef 3:8–13
 • 19 nov Upp 3:10–13
 • 20 nov Jes 51:4–6
 • 21 nov Fil 3:20–4:1
 • 22 nov Luk 17:20–30
 • 23 nov Ps 139

Kristi återkomst

 • 24 nov Matt 25:31–46
 • 25 nov Jes 65:17–19
 • 26 nov 2 Pet 3:8–13
 • 27 nov Dan 7:9–14
 • 28 nov Upp 20:11–21:5
 • 29 nov 1 Kor 15:22–28
 • 30 nov Ps 102

December - Ett nådens år

 • 1 dec Joh 18:36–37
 • 2 dec Sak 9:9–10
 • 3 dec Upp 3:14–22
 • 4 dec Rom 13:11–14
 • 5 dec Upp 5:1–5
 • 6 dec Luk 4:16–30
 • 7 dec Ps 24

Guds rike är nära

 • 8 dec Matt 13:31–34
 • 9 dec Jes 35:1–10
 • 10 dec Jak 5:7–11
 • 11 dec Mik 4:1–4
 • 12 dec Heb 10:32–39
 • 13 dec Luk 21:25–36
 • 14 dec Ps 85

Bana väg för Herren

 • 15 dec Matt 11:12–19
 • 16 dec Mal 4:4–6
 • 17 dec 2 Pet 1:19–21
 • 18 dec Jes 40:1–8
 • 19 dec Gal 3:21–29
 • 20 dec Matt 11:2–11
 • 21 dec Ps 146

Herrens moder

 • 22 dec Luk 1:30–35
 • 23 dec Sef 3:14–17
 • 24 dec Luk 2:1–20
 • 25 dec Joh 1:1–14
 • 26 dec Luk 12:49–53
 • 27 dec Jes 9:1–7
 • 28 dec 2 Mos 1:15–21

Guds barn

 • 29 dec Mark 10:13–16
 • 30 dec 2 Tim 3:14–15
 • 31 dec Ps 71

Ska vi be för dig?