logotype
Hjälp människor i akut utsatthet - ge en gåva nu

Bibelläsningsplan

Framtagen av Svenska Bibelsällskapet.

Bibelläsningsplanen 2023 är framtagen av en grupp från Centrumkyrkan i Vallentuna. De valde att till största delen utgå från ett nytt ämne varje vecka, med en psaltarpsalm varje lördag och ett stycke från Matteusevangeliet nästan varje söndag. Textavsnitten är korta, så finns tiden kan man välja att läsa mer. 

Här kan du ladda ner bibelläsningsplanen i pdf-format

Januari

 • 1 jan Jer 29:11-14

Ett nytt år

 • 2 jan Jes 55:6-13
 • 3 jan 2 Kor 6:1-2
 • 4 jan Apg 17:24-31
 • 5 jan Matt 2:1-12
 • 6 jan Matt 2:13-15
 • 7 jan Psalm 1:1-6
 • 8 jan Matt 2:16-23

Tid

 • 9 jan Mika 4:1-5
 • 10 jan Pred 3:1-15
 • 11 jan Ef 5:8-20
 • 12 jan Joel 3:16-21
 • 13 jan Jak 4:13-17
 • 14 jan Ps 4:1-9
 • 15 jan Matt 7:7-12

Fred

 • 16 jan Rom 12:17-21
 • 17 jan Heb 12:14-15
 • 18 jan Jak 3:13-18
 • 19 jan Rom 14:16-19
 • 20 jan 1 Pet 3:8-11
 • 21 jan Ps 5:1-13
 • 22 jan Matt 11:25-30

Social rättvisa

 • 23 jan Rom 12:9-13
 • 24 jan Luk 10:30-37
 • 25 jan Jes 9:2-7
 • 26 jan Heb 13:1-3
 • 27 jan 2 Mos 22:21-27
 • 28 jan Ps 8:1-10
 • 29 jan Matt 25:35-40

Förföljelse

 • 30 jan Apg 6:8-15
 • 31 jan Apg 7:54-60

Ska vi be för dig?

Februari

 • 1 febr 2 Kor 4:1-15
 • 2 febr 1 Pet 3:8-17
 • 3 febr Ef 6:8-15
 • 4 febr Ps 9:1-20
 • 5 febr Matt 24:3-14

Frihet

 • 6 febr Jes 58:11-14
 • 7 febr 1 Pet 2:11-17
 • 8 febr Luk 4:16-24
 • 9 febr Apg 12:1-19
 • 10 febr Gal 5:13-18
 • 11 febr Ps 12:1-9
 • 12 febr Matt 3:1-17

Ljus

 • 13 febr Joh 1:1-14
 • 14 febr Joh 9:1-12
 • 15 febr 1 Joh 1:5-10
 • 16 febr 2 Sam 22:29-33
 • 17 febr Jes 30:18-26
 • 18 febr Ps 15:1-5
 • 19 febr Matt 5:13-16

Fastan inleds

 • 20 febr Mark 6:45-51
 • 21 febr Matt 4:1-11
 • 22 febr Matt 6:16-18
 • 23 febr Matt 9:14-15
 • 24 febr Jes 58:5-10
 • 25 febr Ps 16:1-11
 • 26 febr Apg 12:24-13:3

Paulus ber

 • 27 febr Kol 1:3-9
 • 28 febr Ef 1:15-19

Mars

 • 1 mars Ef 3:14-21
 • 2 mars 1 Thess 3:11-13
 • 3 mars Filemon 1:4-7
 • 4 mars Ps 17:1-15
 • 5 mars Matt 10:16-31

Bön

 • 6 mars 1 Tim 2:1-4
 • 7 mars Rom 8:24-27
 • 8 mars 1 Sam 2:1-10
 • 9 mars Luk 18:1-8
 • 10 mars 1 Joh 5:13-17
 • 11 mars Ps 19:1-15
 • 12 mars Matt 6:5-8

Förlåtelse

 • 13 mars Kol 2:13-15
 • 14 mars Kol 3:12-17
 • 15 mars Luk 6:37-42
 • 16 mars Luk 7:36-50
 • 17 mars 1 Pet 4:7-11
 • 18 mars Ps 20:1-10
 • 19 mars Matt 18:15-20

Föredömen

 • 20 mars Joh 13:1-15
 • 21 mars 1 Thess 4:9-12
 • 22 mars 1 Tim 4:8-12
 • 23 mars 1 Kor 3:17-21
 • 24 mars 1 Pet 2:21-25
 • 25 mars Ps 23:1-6
 • 26 mars Luk 1:26-38

Profetior om Jesu liv

 • 27 mars Ords 8:22, Joh 1:1, 14
 • 28 mars Jes 7:14, Luk 1:26-31
 • 29 mars Jes 53:3-8, 1 Pet 2:21-25
 • 30 mars Sak 12:10, Heb 2:9, 14, 15
 • 31 mars Jon 2, Matt 12:38-40

April

 • 1 april Ps 25:1-22
 • 2 april Matt 21:1-11

Påskvecka

 • 3 april Matt 21:12-17
 • 4 april Matt 21:26-32
 • 5 april Matt 26:17-30
 • 6 april Matt 26:36-46
 • 7 april Matt 27:45-56
 • 8 april Matt 27:62-66
 • 9 april Matt 28:1-10

Uppståndelse

 • 10 april Luk 24:13-35
 • 11 april Matt 28:11-15
 • 12 april Joh 20:19-23
 • 13 april Joh 20:24-31
 • 14 april Joh 21:1-14
 • 15 april Ps 30:1-13
 • 16 april Joh 21:15-23

Tvivel

 • 17 april Matt 7:7-11
 • 18 april Hab 1:2-4, 2:1-5
 • 19 april Mark 9:14-23
 • 20 april Mark 4:35-41
 • 21 april Joh 5:1-18
 • 22 april Ps 32:1-11
 • 23 april Matt 14:22-33

Tro

 • 24 april Kol 1:18-23
 • 25 april Ef 2:1-10
 • 26 april Heb 11:1-3
 • 27 april Rom 10:8-13
 • 28 april Jak 2:14-19
 • 29 april Ps 34:1-23
 • 30 april Matt 6:24-34

Maj

Liv

 • 1 maj 1 Joh 3:11-24
 • 2 maj 1 Pet 2:4-10
 • 3 maj Fil 1:18-26
 • 4 maj Luk 20:27-40
 • 5 maj Rom 6:1-14
 • 6 maj Ps 40:1-18
 • 7 maj Matt 16:13-20

Guds kärlek

 • 8 maj Jer 31:1-14
 • 9 maj Jes 61:1-11
 • 10 maj Rom 5:1-11
 • 11 maj Judas 1:17-25
 • 12 maj 1 Joh 3:1-6
 • 13 maj Ps 41:1-14
 • 14 maj Matt 12:15-20

Kristi Himmelsfärd

 • 15 maj Kol 3:1-4
 • 16 maj Rom 8:32-39
 • 17 maj 1 Pet 3:13-22
 • 18 maj Joh 7:33, 34 Apg 1:6-11
 • 19 maj Apg 7:54-60
 • 20 maj Ps 42:1-12
 • 21 maj Matt 28:14-20

Pingstveckan

 • 22 maj Joh 4:7-15
 • 23 maj Joh 7:17-38
 • 24 maj Joh 16:5-15
 • 25 maj Joel 2:18-32
 • 26 maj Apg 2:1-13
 • 27 maj Ps 46:1-12
 • 28 maj Apg 2:14-28

Den helige Ande

 • 29 maj Apg 2:42-47
 • 30 maj 1 Kor 12:1-6
 • 31 maj 1 Kor 12:7-11

Juni

 • 1 juni 1 Kor 12:12-14
 • 2 juni 1 Kor 12:14-31
 • 3 juni Ps 51:1-21
 • 4 juni Matt 3:13-17

Människors kärlek

 • 5 juni Gal 5:22-26
 • 6 juni 1 Kor 13:1-13
 • 7 juni 5 Mos 6:4-9
 • 8 juni Mark 12:28-34
 • 9 juni Luk. 10:25-3
 • 10 juni Ps 57:1-12
 • 11 juni Matt 5:43-48

Glädje

 • 12 juni Gal 5:22-26
 • 13 juni Fil 4:1-9
 • 14 juni 1 Pet 1:3-9
 • 15 juni Jes 55:6-13
 • 16 juni Sef 3:14-17
 • 17 juni Ps 62:1-13
 • 18 juni Matt 5:1-11

Frid

 • 19 juni Gal 5:22-26
 • 20 juni Ef 4:1-6
 • 21 juni Kol 3:12
 • 22 juni 4 Mos 6:22-26
 • 23 juni Joh 14:25-27
 • 24 juni Ps 65:1-14
 • 25 juni Matt 10:1-13

Tålamod

 • 26 juni Gal 5:22-26
 • 27 juni Luk 8:11-15
 • 28 juni Luk 18:1-8
 • 29 juni Heb 10:32-39
 • 30 juni Jak 5:7-11

Juli

 • 1 juli Ps 66:1-20
 • 2 juli Matt 9:1-7

Vänlighet

 • 3 juli Gal 5:22-26
 • 4 juli 2 Tim 2:23-26
 • 5 juli Ords 27:5-12
 • 6 juli 1 Kung 17:8-24
 • 7 juli 2 Mos 2:1-10
 • 8 juli Ps 70:1-6
 • 9 juli Matt 11:7-19

Godhet

 • 10 juli Gal 5:22-26
 • 11 juli Gal 6:1-6
 • 12 juli 2 Pet 1:3-11
 • 13 juli Rom 15:14-21
 • 14 juli Luk 6:43-35
 • 15 juli Ps 73:1-27
 • 16 juli Matt 12:33-37

Trofasthet

 • 17 juli Gal 5:22-26
 • 18 juli Rom 12:1-8
 • 19 juli Luk 16:1-10
 • 20 juli Ords 19:20-23
 • 21 juli Klag 3:22-27
 • 22 juli Ps 84:1-13
 • 23 juli Matt 7:24-28

Ödmjukhet

 • 24 juli Gal 5:22-26
 • 25 juli Ords 30:7-9
 • 26 juli Luk 14:1-14
 • 27 juli Fil 2:1-11
 • 28 juli Jak 4:1-12
 • 29 juli Ps 86:1-17
 • 30 juli Matt 18:1-5

Självbehärskning

 • 31 juli Gal 5:22-26

Augusti

 • 1 aug Ords 17:27
 • 2 aug Ef 4:25-26
 • 3 aug Jak 1:19-22
 • 4 aug Titus 2:11-15
 • 5 aug Ps 91:1-16
 • 6 aug Matt 21:28-32

Sådd och skörd

 • 7 aug Mark 4:1-10
 • 8 aug Mark 4:11-24
 • 9 aug Mark 4:26-29
 • 10 aug Mark 4:30-33
 • 11 aug 1 Pet 1:22-2:2
 • 12 aug Ps 92:1-16
 • 13 aug Matt 9:35-37

Skapelsen

 • 14 aug 1Mos 1:1-5 (-2:3)
 • 15 aug 1 Mos 2:5-9
 • 16 aug Joh 1:1-18
 • 17 aug Hebr 1:1-3
 • 18 aug Kol 1:15-17
 • 19 aug Ps 98:1-9
 • 20 aug Matt 21:18-22

Möten

 • 21 aug Luk 10:38-42
 • 22 aug Joh 3:1-21
 • 23 aug Joh 4:1-26
 • 24 aug Joh 8:1-11
 • 25 aug Luk 19:1-10
 • 26 aug Ps 104:1-35
 • 27 aug Matt 15:21-28

Ruts bok

 • 28 aug Rut 1:1-15
 • 29 aug Rut 1:16-22
 • 30 aug Rut 2:1-14
 • 31 aug Rut 3:1-18

September

 • 1 sept Rut4:1-22
 • 2 sept Ps 107:1-16
 • 3 sept Matt 9:18-26

Jona bok

 • 4 sept Jona 1:1-16
 • 5 sept Jona 2:1-11
 • 6 sept Jona 3:1-10
 • 7 sept Jona 4:1-11
 • 8 sept 1 Pet 5:1-7
 • 9 sept Ps 111:1-10
 • 10 sept Matt 12:38-42

Under

 • 11 sept Joh 2:1-13
 • 12 sept Joh 4:43-53
 • 13 sept Joh 5:1-18
 • 14 sept Joh 6:1-14
 • 15 sept Joh 7:16-21
 • 16 sept Ps 113:1-9
 • 17 sept Matt 8:5-13

Sprid budskapet

 • 18 sept 5 Mos 6:4-9
 • 19 sept Kol 4:2-6
 • 20 sept Mark 1:1-8
 • 21 sept Apg 9:1-19
 • 22 sept Apg 9:19-31
 • 23 sept Ps 115:1-18
 • 24 sept Matt 9:35-38

Vishet och dårskap

 • 25 sept Ords 3:1-12
 • 26 sept Ords 3:13-26
 • 27 sept Ords 3:27-35
 • 28 sept 1 Kor 1:18-30
 • 29 sept 1 Kor 2:1-16
 • 30 sept Ps 116:1-19

Oktober

 • 1 okt Matt 12:1-14

Tacksamhet

 • 2 okt Luk 17:11-19
 • 3 okt Luk 18:9-14
 • 4 okt Rom 1:8-15
 • 5 okt 2 Sam 22:29-37
 • 6 okt 1 Joh 4:7-10
 • 7 okt Ps 118:1-28
 • 8 okt Matt 9:27-34

”Jag är…”

 • 9 okt Joh 6:32-35
 • 10 okt Joh 8:12-16
 • 11 okt Joh 10:7-16
 • 12 okt Joh 11:25-27
 • 13 okt Joh 14:1-6
 • 14 okt Ps 119:33-48
 • 15 okt Joh 15:1-5

Gud är…

 • 16 okt 2 Mos 3:11-15
 • 17 okt 2 Mos 6:6-13
 • 18 okt 2 Mos 20:1-7
 • 19 okt Joh 17:24-26
 • 20 okt Jes 66:10-14
 • 21 okt Ps 119:129-136
 • 22 okt Matt 6:9-14

Sorg

 • 23 okt 1 Thess 4:13-18
 • 24 okt 1 Kor 15:35-44
 • 25 okt Job 2:11-13
 • 26 okt Joh 14:1-7
 • 27 okt Upp 21:1-5
 • 28 okt Ps 119:161-176
 • 29 okt Matt 14:1-12

Tröst

 • 30 okt Joh 14:27-29
 • 31 okt 2 Kor 1:3-11

November

 • 1 nov Jes 49:10-13
 • 2 nov 1 Pet 1:3-9
 • 3 nov Rom 8:28-31
 • 4 nov Ps 121:1-8
 • 5 nov Matt 17:1-13

Filipperbrevet

 • 6 nov Fil 1:1-14
 • 7 nov Fil 1:15-30
 • 8 nov Fil 2:1-30
 • 9 nov Fil 3:1-20
 • 10 nov Fil 4:1-23
 • 11 nov Ps 123:1-4
 • 12 nov Matt 16:13-20

1 Petrusbrevet

 • 13 nov 1 Pet 1:1-24
 • 14 nov 1 Pet 2:1-24
 • 15 nov 1 Pet 3:1-22
 • 16 nov 1 Pet 4:1-19
 • 17 nov 1 Pet 5:1-13
 • 18 nov Ps 136:1-26
 • 19 nov Matt 25:31-45

Kolosserbrevet

 • 20 nov Kol 1:1-23
 • 21 nov Kol 1:24-2:7
 • 22 nov Kol 2:8-23
 • 23 nov Kol 3:1-4:1
 • 24 nov Kol 4:2-18
 • 25 nov Ps 139:1-24
 • 26 nov Matt 21:1-10

Ett nådens år

 • 27 nov Sak 9:9-10
 • 28 nov Jes 40:1-5
 • 29 nov Upp 3:20-22
 • 30 nov Upp 5:1-5

December

 • 1 dec Rom 13:11-14
 • 2 dec Ps 142:1-8
 • 3 dec Matt 21:1-9

Guds rike är nära

 • 4 dec Luk 21:25-36
 • 5 dec Rom 15:1-7
 • 6 dec Mika 4:1-4
 • 7 dec Mark 10:13-16
 • 8 dec Jes 35:1-10
 • 9 dec Ps 145:1-21
 • 10 dec Matt 13:31-34

Bana väg för Herren

 • 11 dec Jes 29:17-21
 • 12 dec 2 Pet 1:16-21
 • 13 dec Jes 40:1-8
 • 14 dec Gal 3:21-29
 • 15 dec 1 Kor 4:1-5
 • 16 dec Ps 146:1-10
 • 17 dec Matt 11:2-11

Juletid

 • 18 dec Jes 40:9-11
 • 19 dec Luk 1:30-35
 • 20 dec Rom 10:4-8
 • 21 dec Sef 3:14-17
 • 22 dec Luk 1:46-55
 • 23 dec Ps 148:1-14
 • 24 dec Matt 1:18-25

Snart slut

 • 25 dec Luk 2:1-20
 • 26 dec Matt 10:32-39
 • 27 dec Gal 4:4-7
 • 28 dec Jes 11:1-9
 • 29 dec Jes 43:18-19
 • 30 dec Ps 150:1-6
 • 31 dec Matt 2:13-23