logotype
Hjälp oss ge fler en god jul

Bibelläsningsplan

Framtagen av Svenska Bibelsällskapet.

2022 års bibelläsningsplan är framtagen av Anders Göranzon, Bibelsällskapets
generalsekreterare. Den är upplagd efter kyrkoårets dagar med en text
utifrån Svenska kyrkans evangeliebok. Under vardagarna inbjuds läsaren
till bibelställen som på något sätt anknyter till söndagens budskap. Under
vissa delar läses en bibelbok i sin helhet.

Januari

 • 1 jan Jes 49:13-16
 • 2 jan Mark 11:15-19
 • 3 jan Heb 13:5-8
 • 4 jan Ps 121:1-8
 • 5 jan 2 Kor 4:3-6
 • 6 jan Luk 1:1-25
 • 7 jan Luk 1:26-38
 • 8 jan Luk 1:39-56
 • 9 jan 1 Joh 5:6-12
 • 10 jan Luk 1:57-66
 • 11 jan Luk 1:67-80
 • 12 jan Luk 2:1-21
 • 13 jan Luk 2:22-40
 • 14 jan Luk 2:41-52
 • 15 jan Luk 3:1-20
 • 16 jan Upp 22:16-17
 • 17 jan Luk 3:21-22
 • 18 jan Joh 17:1-8
 • 19 jan Joh 17:9-13
 • 20 jan Joh 17:14-26
 • 21 jan Ef 4:1-6
 • 22 jan Ef 4:7-16
 • 23 jan Ps 36:6-10
 • 24 jan 1 Kor 12:12-20
 • 25 jan 1 Kor 12:21-31
 • 26 jan Luk 3:23-38
 • 27 jan Luk 4:1-15
 • 28 jan Luk 4:16-30
 • 29 jan Luk 4:31-44
 • 30 jan Joh 5:1-9
 • 31 jan Luk 5:1-16

Februari

 • 1 febr Luk 5:17-26
 • 2 febr Luk 5:27-39
 • 3 febr Luk 6:1-11
 • 4 febr Luk 6:12-19
 • 5 febr Luk 6:20-36
 • 6 febr 1 Tim 6:13-16
 • 7 febr Luk 6:37-49
 • 8 febr Luk 7:1-17
 • 9 febr Luk 7:18-35
 • 10 febr Luk 7:36-50
 • 11 febr Luk 8:1-15
 • 12 febr Luk 8:16-25
 • 13 febr Ps 25:4-11
 • 14 febr Luk 8:26-39
 • 15 febr Luk 8:40-56
 • 16 febr Luk 9:1-17
 • 17 febr Luk 9:18-36
 • 18 febr Luk 9:37-48
 • 19 febr Luk 9:49-62
 • 20 febr Rom 10:13-17
 • 21 febr Luk 10:1-20
 • 22 febr Luk 10:21-42
 • 23 febr Luk 11:1-13
 • 24 febr Luk 11:14-28
 • 25 febr Luk 11:29-36
 • 26 febr Luk 11:37-54
 • 27 febr Est 4:12-17
 • 28 febr Luk 12:1-12

Mars

 • 1 mars Luk 12:13-21
 • 2 mars Mark 2:18-20
 • 3 mars Luk 12:22-34
 • 4 mars Luk 12:35-48
 • 5 mars Luk 12:49-59
 • 6 mars 1 Mos 4:3-7
 • 7 mars Luk 13:1-19
 • 8 mars Luk 13:20-21
 • 9 mars Luk 13:22-30
 • 10 mars Luk 13:31-35
 • 11 mars Luk 14:1-14
 • 12 mars Luk 14:15-35
 • 13 mars 1 Kor 10:12-13
 • 14 mars Luk 15:1-7
 • 15 mars Luk 15:8-10
 • 16 mars Luk 15:11-24
 • 17 mars Luk 15:25-32
 • 18 mars Luk 16:19-31
 • 19 mars Luk 17:1-19
 • 20 mars Mark 5:24-34
 • 21 mars Luk 17:20-37
 • 22 mars Luk 18:1-14
 • 23 mars Luk 18:15-30
 • 24 mars Luk 18:31-43
 • 25 mars Ords 9:1-6
 • 26 mars 1 Pet 2:1-3
 • 27 mars Mik 5:2-4
 • 28 mars Luk 19:1-10
 • 29 mars Luk 19:11-27
 • 30 mars Luk 19:28-40
 • 31 mars Luk 19:41-48

April

 • 1 april Luk 20:1-19
 • 2 april Luk 20:20-26
 • 3 april 1 Mos 22:1-14
 • 4 april Luk 20:27-47
 • 5 april Luk 21:1-6
 • 6 april Luk 21:7-19
 • 7 april Luk 21:20-38
 • 8 april Luk 22:1-23
 • 9 april Luk 22:24-46
 • 10 april Ps 118:19-29
 • 11 april Luk 22:47-71
 • 12 april Luk 23:1-12
 • 13 april Luk 23:13-25
 • 14 april 1 Kor 5:6-8
 • 15 april Luk 23:26-49
 • 16 april Luk 23:50-56
 • 17 april Luk 24:1-12
 • 18 april Luk 24:13-35
 • 19 april Luk 24:36-49
 • 20 april Luk 24:50-53
 • 21 april 1 Kor 15:1-11
 • 22 april 1 Kor 15:12-19
 • 23 april 1 Kor 15:20-34
 • 24 april Jer 18:1-6
 • 25 april Apg 4:13-22
 • 26 april Apg 10:34-43
 • 27 april Joh 5:1-5
 • 28 april Apg 18:24-19:7
 • 29 april Jak 1:22-27
 • 30 april Upp 7:11-17

Maj

 • 1 maj Joh 10:11-16
 • 2 maj Jes 63:7-14
 • 3 maj Jer 31:1-14
 • 4 maj Hes 34:11-16
 • 5 maj Hes 34:17-24
 • 6 maj Mik 7:14-20
 • 7 maj Matt 9:35-38
 • 8 maj 2 Kor 4:16-18
 • 9 maj 1 Mos 12:1-5
 • 10 maj 1 Mos 21:8-21
 • 11 maj 1 Mos 47:27-31
 • 12 maj 4 Mos 20:14-21
 • 13 maj 5 Mos 8:1-6
 • 14 maj 5 Mos 27:1-3
 • 15 maj Joh 15:10-17
 • 16 maj 1 Mos 40:1-23
 • 17 maj Job 2:11-13
 • 18 maj Höga v 2:1-17
 • 19 maj Matt 11:16-19
 • 20 maj Joh 3:22-30
 • 21 maj Joh 11:1-11
 • 22 maj Jer 29:11-14
 • 23 maj Jes 43:8-13
 • 24 maj Jer 31:15-17
 • 25 maj Rom 5:1-11
 • 26 maj Apg 1:1-11
 • 27 maj 2 Kung 2:1-11
 • 28 maj Heb 11:5-6
 • 29 maj 5 Mos 31:6-8
 • 30 maj 2 Krön 15:1-7
 • 31 maj Jer 51:46

Juni

 • 1 juni Joh 14:25-29
 • 2 juni Ef 3:1-13
 • 3 juni Filem 1:4-7
 • 4 juni Apg 1:12-14
 • 5 juni Apg 2:1-13
 • 6 juni Apg 11:19-26
 • 7 juni Apg 2:29-40
 • 8 juni Apg 8:14-17
 • 9 juni Apg 10:34-43
 • 10 juni 1 Thess 1:2-10
 • 11 juni 2 Tim 1:13-14
 • 12 juni Rom 11:33-36
 • 13 juni Matt 11:25-27
 • 14 juni Joh 5:19-23
 • 15 juni Rom 8:11
 • 16 juni 2 Kor 13:13
 • 17 juni 1 Thess 5:23-24
 • 18 juni 1 Joh 2:22-25
 • 19 juni Tit 3:4-8
 • 20 juni Apg 10:44-48
 • 21 juni Apg 11:1-18
 • 22 juni Apg 18:24-28
 • 23 juni Apg 19:1-7
 • 24 juni Pred 5:17-19
 • 25 juni Matt 6:25-30
 • 26 juni Apg 13:16-25
 • 27 juni Matt 3:1-12
 • 28 juni Matt 11:7-19
 • 29 juni Joh 1:6-8
 • 30 juni Joh 1:19-28

Juli

 • 1 juli Joh 1:29-36
 • 2 juli Joh 4:1-3
 • 3 juli Jes 51:1-3
 • 4 juli 2 Sam 21:1-14
 • 5 juli Matt 15:21-28
 • 6 juli Matt 18:12-14
 • 7 juli Joh 6:37-40
 • 8 juli Apg 27:14-38
 • 9 juli 2 Pet 3:8-9
 • 10 juli Joh 7:53-8:11
 • 11 juli 2 Sam 12:1-8
 • 12 juli Matt 7:1-6
 • 13 juli Rom 2:1-4
 • 14 juli Rom 14:1-12
 • 15 juli Rom 14:13-23
 • 16 juli Jak 4:11-12
 • 17 juli Jes 6:1-8
 • 18 juli Jes 19:19-20
 • 19 juli Mark 6:7-13
 • 20 juli Apg 10:30-33
 • 21 juli Apg 11:27-30
 • 22 juli Apg 22:12-21
 • 23 juli Tit 1:1-4
 • 24 juli 1 Kor 9:19-27
 • 25 juli 1 Mos 24:1-9
 • 26 juli 1 Mos 24:10-21
 • 27 juli 1 Mos 24:22-32
 • 28 juli 1 Mos 24:33-54
 • 29 juli 1 Mos 24:55-67
 • 30 juli 1 Kung 19:19-21
 • 31 juli Mark 9:1-13

Augusti

 • 1 aug 2 Mos 34:27-35
 • 2 aug Hes 10:1-8
 • 3 aug Matt 16:13-20
 • 4 aug Apg 22:6-11
 • 5 aug 2 Kor 3:7-11
 • 6 aug Upp 19:5-10
 • 7 aug 1 Kor 3:10-15
 • 8 aug Jes 28:16
 • 9 aug Rom 15:17-21
 • 10 aug 1 Kor 15:1-2
 • 11 aug Ef 2:14-22
 • 12 aug 2 Tim 2:19
 • 13 aug Heb 11:8-10
 • 14 aug Ef 4:20-28
 • 15 aug Neh 8:9-12
 • 16 aug Jes 58:7-11
 • 17 aug Apg 2:43-47
 • 18 aug Apg 4:32-37
 • 19 aug 1 Tim 6:17-19
 • 20 aug Heb 13:12-16
 • 21 aug Rom 12:3-8
 • 22 aug 1 Mos 2:4-9
 • 23 aug Jes 41:8-10
 • 24 aug oel 2:18-23
 • 25 aug Rom 8:22-23
 • 26 aug 1 Kor 2:11-16
 • 27 aug 1 Pet 4:7-11
 • 28 aug Am 5:21-24
 • 29 aug Jak 2:1-7
 • 30 aug Jak 2:8-17
 • 31 aug Jak 2:18-26

September

 • 1 sept Jak 3:1-12
 • 2 sept Jak 3:13-4:3
 • 3 sept Jak 4:4-10
 • 4 sept Jes 38:1-8
 • 5 sept 3 Mos 25:8-22
 • 6 sept 2 Sam 22:17-20
 • 7 sept Jes 61:1-3
 • 8 sept Rom 8:18-21
 • 9 sept 1 Kor 1:26-31
 • 10 sept Ef 4:30-32
 • 11 sept Rom 13:8-10
 • 12 sept 2 Mos 20:1-17
 • 13 sept Matt 19:16-25
 • 14 sept Fil 1:1-11
 • 15 sept Fil 1:12-18
 • 16 sept Fil 1:19-26
 • 17 sept Fil 1:27-30
 • 18 sept Fil 2:1-11
 • 19 sept Fil 2:12-18
 • 20 sept Fil 2:19-3:1
 • 21 sept Fil 3:2-16
 • 22 sept Fil 3:17-4:1
 • 23 sept Fil 4:2-9
 • 24 sept Fil 4:10-23
 • 25 sept Matt 11:28-30
 • 26 sept 3 Mos 26:11-13
 • 27 sept Ps 62:1-9
 • 28 sept Jes 32:17-18
 • 29 sept Hes 34:25-31
 • 30 sept Mark 6:30-31

Oktober

 • 1 okt Gal 6:1-10
 • 2 okt Upp 12:7-12
 • 3 okt 1 Mos 16:1-16
 • 4 okt 1 Mos 28:10-22
 • 5 okt 2 Mos 3:1-6
 • 6 okt 4 Mos 22:21-35
 • 7 okt Dom 6:11-24
 • 8 okt Heb 1:1-14
 • 9 okt Matt 15:29-31
 • 10 okt 2 Mos 15:20-21
 • 11 okt 1 Sam 2:1-10
 • 12 okt Ps 117
 • 13 okt Kol 3:16
 • 14 okt Heb 13:15-16
 • 15 okt Upp 5:6-14
 • 16 okt 5 Mos 30:11-16
 • 17 okt 1 Mos 26:23-25
 • 18 okt 5 Mos 4:5-8
 • 19 okt Ps 139:1-10
 • 20 okt Jes 43:1-7
 • 21 okt Jer 1:1-8
 • 22 okt Apg 18:9-11
 • 23 okt 1 Tim 6:11-12
 • 24 okt Jes 12:1-6
 • 25 okt Rom 4:13-25
 • 26 okt Rom 15:13
 • 27 okt Rom 15:30-33
 • 28 okt 2 Kor 10:1-6
 • 29 okt Ef 6:10-20
 • 30 okt Joh 11:1-7
 • 31 okt 2 Mos 1:15-22

November

 • 1 nov Ps 133
 • 2 nov Joh 13:12-17
 • 3 nov Apg 28:1-10
 • 4 nov Ef 4:25-32
 • 5 nov Matt 5:13-16
 • 6 nov Joh 6:37-40
 • 7 nov Kol 1:24-29
 • 8 nov 1 Tim 4:8-11
 • 9 nov Tit 2:11-15
 • 10 nov Heb 6:13-20
 • 11 nov Heb 10:19-25
 • 12 nov Pet 1:3-5
 • 13 nov Jes 51:4-6
 • 14 nov Jes 40:26
 • 15 nov Jes 49:18
 • 16 nov Dan 10:18-19
 • 17 nov Apg 28:30-31
 • 18 nov Heb 3:1-6
 • 19 nov 1 Joh 2:28-29
 • 20 nov Upp 20:11-21:5
 • 21 nov 4 Mos 9:15-23
 • 22 nov 2 Sam 7:1-3
 • 23 nov 1 Krön 15:1-3
 • 24 nov Apg 7:44-50
 • 25 nov 2 Kor 5:1-5
 • 26 nov Heb 9:11-12
 • 27 nov Matt 21:1-9
 • 28 nov 1 Mos 18:1-8
 • 29 nov Joh 1:9-13
 • 30 nov 1 Thess 2:19-20

December

 • 1 dec Jak 5:7-11
 • 2 dec 2 Pet 1:16-21
 • 3 dec Upp 7:9-10
 • 4 dec Mark 1:14-15
 • 5 dec Mos 3:8-15
 • 6 dec 5 Mos 18:15-18
 • 7 dec 2 Sam 7:1-17
 • 8 dec Job 19:23-27
 • 9 dec es 11:1-10
 • 10 dec Jes 35:1-10
 • 11 dec Jes 40:1-8
 • 12 dec Jes 49:1-7
 • 13 dec Jes 60:1-4
 • 14 dec Jer 23:1-6
 • 15 dec Jer 33:14-18
 • 16 dec Mal 4:1-6
 • 17 dec Ps 72
 • 18 dec Jes 52:7-10
 • 19 dec Sef 3:14-17
 • 20 dec Sak 2:10-13
 • 21 dec Ps 139:11-12
 • 22 dec Sak 9:9-10
 • 23 dec Jes 7:13-15
 • 24 dec Upp 12:1-2
 • 25 dec Matt 1:18-25
 • 26 dec Matt 10:32-39
 • 27 dec Joh 21:20-23
 • 28 dec Matt 2:13-18
 • 29 dec Klag 3:22-26
 • 30 dec Heb 13:5-8
 • 31 dec Ps 121