logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Kan jag tro på Jesus och Bibeln?

Det finns faktiskt bevis för att Jesus har funnits, mycket tack vare gamla bevarade skrifter men kanske främst via de människor som idag har erfarenhet av honom. Vem var han då som person och vad gjorde han? Varför var han tvungen att dö, vad betyder det för oss och uppstod han verkligen? Läs del 2 av 5 i artikelserien om Livets frågor.

Del 2 av 5 i artikelserien om Livets frågor

Vem är Jesus, hur ska jag kunna tro på honom och den helige Ande, hur kan Gud leda mig och kan han hela oss? Varför ska jag be, läsa Bibeln och gå i kyrkan? Detta är frågor som många kanske bär på och därför vill vi i en artikelserie i fem delar försöka svara så gott vi kan på dessa funderingar. Vi utgår från boken "Livets frågor" av Nicky Gumbel som ligger till grund för alphakurser; grundkurs i kristen tro.

Historiska bevis

Den kristna tron bygger faktiskt på his¬toriska bevis. Den judiske historieskrivaren Josefus, född år 37 efter Kristus, skrev i ett av sina verk: "Vid den tiden fanns en vis man, Jesus – om det nu är korrekt att kalla honom "man" för han gjorde underbara ting – ... Han var Kristus, och när Pilatus... hade dömt honom att korsfästas... visade han sig levande för dem på den tredje dagen, så som de heliga profeterna hade förutsagt; både detta och tiotusentals andra underbara ting om honom, och det släkte som kallas kristna efter honom har inte utplånats intill denna dag."

Ju fler vi har tillgång till desto mindre tvivel

Bevisen i Nya testamentet är mycket starka men hur kan vi veta att det innehållet inte har förändrats med tiden? Tack vare den vetenskapliga textkritiken kan vi med stor säkerhet veta vad de nytestamentliga författarna faktiskt skrev och ju fler texter vi har tillgång till, desto mindre tvivel råder beträffande originalet. Professor F F Bruce (tidigare professor i bibelkritik och exegetik vid universitetet i Manchester) visar i boken "Är de nytestamentliga texterna tillförlitliga?" hur vederhäftigt Nya testamentet är i jämförelse med andra historiska skrifter som många gånger bara har något tiotal handskrifter bevarade. Ändå betvivlar ingen filosofisk forskare äktheten hos dessa, trots stor tidsskillnad mellan händelser och skrifter, och ett ringa antal.

Mer än 5000 manuskript med hela Nya testamentet

Nya testamentet skrevs förmodligen mellan år 40 och 100 efter Kristus och det finns mer än femtusen manuskript med hela Nya testamentet från så långt tillbaka som år 350, papyrusskrifter med större delen av Nya testamentet från 200-talet och ett fragment av Johannesevangeliet från omkring år 130. Det finns mer än 5000 manuskript på grekiska, över 10000 på latin och 9300 övriga, plus mer än 36000 citat och utdrag i de tidiga kyrkofädernas skrifter. En av de främsta textkritikerna genom tiderna, F J A Hjort, har sagt: "Nya testamentets textinnehåll står helt klart i en klass för sig i förhållande till andra prosatexter från antiken, på grund av det rika och fylliga bevismaterial det vilar på."

Vem är Jesus?

Både i Nya testamentet och hos andra källor finner vi bevis för Jesu existens. Bibeln säger att han hade en mänsklig kropp, mänskliga behov och känslor men att han samtidigt var och är Guds ende son, och till och med Gud själv. Han är den andra personen i treenigheten som består av Fadern (Gud), Sonen (Jesus) och Den helige Ande.

I Johannesevangeliet 14:6 säger han: "Om ni vill ha gemenskap med Gud, så kom till mig" och i 11:25-26 säger han: "Jag är uppståndelsen och livet...den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö." Han ansåg sig kunna förlåta synder: "Min son, dina synder är dig förlåtna" (Mark 2:5). Han sa att han en dag ska döma världen och att han själv ska komma tillbaka och "sitta på sin härlighets tron" (Matt 25:31-32). Vad som händer oss på domens dag beror på hur vi tagit ställning till Jesus i detta liv. De som tillhör Gud får tillbringa evigheten med honom, övriga blir för evigt åtskilda från honom (Matt 25:40, 45).

Jesu undervisning ligger till grund för hela vår västerländska civilisation. En stor del av vår lagstiftning grundar sig på den. Jesus gjorde många under. Han mångfaldigade en pojkes matsäck så att den räckte till flera tusen människor (Mark 6:30-44), han talade till vind och vågor så att stormen lade sig (Mark 4:35-41), han öppnade blindas ögon, fick döva och stumma att börja höra och tala, gjorde så att lama kunde gå och botade många andra åkommor. Han befriade människor från onda makter och uppväckte döda tillbaka till livet (Joh 11:38-44).

Karaktärsmässigt gav han uttryck för en fullkomlig osjälviskhet men inte självömkan, ödmjukhet men inte svaghet, glädje men aldrig på någon annans bekostnad, vänlighet men inte undfallenhet. Han uppfyllde mer än trehundra profetior (uttalade av olika röster under en tidsrymd av mer än femhundra år), av vilka 29 gick i uppfyllelse den dag han dog. Hur hans död gick till förutsades i Gamla testamentet, Jesaja 53, liksom var han skulle begravas men också var han skulle födas (Mika 5:2).

Uppstod han verkligen?

Det finns också bevis för att han återuppstod igen. Försvinnandet från graven har lett till många teorier. En är att han aldrig dog men att han skulle ha överlevt pryglingen, att hänga korsfäst i sex timmar och sedan knuffa bort en sten som troligen vägde omkring 1,5 ton, verkar inte rimligt. När en soldat stötte sin lans i hans sida kom det ut både blod och vatten, vilket tyder på att blodet koagulerat och skilt sig från blodplasman, något som vi idag ser som ett säkert medicinskt tecken på att någon dött.

En annan teori är att lärjungarna stal kroppen och satte igång ett rykte om att Jesus återuppstått. Lärjungarna var deprimerade efter hans död, blev torterade och ibland dödade på grund av sin tro. Det är inte särskilt troligt att de skulle ha utstått detta om de visste att uppståndelsen var osann. Att myndigheterna skulle ha stulit kroppen är en annan förklaring men varför skaffade de då inte fram den när de försökte få tyst på ryktena om uppståndelsen?

Jesus visade sig sedan för, åt och samtalade med lärjungarna vid elva tillfällen under sex veckor. Omkring 550 personer såg honom och många rörde vid honom. Efteråt bildades den första och snabbt växande församlingen. Det största beviset, eller det som kanske folk lättast kan relatera till när det gäller Guds existens, är alla de miljontals kristna som i modern tid kan vittna om sina erfarenheter av honom. Lord Darling, tidigare justitieminister i England, har sagt: "Det finns så många och övertygande bevis i fråga om både fakta och omständigheter, att ingen seriös jury i världen skulle kunna fälla något annat utslag än att berättelsen om uppståndelsen är sann."

Varför dog Jesus?

Korset är ett av de grymmaste avrättningsredskapen som någonsin förekommit men det symboliserar också Jesu död. Jesus dog för att Gud älskar oss: "Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv" (Joh 3:16).

Paulus skrev: "Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud" (Rom 3:23). Utifrån Guds måttstock och om vi jämför oss med Jesus så kommer vi alla till korta. Vi gör alla fel, vi syndar och synden förorenar världen. Jesus sade: "Det som kommer ut ur människan, det gör henne oren. Ty inifrån, ur människans hjärta, kommer de onda tankarna, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, själviskhet, ondska, bedrägeri, liderlighet, avund, förtal, högmod, förblindelse. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren" (Mark 7:20-23).

Jesus sade vidare: "Var och en som syndar är slav under synden" (Joh 8:34). Det är lätt att se hos en narkoman men man kan även vara slav under dåligt humör, egoism, skvaller med mera. Allt sådant har en destruktiv makt över oss.

Den som gör sig skyldig till brott i vårt samhälle straffas. En dag ska vi ställas inför Guds dom och Paulus säger att "syndens lön är döden" (Rom 6:23). Det gäller också en andlig död som skiljer oss ifrån Gud. Profeten Jesaja säger: "Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra, och era synder döljer hans ansikte för er, så att han inte hör er" (Jesaja 59:2). Vi behöver därför ta itu med det som inte står rätt till i våra liv och be om Guds förlåtelse.

I Gamla testamentet står det om hur syndare tog ett djur som var så perfekt som möjligt, lade sina händer på det och bekände sina synder som då ansågs passera över till djuret som sedan dödades. Jesus är den enda människa som har levt ett syndfritt liv och han var därför det perfekta offret vars blod renar oss från vår synd och tar bort syndens orenhet. (1 Joh 1:7). Gud sände sin son för att ta straffet för allt orätt vi gjort i vårt ställe. Genom sin död på korset betalade Jesus lösesumman för oss (Mark 10:45). Han säger: "Om nu sonen befriar er blir ni verkligen fria" (Joh 8:36). Det betyder inte att vi aldrig mer kommer att synda men syndens makt över oss är bruten. Paulus säger att vi genom Jesu död har "gjorts rättfärdiga" (Rom 5:1), en juridisk term för de som blivit frikända. Han säger också: "Gud försonade hela världen med sig genom Kristus" (2 Kor 5.19). Vidare: "Guds son har älskat mig och offrat sig för mig" (Gal 2:20). Jesu död gör att vi kan ha en nära relation med Gud, en himmelsk far som älskar oss, vill vårt bästa och har fantastiska planer för våra liv. 

Frälsningsbön

Den som vill ta emot Jesus och tillhöra honom kan be den här bönen: Himmelse Far, jag är ledsen för allt som jag har gjort fel i mitt liv. (Här kan du stanna upp och be om förlåtelse för något som du har på ditt samvete). Käre Gud, förlåt mig. Nu vill jag vända mig bort från allt som är ont och fel. Tack för att du sände din son, Jesus, för att dö på korset för mig så att jag kan få förlåtelse och bli fri. Från och med nu vill jag följa och lyda honom som min Herre. Tack för att du erbjuder mig förlåtelse och din Helige Ande. Jag vill ta emot den gåvan nu. Gud, kom in i mitt liv med din Helige Ande, och stanna kvar hos mig för alltid. I Jesu Kristi namn. Amen.

Text: Teresia Jansson Foto: Unsplash/Cathy-Mu

Artikeln finns publicerad i tidningen Stridsropet nr 2 - 2018

Vill du gå en alpha-kurs om kristen tro?

En Alpha-kurs består av tre delar: måltidsgemenskap, föredrag och samtal kring dagens ämne.

Ta kontakt med någon kristen kyrka i din närhet och/ eller läs mer på: http://sverige.alpha.org

Läs mer

Ett tågspår med en solnedgång i bakgrunden.

Varför ska jag tro? Finns det mer i livet?

Alla söker vi väl någon mening med tillvaron. Saknar vi det så uppstår ett tomrum inom oss som vi ibland fyller med nästan vad som helst. Åt den som släpper in Gud och lever i en relation med honom ger Bibeln en mängd fantastiska löften, till och med evigt liv. Läs del 1 av 5 i artikelserien om Livets frågor.

Ryggtavlan på en kvinna som sitter på kanten av en stenmur med blicken mot en byggnad med texten "Jesus Saves".

Bön, bibelläsning och helande

Vad är bön, hur ska vi be och varför? Vad kan hindra våra böner att nå Gud och att bli besvarade? Varför ska vi läsa Bibeln och kan Gud tala till oss genom den? I Bibeln står det om hur Gud helar människor men gör han det än idag och hur kan vi be för någon som behöver ett helande? Läs del 3 av 5 i artikelserien om Livets frågor.

Två berg med en sjö i mitten av bergen. Från himlen kikar solstrålar fram genom moln ned på vattnet.

Vem är den helige Ande

Kan Gud leda oss och i så fall hur? Vem eller vad är den helige Ande och vad gör han/den? Hur kan vi bli uppfyllda av den helige Ande och vad händer med oss då? Vad är tungomål och vad ska vi med det till? Dessa frågor reder vi ut i det här avsnittet i serien om den kristna tron. Läs del 4 av 5 i artikelserien om Livets frågor.

En tunnel av grenar. I slutet av tunneln står en person.

Ondska, kyrkan och att dela tron

Om jag har tagit emot Jesus som min Herre och blivit en kristen, hur gör jag det bästa av framtiden? Var kommer ondskan i världen ifrån och hur kan jag stå emot den? Varför ska jag berätta för andra om min tro och hur viktigt är det att gå i kyrkan och att ha gemenskap med andra kristna? Läs del 5 av 5 i artikelserien om Livets frågor.

Framsidan på papperstidningen Stridsropet nr 2-2024

Tidningen Stridsropet

Stridsropet handlar om Frälsningsarmén, dess tro, arbete och de människor som engagerar sig där. Välkommen in. Här väntar goda möten på dig.

Ska vi be för dig?