logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Frågor och svar om kristen tro - 1

Vad innebär det att vara frälst? Vad är synd? Är det kristna livet trist med en massa regler att följa? Vad är poängen och målet med att vara kristen? Här tar vi upp ett antal frågor som vi tror att många har kring den kristna tron.

Vad innebär det att man har blivit frälst?

Det engelska ordet som används för frälst är ”saved”, räddad. Frälst blir man när man tror på Jesus som Guds son, släpper in honom i sitt liv, följer och låter honom ledsaga en i livet. Bibeln lovar den som tillhör Gud att räddas ifrån döden och istället leva i evighet tillsammans med honom.

Bibelställen

 • ”Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.” Romarbrevet 10:9.
 • ”Ty detta är min Faders vilja, att var och en som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yt­tersta dagen.” Johannesevangeliet 6:40.

Vad är synd?

Begreppet synd översätts ofta med ut­trycket ”att missa målet”, i det här fal­let att gå miste om gemenskapen med Gud. Att inte tro på Jesus räknas som en synd och annat som skiljer oss ifrån ho­nom är onda och felaktiga tankar, ord och handlingar. I Galaterbrevet beskrivs vad Gud vill att våra liv ska genomsyras av istället: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning.

Ju mer vi lär känna Je­sus och strävar efter att bli lika honom, desto mer kommer dessa egenskaper att rota sig i oss. Eftersom Gud är helig och fläckfri kan vi människor inte närma oss honom i egen kraft eftersom vi alla är syndare. Det var därför Jesus kom till jorden i människogestalt för att offras för vår skull så att vi kan ha en relation med Gud.

Bibelställen

 • ”Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom: om synd, ty de tror inte på mig.” Johannesevange­liet 16:8-9.
 • ”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem.” Romarbrevet 3:23-24.
 • ”Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre." Romarbrevet 6:23.
 • ”I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt.” Efesierbrevet 1:7-8.
 • ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.” Johan­nesevangeliet 3:16.

Det kristna livet verkar ganska trist med en massa regler att följa. Är det så och varför?

De flesta är nog överens om att inget samhälle eller sammanhang skulle fung­era helt utan regler eller riktlinjer. Ett barn förstår inte alltid varför föräldrarna förmanar det och säger nej i en del lägen eftersom barnet inte har samma kunskap om och erfarenhet av livet som en vuxen. Gud har satt upp ramar för oss som ett slags beskydd eftersom han vill vårt bäs­ta. Om alla människor skulle hålla de tio budorden som räknas upp i Bibeln så tror jag att vår värld skulle se väldigt an­norlunda ut i positiv bemärkelse. Vi skul­le se mindre ondska och girighet och mer kärlek och generositet.

Samtidigt så är Gud väl medveten om att ingen människa klarar av att leva ett felfritt liv men som tur är finns det en överflödande nåd ifrån Gud. Jesus har dött för både de synder vi har begått och de vi kommer att begå. Men det är också viktigt att vi låter Guds Ande (den helige Ande som också benämns som hjälparen) fylla oss och leda oss i varda­gen. Dessutom är det kristna livet fyllt av glädje, frid och välsignelser av olika slag vilket gör att våra åtaganden som Guds barn snarare hamnar i skuggan. Läs mer om detta i svaret på nästa fråga.

Bibelställen

 • ”Jag är Herren, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du skall inte missbruka Herren, din Guds, namn. Håll sabbatsdagen så att du helgar den. Hedra din far och din mor. Du skall inte mörda. Du skall inte begå äktenskapsbrott. Du skall inte stjäla. Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, din nästas hus eller något annat som tillhör din nästa.” 5 Moseboken 5:6-21.
 • ”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt för­stånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.” Matteuse­vangeliet 22:34-40.

Vad är egentligen poängen och målet med att vara en kristen?

Förutom att vi får spendera evigheten med Gud så vill han ha en kärleksfull re­lation med sina barn här och nu. Bibeln är full av löften till dem som tror. Gud har lovat att ge oss allt vad vi behöver, att hela och läka oss, att leda, hjälpa, beskyd­da och låta oss vila i hans varma, trygga famn. Dessutom är ingenting omöjligt för honom och när vi ber i Jesu namn kan han, genom oss, utföra mirakler.

 

Bibelställen

 • ”Min Gud skall med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov.” Filipperbre­vet 4:19.
 • ”Jag skall skänka dig läkedom och hela dina sår, säger Herren, ...” Jeremia 30:17.
 • ”Den som är ståndaktig skänker du trygghet, på dig förtröstar han. Förtrösta alltid på Her­ren, ty Herren är en evig klippa.” Jesaja 26:3-4.
 • ”...Jag skall strida mot den som strider mot dig, jag skall rädda dina barn.” Jesaja 49:25.
 • ”Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud.” Lukasevangeliet 18:27.
 • ”Amen säger jag er: Om ni har tro, bara som ett senapskorn, skall ni säga till detta berg: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting skall vara omöjligt för er.” Matteusevangeliet 17:20.
 • ”Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra... Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra…” Johannesevangeliet 14:12-14.
 • ”Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fien­dens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er. Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen.” Lukasevangeliet 10:19-20.
 • ”… Och se, jag är med er alla dagar intill ti­dens slut." Matteusevangeliet 28: 18-20.

Frälsningsbön

Den som vill ta emot Jesus och tillhöra honom kan be den här bönen:

Himmel­ske Far, jag är ledsen för allt som jag har gjort fel i mitt liv. (Här kan du stanna upp och be om förlåtelse för något som du har på ditt samvete). Käre Gud, förlåt mig. Nu vill jag vända mig bort från allt som är ont och fel. Tack för att du sände din son, Jesus, för att dö på korset för mig så att jag kan få förlåtelse och bli fri. Från och med nu vill jag följa och lyda honom som min Herre. Tack för att du erbjuder mig förlåtelse och din Helige Ande. Jag vill ta emot den gåvan nu. Gud, kom in i mitt liv med din Helige Ande, och stanna kvar hos mig för alltid. I Jesu Kristi namn. Amen.

Sammanställt av: Teresia Jansson

Artikeln har publicerats i tidningen Stridsropet nr 1 - 2019

Vill du gå en alphakurs om kristen tro?

En alphakurs består av tre delar: måltidsgemenskap, föredrag och samtal kring dagens ämne. Ta gärna kontakt med Frälsningsarmén på din ort eller en annan församling, om vi inte finns på din ort.