logotype
Hjälp människor i nöd - ge en gåva nu

Hur lever jag som Jesus?

”Jesus sa: Och han som har sänt mig är med mig. Han har inte lämnat mig ensam, eftersom jag alltid gör det som behagar Honom.’ Om jag - en helt vanlig människa ska behaga och leva som Jesus - vad är det då jag ska göra? Och vad ska jag inte göra?” Läs och lyssna till månadens andakt med Bana Berhane, Frälsningsarmén i Västerås.

Guds Frid vänner och välkommen till månadens andakt. Jag heter Bana Berhane och är biträdande kårledare på Västerås kår.
Idag har jag ett tema som jag vill dela med er som är från Johannesevangeliet kapitel 8 vers 29.
Jesus sa: ”Och han som har sänt mig är med mig. Han har inte lämnat mig ensam, eftersom jag alltid gör det som behagar Honom.”

Vi tillhör Gud och ingen annan

Inför Gud är vi människor som i allt uppfyllt lagen genom Jesus liv och korsdöd. Det är det som kallas ”att vara rättfärdig”. Vi är kallade att dagligen sträva efter att leva våra liv helt och hållet i linje med Guds vilja. Detta eftersom Gud är värd att vi lever helt för honom och har betalat ett högt pris för att friköpa oss med sitt blod. Inte silver eller guld utan hans eget blod och det är därför vi tillhör Honom.

När vi människor köper något, som till exempel en lägenhet, så är det vi som äger den lägenheten och vi vill inte att någon granne eller någon annan kommer och ställer sina möbler i vår lägenhet, för den är ju vår. På samma sätt har Gud köpt oss med sitt blod och vi tillhör Honom och inte någon annan.

Hur behagar vi Gud?

Även vi levde som den första människan på jorden, innan vi blev frälsta och accepterade Jesus som vår Herre och Frälsare. Vi levde som den första människan på jorden, av jord. Sedan kom den andra människan, från himlen och satte oss fria. Och liksom vi varit den jordiska människans avbild, ska vi nu vara den himmelska människans avbild. Reflektera Jesus i våra liv. Och vi ska leva efter Hans vilja, för att vi tillhör honom.

När vi tänker på bibelordet från Johannesevangeliet 8 och vers 29, så kommer det många frågor för oss människor: Vad ska vi inte göra? Vad vi ska göra?
Och vi hittar svaret i det Paulus har skrivit i Romarbrevet kapitel 12 och vers 2. Det står: ”Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och det som behagar honom.”

Och vi ser i den här versen vad vi inte ska göra, ”…anpassa er inte efter den här världen.” För vi är inte från den här världen. Jesus har köpt oss med sitt blod och vi tillhör honom. Det som står i 1 Petrusbrevet kapitel 1 vers 14. ”Som lydnadens barn skall ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni var okunniga.”

Att skilja mellan gott och ont

Vad ska vi göra då? Förnya våra sinnen! Sinnet är människans inre centrum. Begär, attityder, tankar, känslor och handlingar. Och vi behöver anpassa oss till Gud. Via våra attityder, tankar, våra känslor och via våra handlingar.

Ett exempel är när jag läser om kung Salomon i Första Konungaboken kapitel 3 vers 9 till 10. Salomon bad till Gud och när Gud frågade honom vad han behöver, vad han vill att Gud ska göra för honom sade Salomon: Ge din tjänare ett lydigt hjärta, så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. För vem kan annars vara domare för detta ditt stora folk?”

När man lever nära Guds hjärta så förstår man Guds vilja också. Det är därför det står i vers 10:  ”Det gladde Herren att Salomon bad om sådant och inte bad om ett långt liv, rikedom eller sina fienders liv. Han bad om att kunna förstå vad som är rätt i Guds ögon”.

Sök det goda

Det är därför vi som kristna behöver förstå vad som är Guds vilja. Vi behöver beskydda våra tankar och känslor så att vi kan följa det som är Guds vilja. Vad kan vi då göra för att pröva detta?

  • Ta tid med Herren!
  • Ta tid med Guds ord!

Så du kan förstå vad som är Guds vilja och tankar eller vem du är i Herrens ögon. Därför behöver vi pröva vad som är Guds vilja. Hur vi prövar är genom att söka det goda, för allt det goda kommer från Herren, det som är fullkomligt och som behagar Gud. Paulus skriver i Första Timoteusbrevet kapitel 4 och vers 4. ”Ty allt som Gud har skapat är gott, och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse.”

Det är därför vi behöver bli fullkomliga. Inte genom vår egen utan genom Guds kraft. Den Helige Ande som bor i oss. När vi låter den Helige Ande få verka i våra liv och leda oss, då ska vi bli fullkomliga i Herren.

Det är som det står i Matteus 5 och 48: ”Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig.”
Det är det vi behöver, och för att vi ska bli fullkomliga behöver vi den Helige Andes kraft. Vi behöver ge hela vårt hjärta till Herren och sedan göra allt vi gör av hela vårt hjärta. Som det står i Efesierbrevet 6 och vers 6 till 7. ”Var inte ögontjänare som försöker ställa sig in hos människor, utan var Kristi slavar som helhjärtat gör Guds vilja. Tjäna villigt som ni gör när ni tjänar Herren och inte människor.”

Glöm inte det, allt i ditt liv som du gör, gör det för Herren. Lev efter Guds vilja och gör allt som behagar Honom.

Må Gud välsigna er!

Bön

Tack Abba Fader för den här stunden! Tack Jesus för din kärlek som omsluter oss på alla sidor! Tack Abba Fader för att du påminner oss om att leva efter din vilja. Att vi ska göra allt som behagar dig, Herre. Men Abba Fader, fyll oss med din kraft och nåd, Herre. Så vi kan se dig i våra liv, så vi kan förstå vad Helige Ande vill göra i våra liv. Öppna våra sinnen Herre, så vi kan se dig, så vi kan se din Ande, och vad som är din vilja i våra liv och i våra församlingars liv. Välsigna oss Jesus! Abba Fader tack för din kärlek! I Jesus Kristi namn. Amen.

Tack vänner, och Guds välsignelse.

Välkommen hem - livet med Jesus!

Text: Bana Berhane

Filmat av Jonas Nimmersjö

Ska vi be för dig?

Frälsningsbön

Den som vill ta emot Jesus och tillhöra honom kan be den här bönen:

Himmelske Far, jag är ledsen för allt som jag har gjort fel i mitt liv. (Här kan du stanna upp och be om förlåtelse för något som du har på ditt samvete).

Käre Gud, förlåt mig. Nu vill jag vända mig bort från allt som är ont och fel. Tack för att du sände din son, Jesus, för att dö på korset för mig så att jag kan få förlåtelse och bli fri. Från och med nu vill jag följa och lyda honom som min Herre.

Tack för att du erbjuder mig förlåtelse och din Helige Ande. Jag vill ta emot den gåvan nu.

Gud, kom in i mitt liv med din Helige Ande, och stanna kvar hos mig för alltid. I Jesu Kristi namn. Amen.