logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Effekterna av att leva nära Jesus

"I Johannes kap 15 talar Jesus om att du och jag ska bära rik frukt och frukt som består. Det handlar om effekterna som blir när vi lever nära Jesus så att Han kan göra vår karaktär mer och mer lik Guds karaktär. Konkreta exempel på detta är: frid, tålamod, trohet, glädje, kärlek, vänlighet, godhet och självbehärskning." Lyssna på eller läs månadens andakt med Rickard och Jenny Carlsson, kårledare för Frälsningsarmén i Tranås.

Vi står här i Tranås utanför Badhotellet konferensanläggning på Ågatan 18. Här lade man år 1988, alltså för 34 år sedan, ner en minnessten i samband med Frälsningsarmén i Tranås 100-årsjubileum. Visst är den fin! Och så hedrande det måste vara för denna kår – även om inskriptionen talar om kårens tidigare lokal, kan man nog ändå med tacksamhet betrakta stenen som ett officiellt erkännande över vad man fått betyda för denna bygd under mer än ett sekel.

I Tranås kårs nuvarande lokal från år 1921 hänger på väggen längst bak i stora salen tre trätavlor med namn och årtal på officerare och kårledare som tjänat och lett kåren genom olika tidsperioder. Perspektivet nästan hisnar när man tänker på alla människor som blivit hjälpta och berörda av Gud på denna plats och så många saker som hunnit ske under mer än 134 år.

Vad betyder - bära frukt som består?

I Johannes kap 15 talar Jesus om att du och jag ska bära frukt, och inte vilken frukt som helst – nej både ”rik frukt” och ”frukt som består”. Men vad menar då egentligen Jesus med dessa härliga och målande uttryck ”rik frukt” och ”frukt som består”? Innebär det kanske att göra mycket för Guds rike att man får en hedrande minnessten eller sitt namn ingraverat på en trätavla?

Att bära rik frukt handlar om effekterna som blir när vi lever nära Jesus. Det sker när vi ger plats åt Honom i våra liv så att Han kan forma och använda oss. Frukt är något som växer fram i Hans närhet och gör vår karaktär mer och mer lik Guds karaktär. Bra konkreta exempel på detta är: frid, tålamod, trohet, glädje, kärlek, vänlighet, godhet och självbehärskning. Men ”att bära frukt” innebär också att andra människor i vår omgivning får sina liv förvandlade i mötet med Jesus.

"Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra." (Joh. 15:4-5 SFB15)

Rik frukt kommer inte av egna prestationer eller egna ansträngningar, utan av livet tillsammans med Jesus. Frukten är alltså något som växer fram på när vi lever nära Jesus och genom att läsa Bibeln och be. Frukten kommer också av nåden för det är Guds nåd som arbetar genom oss.

Att regelbundet umgås med Jesus

Ett annat viktigt perspektiv är att vi inte ska jämföra oss med varandra. Vilken frukt just du eller jag förväntas bära hänger ihop med vilka gåvor vi har fått och vilken uppgift som har blivit oss tilldelad. Frukten kommer att se olika ut för olika människor, för olika församlingar och i olika tider, men kom ihåg att det är viktigt att bära frukt. Ja, vi är faktiskt kallade att bära frukt. Om vi inte ser frukt i våra egna liv och i våra kårers liv, måste vi söka oss närmare Jesus i stället för att bara fråga oss vad som blivit fel. 

Att regelbundet umgås med Jesus kommer få kärleken till Honom att växa. Gud kommer då att öppna våra ögon och fylla oss med den Helige Ande så att vi mer och mer börjar betrakta omgivningen utifrån Hans förunderliga kärleksperspektiv. Vi kommer då, att på område efter område, be bönen: -Ske din vilja i mitt liv, Herre!

Kombinationen av att på riktigt både älska Gud och älska våra medmänniskor eller att både ”bli kvar i Jesus” och samtidigt ”bära rik bestående frukt” lösgör oanade himmelska krafter, den sätter sammanhang och människor i rörelse, den får Guds folk att ”kavla upp ärmarna” och ta oss an de mest omfattande utmaningar: "Förkunna glädjens budskap för de fattiga, utropa frihet för de fångna och förtryckta och syn för de blinda!"

Denna frukt kommer i slutändan kanske inte alltid resultera i en tjusig minnessten i gatan eller en namnbricka på en vacker träskylt. "Nej, men i stället blir många namn skrivna i Livets bok och den dyrbara skörden blir bärgad för evighet och Guds rike får utbredas." Det är frukt som består! Amen

Vi ber tillsammans:

Tack Jesus för att du bjuder in oss idag att vara nära dig och ta emot av din kärlek. Vi ser tillbaka Gud i tacksamhet för allt vi hittills fått vara med om. Att vi har fått våra liv förvandlade av dig Jesus, och de människor i vår närhet som vi har fått vara använda av dig att få sprida ut ditt rike. Kom Jesus och forma mitt liv, forma våra liv idag, så att du kan använda oss. Vi vill vara med och förmedla Guds rike, förkunna glädjens budskap för de fattiga, utropa frihet för de fångna och förtryckta och syn för de blinda. Tack Jesus att du är med oss och att vi den här dagen får gå riktigt nära dig, ta emot av din kärlek och vara dina redskap i en värld som ropar efter hopp. Tack Jesus. Amen

Scenerna är filmade av Elias Carlsson och Alfred Carlsson

Rickard & Jenny Carlsson Kårledare Tranås kår

Ska vi be för dig?

Frälsningsbön

Den som vill ta emot Jesus och tillhöra honom kan be den här bönen:

Himmelske Far, jag är ledsen för allt som jag har gjort fel i mitt liv. (Här kan du stanna upp och be om förlåtelse för något som du har på ditt samvete). Käre Gud, förlåt mig. Nu vill jag vända mig bort från allt som är ont och fel. Tack för att du sände din son, Jesus, för att dö på korset för mig så att jag kan få förlåtelse och bli fri. Från och med nu vill jag följa och lyda honom som min Herre. Tack för att du erbjuder mig förlåtelse och din Helige Ande. Jag vill ta emot den gåvan nu. Gud, kom in i mitt liv med din Helige Ande, och stanna kvar hos mig för alltid. I Jesu Kristi namn. Amen.

Vill du gå en alphakurs om kristen tro?

En alphakurs består av tre delar: måltidsgemenskap, föredrag och samtal kring dagens ämne. Ta gärna kontakt med Frälsningsarmén på din ort eller en annan församling, om vi inte finns på din ort.