logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Frälsningsarmén i Ystad - En oas i skånska myllan

Frälsningsarmén kom till Ystad år 1888 och redan året efter togs första spadtaget till byggandet av den lokal där man fortfarande har gudstjänster. Där kan man vara en oas för dem som behöver och ge besökare ett andrum där de kan få reflektera tillsammans med andra.

En gråmulen morgon, som det var den torsdag i slutet av januari då vi be­sökte Frälsningsarmén i Ystad, var det skönt att komma in i värmen till kaféet. Inne på Oasen, som kaféet kallas, mötte vi bland många andra kårledare Magnus Alh­bin och hans fru Monica; medarbetare för kårens (församlingens) sociala arbete.

Oasen har öppet mellan 10 och 14 på tisdagar och torsdagar. Under den tiden kan besökare på tisdagar delta i samtalsgruppen Vägens Ge­menskap, där man ges tid att gå lite djupare in i livsfrågorna. Man kan också delta i ett sittgympapass, träna svenska eller få hjälp med läxor. På torsdagarna är det en sam­talsgrupp som heter Andrum och då är det också loppis i foajén mellan kyrksalen och kafédelen. Båda dagarna hålls en andakt i ka­féet och efter det serveras lunch. Det står att det är ”sopplunch” i programmet, men denna torsdag serverades köttfärslimpa.

Eva Andersson som står i köket på kåren i Ystad. Hon gör iordning maträtter som skall serveras, och till vänster om henne står en kollega.
Utan Eva Andersson i köket hade man inte kunnat ha servering som denna, menar Magnus Alhbin.

Viktiga volontärer och frivilliga

Magnus berättar att Eva Andersson, som jobbar i köket, ansvarar för lunchen. Hon har ordnat ett samarbete med en cateringfir­ma som bland annat lagar mat till en skola i Ystad. Därifrån får Frälsningsarmén mycket god och varierande mat för luncherna på tis­dagar och torsdagar.

— Utan henne hade vi inte kunnat ha den här typen av serveringsverksamhet, säger Magnus. Vi har också en hel bunt med fan­tastiska volontärer och frivilliga som hjälper oss med all vår verksamhet.

På Frälsningsarmén i Ystad har man 2,5 tjänster fördelat på en heltid och tre halvtids­tjänster. Den som har heltiden är Magnus, halvtiderna har Monica Alhbin, Anna Flyxe Kruckenberg som är socialkonsulent och Eva Andersson som jobbar i köket. Utöver de anställda är det alla volontärer som gör det möjligt att driva den verksamhet man har.

”Frälsningsarmén har ett gott renommé och ”varumärket” är starkt i Ystad.”

Magnus Alhbin

Gudstjänster och hemförbundets samlingar

Kåren har 38 medlemmar, gudstjänst på söndagar klockan 11 och på måndagar ojäm­na veckor samlas hemförbundet klockan 14. Hemförbundets samlingar och program sköts av Gun Nordström och Lena Nilsson.

— På träffarna börjar vi med en andakt som antingen Gun eller jag leder, berättar Lena Nilsson. Ibland har vi en föredragshål­lare som också kan ta andakten. Efter det dricker vi kaffe inne i kaféet med hembakat bröd, en bulle och en mjuk kaka. Vi försöker engagera våra medlemmar att hjälpa till och baka till de här samlingarna. Det är lite oli­ka hur många som kan och orkar hjälpa till med bakningen.

Hemförbundet var från början en sam­ling man hade på många kårer i Frälsnings­armén, ett sätt att samla hemmafruar på dagtid. Idag är det på kåren i Ystad fortfa­rande en majoritet kvinnor som kommer till samlingarna, men nästan uteslutande pen­sionärer.

— Vi har någon yngre men man kan nog ändå säga att de är 70+, de allra flesta eller kanske till och med 75+, säger Lena. Både män och kvinnor är välkomna.

Programmet varierar mellan föredrag, sång och musikprogram på 30-45 minuter efter fikapausen. Vid vissa tillfällen har kå­ren gjort utflykter tillsammans med hem­förbundsmedlemmarna. Lena och Gun har hållit i dessa samlingar tillsammans i sju år.

Familjemiddagar

En måndag i månaden är det familjekväll klockan 18.

— Under våren ser vi fram emot fem nya tillfällen då vi ska ses till Familjekväll, säger Elisabeth Edin, en av de frivilliga ledarna på kåren. Familjekvällarna riktar sig i första hand till familjer. Tonåringarna och de unga vuxna som kommer på Fredagshäng får vid dessa tillfällen vara med och hjälpa till. De finns många olika uppgifter och aktiviteter att hjälpa till med.

På familjekvällarna börjar man med ge­mensam måltid och samlas efter det i kyrksa­len för en andakt med sång, drama och bön. Efter andakten blir det gemensam lek och det ges också utrymme för pyssel, fri lek och spel.

— Besöksantalet har varit mellan 15 och 30 personer, berättar Elisabeth. Vi ser fram emot att välkomna fler då vi vet att det finns en efterfrågan.

Gertrud Sandgren och Anna Flyxe Kruckenberg vid fikabordet tillsammans med Annas hund Dante. På bordet står det tå kaffemuggar och fikabröd.
Gertrud Sandgren och Anna Flyxe Kruckenberg vid fikabordet tillsammans med Annas hund Dante.

Samtalsgrupp och andakt

Det som händer på tisdagar, förutom kafé Oasen, med samtalsgrupp, andakt och lunch är att på kvällen samlas sånggruppen och musikkåren för övningar. Sångarna brukar samlas klockan 18 och musikkåren 19.30, halvtimmen emellan övningarna är det en kort bönesamling där båda grupperna är välkomna. På onsdagar förbereder Alice och Lennart Jönsson torsdagens loppis.

— Vi tycker det är roligt att syssla med detta och träffa folk, säger Alice som hållit i loppisen i tio år.

Efter en varm kopp kaffe följer vi med Mo­nica Alhbin via loppisen in i kyrksalen där det står några stolar i en cirkel längst fram och på ett litet runt bord står ett ljus och en skylt med texten ”Andrum”. Snart samlas ett tiotal personer, några sätter sig på stolarna i ringen andra sitter i bänkarna. Efter inledande läsning ur andaktsboken Trösterikt, av Catharina Se­gerbank, börjar samtalet och diskussionen. I boken hade de kommit fram till bokstaven ”Ä” och temat på samtalet denna dag var ”änglar”. Alla som är där får delta i samtalet och berätta för de andra hur de ser på änglar, om de mött några änglar, hur de tror att änglar kan se ut. Efter samtalet avslutades samlingen med sin­nesrobönen. Boken Monica Alhbin läste ur hade efter denna träff bara ett kapitel kvar så nu under våren ska de byta till Boken ”Fridtid – 365 tankar för sinnesro” av Olle Carlsson.

Alice Jönsson, som ansvarar för loppisen, håller ordning bland varorna. Hon står vid några klädhängare och sorterar kläder.
Alice Jönsson, som tillsammans med sin man Lennart ansvarar för loppiset håller ordning bland varorna.

Sopplunch och fredagshäng

När vi kom tillbaka till kaféet var där ännu fler personer, folk som kommit för sopplunchen och gemenskapen. Innan den började serveras höll Monica Alhbin en kort andakt där hon läste om Debora och hennes äventyr som domare över Israels folk ur boken Bibelns kvinnor av Charlot­te Frycklund. Ingen blev besviken för att sopplunchen denna dag bestod av kött­färslimpa, utan alla njöt av den goda maten som man fick köpa till självkostnadspris.

Efter stängning på torsdagen tar man ner allt som säljs i loppisen, utom tavlorna som hänger på väggen. Om det inte är den vecka i månaden då loppis även är öppet på lördagen.

Jämna veckor är det fredagshäng på Fräls­ningsarmén i Ystad. Dit välkomnas ungdo­mar från 13 till 25 år.

— Kvällarna brukar ha någon form av huvudtema, som pingisturnering, bil-kurra­gömma, brädspelskväll, tv-spelskväll, quiss-kväll eller matlagningskväll, berättar Elisa­beth Edin, som leder detta tillsammans med Helena Öman.

Fredagshäng brukar ha en inledning med någon lek och lära-känna-varandra-aktivitet, samt en andakt. Under kvällen serveras fika och snacks.

— Glädjande är att vi ser en nyfikenhet och att det ibland varit över tio ungdomar här.

Loppis och hjälptruppen

Lördagarnas program varierar från vecka till vecka. En lördag i månaden är det lop­pis och kafé och en lördag i månaden har Sonja Allbäck ordnat samling för ”Hjälp­truppen”. En stödförening för Frälsningsar­mén i Ystad.

— Det är som klubb vi ska söka och ragga pengar till Frälsningsarmén genom att bju­da in föreläsare som är intressanta, berättar Sonja.

Hon säger att besökarna kan köpa lotter och vinna priser som folk har skänkt till lot­teriet, de får också köpa kaffe och fika. De flesta som kommer har betalat en medlems­avgift, men det kommer en del nya besökare som är intresserade av föreläsningen. De får då betala för det tillfället. Sonja säger att det inte är svårt att få lotterna sålda.

Bengt Lundén, Kent Schlyter och Lasse Ohlsson som sitter runt ett bord och fikar på kafé Oasen. I bakgrunden syns ryggtavlan på en person som står i ett kök.
Bengt Lundén, Kent Schlyter och Lasse Ohlsson fikar på kafé Oasen.

”Många vet inte att vi är en kyrka”

Kårens medlemmar och de flesta besö­karna är 65 plus, men Magnus ser det inte som ett problem. Det kommer hela tiden nya 65 plussare som trivs i verksamheten och deltar aktivt och som blir volontärer.

— Det är rätt intressant att en av de äldre som brukar komma på lördagarna på loppi­sen nu har börjat komma till andra verksam­heter. Och vid jul-loppisen var det en äldre som kom hit med sin son och barnbarn för att fika. Och det blir ett steg. De kommer hit och ser vad vi är för några. Det finns vägar, men det gäller bara att hitta dem.

Många av besökarna på kåren och många av volontärerna är inte medlemmar men har ett stort hjärta för Frälsningsarmén. Magnus menar att Frälsningsarmén har ett gott renommé och att ”varumärket” är starkt i Ystad.

— Vi har synts och gjort väldigt mycket, och gör fortfarande väldigt mycket, säger han. Men tyvärr är det kanske inte så många som vet att vi är en kyrka. Svårigheten är i dag egentligen rent pedagogiskt att använda dagens situation på ett modernt sätt och att man får med tron på ett trovärdigt och aktu­ellt sätt. Så att det blir värt att tro på.

Text och foto: Jonas Nimmersjö

Artikeln har publicerats i Frälsningsarméns tidning Stridsropet nr 2 - 2023

Veckoprogram

  • Måndag: Hemförbundet (ojämna veckor), Familjekväll (fem tillfällen under våren).
  • Tisdag: Kafé Oasen, Samtalsgrupp – Vägens gemenskap, Sånggrupp, Musikkår.
  • Onsdag: Ingen aktivitet.
  • Torsdag: Kafé Oasen, Samtalsgrupp – Andrum, Loppis.
  • Fredag: Fredagshäng (jämna veckor).
  • Lördag: Loppis och kafé (första lördagen i månaden), Hjälptruppen (en gång per månad).
  • Söndag: Gudstjänst klockan 11.