logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Vår sång och musik

Sång och musik har alltid haft en central roll i gudstjänstfirandet och i vår utåtriktade verksamhet. Det finns olika sång- och musikgrupper att lyssna till eller att vara med i. Ofta handlar det om grupper där både yngre och äldre kan spela och sjunga tillsammans och dela värdefull gemenskap med varandra.

Sång och musik har alltid haft en central roll i gudstjänstfirandet i Frälsningsarmén och i vår utåtriktade verksamhet. Det kristna budskapet blir kommunicerat och konkretiserat genom sången och musiken och på så sätt lätt att ta till sig för den som lyssnar. Sången och musiken är också en metod för att uttrycka sin tro och vittna för andra människor. De som sjunger eller spelar kan också genom musiken och sången rikta sin bön och tacksamhet direkt till Gud.

Olika sorters musikstilar under åren

Frälsningsarméns grundare general William Booth förstod sången och musikens betydelse och var öppen för att använda den tidens populärmusik. Under de dryga 150 år som Frälsningsarmén har funnits har olika instrument och musikstilar fått ta plats i gudstjänstliv och ute på gator och torg. Sången och musiken har varit och är något som kännetecknar Frälsningsarmén för många människor.

Olika typer av sång- och musikgrupper

I dag finns också olika sång- och musikgrupper att lyssna till eller att vara med i. De kan rikta sig till särskilda intresse- eller åldersgrupper, men ofta handlar det om grupper där både yngre och äldre kan spela och sjunga tillsammans och dela värdefull gemenskap med varandra.

Exempel på sång- och musikgrupper som finns idag är gospel- och barnkörer, blandade körer, strängmusik, lovsångsteam, brassband och kompgrupper som spelar till körerna eller till lovsången i gudstjänsten.

Församlingssång och lovsång

När det gäller församlingssången i gudstjänsterna blandas de gamla unisona sångerna friskt med nyproducerade moderna sånger och tongångar. Under 2000-talet har lovsången med intryck från både inhemska och anglosaxiska kompositörer och textförfattare blivit ett viktigt inslag i gudstjänsterna.

Andra kreativa grupper

Det finns också andra kreativa grupper som dans-, sport- och skapandegrupper som man kan vara med i.

Om du vill veta mer om musikutbudet så ta kontakt med Frälsningsarmén på den ort du bor eller någon annan kyrka, om vi inte finns på din ort. Här finns vi >>