logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Bara Jesus ger den sanna friden

Skilsmässa, våld och en snedvriden självbild förde Anna Heineman in i ett mörker. Hon letade svar inom det ockulta men friden hon först fick omvandlades till självmordsplaner. Efter att ha mött kristna och tagit emot Jesus i sitt liv har hon fått den framtid och det hopp hon tidigare sökt utan att finna.

–Jag befann mig i ett sådant mörker och hade ständig dödsfruktan eftersom jag inte visste om jag skulle överleva våldet jag utsattes för, så jag ropade desperat till Gud att han skulle rädda mig.

Det säger Anna Heineman om en tuff period i barndomen. Sedan i höstas arbetar hon som omsorgskonsulent på Söderkåren i Stockholm där hon möter människor i utsatthet av olika slag.

–Det bästa med Frälsningsarmén är det starka DNA:et ”soppa, tvål och frälsning” då man ser till helheten ande, kropp och själ, påpekar Anna som även arbetat på kåren i Västerås.

Skilsmässa, misshandel och mobbning

Bara några månader efter hennes födsel i Iran emigrerade familjen till Sverige och Småland för att dottern skulle få en tryggare plats att växa upp på. Så kom det dock inte att bli. När Anna var fem år skilde sig hennes föräldrar och tillfället då hon såg dem tillsammans för sista gången har etsat sig fast på näthinnan.

–Jag minns hur pappa stod på tågperrongen och vi åkte därifrån. Den händelsen skapade en rädsla hos mig att förlora människor och att bli lämnad, något som har suttit kvar långt upp i vuxen ålder, säger hon.

Med tiden kom fyra halvsyskon till världen men mammans nya make utsatte styvdottern för både fysisk och psykisk misshandel.

–Jag blev slagen och sparkad tills jag var medvetslös och jag matades tidigt med lögnen om att det var fel på mig, förklarar Anna.

I skolan blev hon dessutom mobbad, delvis på grund av sitt ursprung. Som ett sätt att fly sina rötter och trauman kom hon längre fram att byta sitt namn till det nuvarande svenskklingande. Hon hade ingen religiös uppväxt men nämner en situation i tioårsåldern när hon satt på sin sängkant och grät. Det var då hon kastade sig på Gud fastän hon inte säkert visste om han fanns.

–Jag förstod det inte där och då men i efterhand kan jag se att han faktiskt grep in, säger hon.

Gav förlåtelse men flydde från känslorna

Inte långt därefter kom en socialsekreterare i sällskap av en polis till hemmet för att omhänderta Anna. Istället för att oroa sig kände hon hopp och frid i situationen och hon tror att Gud gav henne en förvissning om att hon var i trygga händer. Under de månader hon var jourhemsplacerad separerade mamman från den våldsamme mannen och fick hjälp och stöd. Anna flyttade därefter in i det nya boendet med sin mor och sina syskon. När hon funderade kring det hon varit med om upplevde hon maningen att förlåta sin styvfar, något hon beslutade sig för att göra.

–Jag hörde även en röst som sa att jag hade en kallelse och jag insåg jag att det fanns ett syfte med det som hänt mig, säger Anna.

Hennes strategi var dock att trycka undan minnena och därmed undvika att bearbeta dem. Att fly en situation genom att fysiskt bryta upp från en plats blev snart ett mönster för Anna.

–Jag visste inte hur jag skulle handskas med känslor så om något blev jobbigt ville jag flytta därifrån för att börja om från början i en ny miljö, säger hon.

Anna Heineman sitter med knäppta händer under hakan och blicken in i kameran.
"Jesus går på djupet och rycker upp rötterna till problemen man tampas med och han har avslöjat lögner i mitt liv och upprättat och restaurerat mig".

Livet kretsade kring prestationer

Inom henne växte ett behov fram att motbevisa det som sagts om henne och klargöra att hon dög. Därför lade hon stor vikt vid sina egna prestationer, och i skolan var hon en ”duktig flicka.” Vid ett tillfälle åkte hon till Kenya för ett projektarbete och fick se mycket fattigdom och misär. Ett par personer där ville be för henne och kamraterna innan de skiljdes åt och hon tror att det startade ett andligt krig inom henne.

–När jag kom hem började jag tala ut att det inte finns någon god Gud och att det är hans fel att världen ser ut som den gör. Någonting skiftades inom mig och det var som om jag öppnade upp för ett andligt mörker som jag inte känt av innan, kommenterar hon.

Alkoholen blev en allt större tillflykt som ett sätt att dämpa de starka ångestkänslorna. Hon flyttade till Jönköping med drömmen om att utbilda sig till advokat men när hon inte lyckades tillräckligt bra med studierna var depressionen ett faktum.

–Jag kände mig så misslyckad och hamnade verkligen på botten så det var tur att jag inte hade råd att dricka mer än jag gjorde, påpekar Anna.

”Om jag fortsätter kommer jag dö”

Hon fastnade i destruktiva relationer och sökte sig till dem som mådde ännu sämre än henne. En period på en kibbutz i Israel blev också en flykt från problemen, men tiden hon spenderade i Jerusalem fick hennes tankar att kretsa kring Jesus även om hon inte hade någon att bolla detta med just då.

Tillbaka i Sverige utbildade sig Anna till socionom och insåg att om hon skulle kunna hjälpa andra behövde hon ta itu med sin egen trasighet. Därför började hon träffa en psykolog i ett försök att lyfta lite på locket till det hon tryckt undan även om det var svårt. Hennes första tjänst efter examen var en ledarroll men kraven Anna hade på sig själv och bristande erfarenhet fick henne att braka in i den kända ”väggen.”

–Jag insåg att om jag fortsatte leva på det sättet skulle jag dö. Jag frågade mig själv vad som är syftet och meningen med livet och tänkte att det måste finnas något mer, påpekar hon.

Sökte svar inom det ockulta

Hon blev sjukskriven och i jakten på en snabb lösning snubblade hon över självhjälpsböcker som ledde vidare till mindfulness, yoga och buddistiska retreater. Hon blev vegetarian, började förlita sig på stenar och kristaller och fick en ny livsstil och identitet i den nyandliga världen.

–Jag trodde att jag hittat min väg och min sanning, att jag var kallad att bli yogalärare. Jag upplevde en slags frid men insåg inte då att den inte var bestående och att jag var tvungen att prestera även där, förklarar Anna.

Dessutom betalade hon ett högt pris i både tid och pengar och mycket av det hon sysselsatte sig med under den tre år långa perioden skapade en slags bundenhet. Hon mådde allt sämre, fick stora problem med magen och var ofta sjuk. Hon hamnade i en så djup depression att hon började planera för att ta sitt eget liv med hjälp av tabletter och alkohol.

Mötte kristna på mässa för new age

En dag besökte hon och hennes mor en mässa med aktörer inom det nyandliga  - new age. Den utställare som stack ut mest var trots allt en kristen bokhandlare som delade ut vittnesbörd och böcker till besökarna.

–De som stod där kändes äkta och genuina. Mamma tog emot förbön av dem och hon var helt tagen efteråt, berättar Anna.

Hennes nyfikenhet hade väckts och senare läste hon de kristna böckerna hon fått. Två år senare var hon tillbaka på ”harmoni-mässan”, nu med en starkare visshet om att hon sökte efter något större i livet. Den här gången lät hon de kristna hon mötte där be för henne.

–Jag kände att detta var sanningen och jag insåg att jag hade mått dåligt för att jag inte hade Jesus i mitt liv, säger Anna som redan veckan efter besökte en kyrka och tog honom som sin frälsare.

Detta var i mars 2019 och ett halvår senare blev även hennes mamma frälst. Anna lät döpa sig och gick bibelskola. Hon gjorde sig av med alla böcker, kristaller, budda-figurer och annat som hörde till den andlighet hon lämnat och upplevde hur hon bit för bit blev fri från bojor och bundenhet. Hon slutade med den antidepressiva medicinen, sömntabletterna och alkoholen och blev helad från magbesvären. Hon slutade att fly från sina känslor och problem och tog istället Jesus i handen och hon började förstå att identiteten inte sitter i vad man gör utan vem man är i honom.

– Då blir man mindre påverkad av hur andra behandlar en och när vi tagit emot den sanna kärleken från honom, det sanna hoppet och den frid som är bestående, så kan vi också ge detta vidare till andra, säger Anna.

Viktigt att gå till källan och rötterna

Hon påpekar att Jesus går på djupet och rycker upp rötterna till problemen man tampas med och han har avslöjat lögner i hennes liv och upprättat och restaurerat henne.

– Han har verkligen gjort ett verk på min insida som inte varit möjligt utan honom. Jesus har inte lovat oss ett liv utan lidande men han har lovat att alltid vara med oss och han har gett mig en framtid och ett hopp, vilket jag inte hade innan, fortsätter hon och citerar bibelordet i Jeremia 29:11.

”Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.”

Jeremia 29:11

Idag vill hon varna andra för de österländska influenser som breder ut sig alltmer inom hälsobranschen och sjukvården. Ofta ses de som oskyldiga avslappningsövningar och träningsformer men Anna understryker vikten av att vara medveten om ursprungskällan till det man ägnar sig åt.

– I varje yogaposition tillber du en gud, solens gud exempelvis, och yoga handlar om att tömma sina sinnen men fyller du inte på med rätt saker så fylls du av ett mörker. Den frid du kan känna i början är en falsk frid och efter en tid bryts du ner. Vår frid ska komma från den sanna källan - Jesus, säger hon.

Den som söker Gud kommer finna honom

Av samma orsak ska vi inte förlita oss på kristaller eller tala med de döda, menar Anna och tillägger att det är en annan sak om vi mediterar tillsammans med den helige Ande över Guds ord. Idag ser hon positivt på tillvaron och ser framemot att bli använd av Herren i sin tjänst.

– Jag brinner för att förmedla en framtid och ett hopp även till andra människor eftersom jag själv har fått så mycket helande från Gud. Kunde han göra allt detta med mig så kan han göra det med vem som helst, menar hon på.

Anna uppmuntrar dem som inte känner Jesus att söka honom:

– När jag var förkrossad som barn och ropade till Gud så grep han in. Som det står i Jeremia 29:12-13:

”Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.”

Text och foto: Teresia Jansson

Ska vi be för dig?

Vill du be till Gud?

Herrens bön eller Fader vår som den är mer känd för att heta, är den mest centrala bönen inom kristendomen. I den nya översättningen heter bönen Vår fader.

Enligt Bibeln var det Jesus själv som lärde ut den här bönen på ett berg i Galileen, som en del av sin bergspredikan. Händelsen beskrivs i Matteusevangeliet (Matteus 6:9-12).

Vår fader 

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet.
Amen.

Vill du gå en alphakurs om kristen tro?

En alphakurs består av tre delar: måltidsgemenskap, föredrag och samtal kring dagens ämne. Ta gärna kontakt med Frälsningsarmén på din ort eller en annan församling, om vi inte finns på din ort.