logotype
Hjälp oss ge fler en god jul

Vår tro och kyrka

Frälsningsarmén i Sverige finns i cirka 70 städer/kommuner med 113 verksamheter. Det är församlingsverksamhet med gudstjänster och gruppaktiviteter för alla åldrar.

Om vår tro

Om vår tro

Grupper och gemenskap

Våra kårer erbjuder gemenskap och aktiviteter för människor i olika åldrar. Här hittar du exempel på aktiviteter kring tro som finns i våra lokala verksamheter.

Vår sång och musik

Sång och musik har alltid haft en central roll i gudstjänstfirandet och i vår utåtriktade verksamhet. Det finns olika sång- och musikgrupper att lyssna till eller att vara med i. Ofta handlar det om grupper där både yngre och äldre kan spela och sjunga tillsammans och dela värdefull gemenskap med varandra.

Vi erbjuder själavård

På kåren kan du få själavård. Någon som vill lyssna och samtala runt det som finns på insidan. Tillsammans finna lösningar på det som känns svårt i livet. Vi har tystnadsplikt och du väljer vad du vill prata om. Du behöver inte vara troende.

Stora kristna högtider

Frälsningsarmén firar de stora högtider som andra kristna kyrkor och samfund i Sverige firar, såsom jul, påsk, pingst, advent Kristi himmelsfärdsdag, alla helgons dag och såklart gudstjänst.

Familjehögtider

Frälsningsarmén inbjuder dig att fira och hålla dina familjehögtider hos oss. Det handlar om hela livet; från födelse till död genom barnvälsignelse, konfirmation, bröllop och vigsel samt begravning.

Våra gudstjänster

En gudstjänst på Frälsningsarmén kan se väldigt olika ut på olika platser. De som är med i församlingen påverkar utformningen utifrån vad de kan och hur de vill ha det. Men gudstjänsten innehåller nästan alltid musik, läsning ur bibeln, bön samt predikan.

UNG

Frälsningsarmén arrangerar aktiviteter för barn och ungdomar över hela landet. Det kan handla om allt från fotbolls- och andra sportgrupper, läxhjälp, barnkörer, scouter, dans- och musikgrupper till söndagsskola, bibelsamtals- och bönegrupper.

Vår tro och kyrka - artiklar

Frälsningsarmén är en internationell kristen kyrka, vars kallelse är att förena den kristna tron med ett stort socialt engagemang.