logotype
Hjälp människor i akut utsatthet - ge en gåva nu

Grupper och gemenskap

Våra kårer erbjuder gemenskap och aktiviteter för människor i olika åldrar. Här hittar du exempel på aktiviteter kring tro som finns i våra lokala verksamheter.

Välkommen att kontakta en kår i din närhet för att ta del av gemenskapen där.

Alphagrupper

Det finns också Alphagrupper som är en tio veckors grundkurs i kristen tro med träff en gång per vecka och en helg. Alpha betyder första på latin, och här krävs det inte heller några förkunskaper. Här brukar vi samlas kring en måltid som följs av ett föredrag som är baserat kring olika teman. Föredraget samtalar vi sedan om i mindre grupper.

”Då kan jag få berätta om det är något jag kämpar med, som jag vill att andra ber för”

Bibelstudier

I våra studiegrupper kring Bibeln undervisar vi i olika ämnen eller följer en bibelbok. En viss förkunskap krävs här för att tillgodogöra sig undervisningen. Det är öppet för alla men det är att rekommendera att först ha gått alphautbildningen.

Smågrupper

I kåren finns ibland också smågrupper (cellgrupper) där 7-9 personer träffas i hemmen. Vi fikar, läser något ur Bibeln, samtalar kring detta och runt det som berör var och en. Här kan jag dela livet, berätta om glädjeämnen, dela svårigheter och be tillsammans.

Själavård

På kåren kan jag få själavård. Någon som vill lyssna och samtala runt det som finns på insidan. Tillsammans finna lösningar på det som känns svårt i livet. Samtala om hur jag kan växa som kristen. Läs mer om själavård här >>

Bön och förbön

En viktig del i kåren är att be tillsammans. Bön är samtal med Gud, att tala med och lyssna in Gud. Förbön innebär att någon annan ber för mig och min situation. Då kan jag få berätta om det är något jag kämpar med, som jag vill att andra ber för.

Kafé och dagledigträffar

Våra kårer erbjuder gemenskap och aktiviteter för människor i olika åldrar. Utbudet varierar från kår till kår, men det kan handla om gemenskap i kafémiljö både på vardagar och helger. Den som är ledig på dagtid kan vara med på dagledigträffar där ofta ett intressant program, andakt och fika erbjuds.

Ensamstående och familjer

Många kårer inbjuder till föresläsningar med aktuella ämnen till det som kallas mans- eller kvinnosamlingar, föräldrakurser eller andra riktade målgrupper. Familjer erbjuds öppen förskola dit barn och föräldrar kommer för att leka, fika, sjunga och träffa andra i samma livssituation.

Sång, musik och skapande

För oss har sång och musik alltid varit en central del i gudstjänstfirandet och i vår utåtriktade verksamhet. Olika sång- och musikgrupper finns att vara med i: sång- gospel- och barnkörer, brassband och kompgrupper som spelar till körerna eller till lovsången i gudstjänsten. Det finns också andra kreativa grupper som dans-, sport- och skapandegrupper att dela gemenskap i.

Välkommen att kontakta en kår i din närhet för att ta del av gemenskapen där.