logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Grupper och gemenskap

Våra kårer erbjuder gemenskap och aktiviteter för människor i olika åldrar. Här hittar du exempel på aktiviteter kring tro som finns i våra lokala verksamheter.

Barn & ungdomar

Vi arbetar för barn och ungas rätt till andlig utveckling. Vi vill att alla barn och unga som kommer i kontakt med oss ska få möjligheten att utvecklas i sin tro, känna sig trygga, sedda och hörda.

Äldre

Familjer & ensamstående

Sång, musik och skapande

Kafé och dagledigträffar

Själavård

”Då kan jag få berätta om det är något jag kämpar med, som jag vill att andra ber för”

Bön och förbön

Alphagrupper

Bibelstudier

Smågrupper