logotype
Hjälp människor i nöd - ge en gåva nu

Andakt: Hur mår ditt hjärta?

"Idag är det dags för en hälsokontroll av ditt hjärta. Stanna upp och fråga dig själv; 'Hur står det till med mitt inre? Hur mår jag? Hur har jag det?' och svara så ärligt som möjligt. Men framför allt fråga Gud, han som har skapat oss, han som känner oss." Månadens andakt är av och med Ewa-Marie Kihlagård, biträdande programchef i Frälsningsarmén.

”Framför allt som ska bevaras. Må du bevara ditt hjärta ty därifrån utgår livet. ”

Ordspråksboken 4:23

En vanlig hälsokontroll

Har du varit på en hälsokontroll någon gång? Ni vet en sån här i förebyggande syfte när man kollar upp hur man mår. För att se om det finns några riskfaktorer, är det några varningsklockor som ringer. En del av er har säkert varit flera gånger på det och vet vad jag talar om. Jag blev erbjuden en hälsokontroll när jag fyllde 50. Det var regionen som bjöd in och jag tackade ja. Tänkte, det kan aldrig skada. Så jag bokade en tid för att sedan upptäcka att väldigt mycket av jobbet fick man göra själv. Det var ett långt formulär att fylla i med alla möjliga frågor om min livsstil, om sådant som påverkade min hälsa. Och jag tänkte, ja, man får nog försöka vara så ärlig som möjligt. Sen tog de naturligtvis en rad olika prover och jag var tacksam att det mesta såg bra ut och var innanför ramarna. Något värde var kanske lite högt.  

Efter det ingick det ett uppföljande samtal med sjuksköterska där hon gav mig några råd. Jag kommer ihåg att hon gav mig två råd, nämligen att jag borde äta lite mindre ost och lite mindre choklad. Då tänkte jag kan det verkligen vara ett bra råd för hälsan? Det ingick också vid det här besöket att de gjorde en kontroll på mitt hjärta, att de lyssnade på hjärtat och att de tog olika prover. Det var ju inte så förvånande att de kollade hjärtat. Jag tror att de flesta förstår att hjärtat är avgörande. Jag läste lite på en informationssida om hjärtats funktion, där stod det att; utan ett väl fungerande hjärta och blodkärl fungerar ingenting i kroppen. Hjärta och blodkärl är kroppens transportsystem som bland annat förser kroppen med näring och syre.  

Så om hjärtat inte mår bra, behöver vi göra lite förändringar i vår livsstil och det kan handla om vad vi äter, att vi motionerar, att vi vilar och inte stressar för mycket till exempel.  

Vad säger Bibeln om hjärtat?

Bibeln talar också om hjärtat och när Bibeln talar om hjärtat så är det en symbol för vårt innersta. I Ordspråksboken kapitel 4 och vers 23 står det: 

Framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta ty därifrån utgår livet.” 

Och det där bibelordet, det har jag som avslutning på varje mejl jag skickar, plus mitt namn då förstås. Vid ett tillfälle var det en kvinna jag inte kände som svarade mig; “Oj, vilka fina ord jag fick, tack så mycket!" Och jag tänker att ja, det är fina ord, men framför allt tror jag att det är viktiga ord som har stor betydelse för hur vi mår. Framför allt som ska bevaras. Må du bevara ditt hjärta ty därifrån utgår livet. 

Hälsokontroll av ditt hjärta

Min fråga till dig och mig idag är; Är det kanske dags för en hälsokontroll av vårt hjärta? Alltså för vårt innersta?  

Jag tror att vi regelbundet behöver kolla upp hur det står till med det. Och alla av oss förstår att det inte bara går att plocka fram ett stetoskop och lyssna på hjärtat för att se hur det mår eller ta några värden och analysera lite snabbt. Nej, jag tror vi behöver stanna upp fråga oss själva, hur står det till med mitt inre och svara så ärligt som möjligt? Kanske fråga en vän i ett samtal, hur upplever du att jag mår? Hur upplever du att jag har det? Men framför allt fråga Gud, han som har skapat oss, han som känner oss. Bibeln säger att Gud känner oss bättre än vi känner oss själva. Be honom visa dig hur det står till med ditt hjärta och be honom om hjälp om någonting behöver justeras.

Tre råd för hjärtats hälsa

Nu vill jag göra som sjuksköterskan gjorde på min hälsoundersökning avsluta med några råd, råd för hjärtats hälsa.  

Råd nummer 1 - förlåtelse 

Gör förlåtelse till en livsstil. Vår livsstil påverkar ju så mycket hur vi mår. Dåliga relationer är inte bra för vår hälsa och det tror jag att alla som har upplevt en konflikt eller levt i en konfliktfylld situation kan bekräfta. Ordet förlåt, det är friskvård för vårt inre och genom Jesus död och uppståndelse har du och jag fått möjlighet till förlåtelse för våra synder. Ett rätt förhållande med Gud det är grunden för ett helt och friskt hjärta. Och vi får be med Davids bön; Skapa i mig gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Psaltaren kapitel 51 och vers 12. Jesus uppmanar oss att förlåta varandra. När lärjungarna bad Jesus att lära dem att be då gav Jesus dem den bön vi brukar kalla Fader vår. Och där säger orden; Förlåt oss våra synder såsom och vi förlåta de som är i skuld till oss. Men förlåtelse är inte alltid enkelt och vi behöver be Jesus om hjälp med det och ibland också be en medmänniska om hjälp. Så mitt första råd var: Gör förlåtelsen till en livsstil.  

Råd nummer 2 - vad fyller du ditt hjärta med? 

Var noga med vad du fyller ditt hjärta med. Det finns så mycket i vår vardag som vill komma in i vårt inre och förstöra och förgifta. Det kan handla om lögner, girighet och alla möjliga former av ondska. Och människors ord, negativa kommentarer kan såra. Vi kanske konsumerar massa dålig kultur. Vi går in i diskussioner på sociala medier som inte bygger upp utan bara bryter ner. När Bibeln säger att vi ska bevara vårt hjärta så kan det också betyda att vi ska vakta över vårt hjärta. Vi behöver vara en väktare över vad som kommer in där. För ett antal år sedan så gick det ett TV-program som hette “Du är vad du äter”. Det gick ut på att en person skulle ändra sin livsstil och ändra vad den gav kroppen för näring. Programmet började med att programledaren dukade upp ett helt bord som visade var den här deltagaren hade ätit under den senaste veckan. Deltagaren blev chockad, bordet var överfullt med skräpmat, som glass och chips, godis, bullar och allt möjligt annat som inte var bra för hälsan. Då är ju min fråga, vad finns på den senaste veckans matbord för dig när det gäller din inre människas ditt hjärta? Jag hoppas att du har en längtan att fylla det med goda saker, kärlek, frid, hopp och tro. Allt det där finns hos Gud och i hans ord, i bönen och i de goda samtalen. Så var noga var du fyller ditt hjärta med. 

Råd nummer tre - Tacksamhet 

Tacksamhet. Att leva i tacksamhet är bra för hjärtat. Så vad är du tacksam för idag? Kanske kan du göra en lista på din mobil eller en post-it-lapp med tacksamhet och sätta på en spegel hemma för att påminna dig om det du är tacksam för. Bibeln, säger i Filipperbrevet kapitel 4 och vers 6: Gör er inga bekymmer utan när ni åkallar och ber tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskar. Det här då ska Guds frid som är mera värd än allt vi tänker ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.” 

Så tacksamhet, det är hälsa för hjärtat. Det är skydd för hjärtat och frid i hjärtat.  

Hur mår ditt hjärta? Idag är det dags för en hälsokontroll. 

Text: Ewa-Marie Kihlagård
Filmat av: Jonas Nimmersjö

Ska vi be för dig?

Frälsningsbön

Den som vill ta emot Jesus och tillhöra honom kan be den här bönen:

Himmelske Far, jag är ledsen för allt som jag har gjort fel i mitt liv. (Här kan du stanna upp och be om förlåtelse för något som du har på ditt samvete).

Käre Gud, förlåt mig. Nu vill jag vända mig bort från allt som är ont och fel. Tack för att du sände din son, Jesus, för att dö på korset för mig så att jag kan få förlåtelse och bli fri. Från och med nu vill jag följa och lyda honom som min Herre.

Tack för att du erbjuder mig förlåtelse och din Helige Ande. Jag vill ta emot den gåvan nu.

Gud, kom in i mitt liv med din Helige Ande, och stanna kvar hos mig för alltid. I Jesu Kristi namn. Amen.

Vill du gå en alphakurs om kristen tro?

En alphakurs består av tre delar: måltidsgemenskap, föredrag och samtal kring dagens ämne. Ta gärna kontakt med Frälsningsarmén på din ort eller en annan församling, om vi inte finns på din ort.