logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Våra gudstjänster

En gudstjänst på Frälsningsarmén kan se väldigt olika ut på olika platser. De som är med i församlingen påverkar utformningen utifrån vad de kan och hur de vill ha det. Men gudstjänsten innehåller nästan alltid musik, läsning ur bibeln, bön samt predikan.

Sång och musik

Sång och musik har alltid haft en viktig plats i gudstjänstfirandet genom församlingssång, solo- eller körinslag och som melodier i musikstycken och marscher. Frälsningssånger som manar till omvändelse och frälsning, helgelsesånger som handlar om ett fördjupat andligt liv och stridssånger som uppmuntrar till fortsatt kamp mot det onda. 

Personligt vittnesbörd

Någon berättar om sin frälsningsupplevelse, sin gemenskap med Gud och sitt kristna liv och många som lyssnat har sagt: "Det hon har skulle jag också vilja ha!"

Bön och förbön

I varje frälsningsarmélokal har botbänken, den särskilda böneplatsen en central plats. I varje gudstjänst inbjuds den som deltar att komma för att böja knä och be där. Vid botbänken kan man få tala med en förebedjare eller själavårdare och få hjälp att be, vara ensam om det känns bäst eller kanske be tillsammans med en vän.

"Gud, du är här"

Inte sällan har Frälsningsarméns gudstjänster fått namn om sig att uttrycka frälsningsglädje, det kristna hoppet och tron på Gud som är god, vill alla människor väl och för vilken allt är möjligt.

Alla kårer och församlingar vill vara en plats där, inte minst i gudstjänsten, alla som kommer kan uppleva det som gudstjänstledaren  ibland citerar: "Gud, du är här. I detta rum finns också du och fast vi inte ser dig eller hör dig så är du här just nu".

Fira gudstjänst med oss på din närmaste ort

Ska vi be för dig?