logotype
Hjälp människor i nöd - ge en gåva nu

Frågor och svar om kristen tro - 3

Hur kan det finnas så mycket ondska i världen? Kristna verkar hyckla så mycket; Övergrepp och pengaskandaler förekommer. Hur kan det komma sig? Måste man förlåta allt ont människor gör emot en? Här tar vi upp ett antal frågor som vi tror att många har kring den kristna tron.

Hur kan det finnas så mycket ondska i världen om Gud finns?

Även om vi kristna tror på Guds godhet så tror vi också att det finns en ond an­devärld som gör allt för att fördärva det goda Gud har för oss människor. De onda makterna är listiga och kan ofta komma i en förklädnad som ger sken av godhet för att på så vis lura och förleda oss. Gud har även gett oss en fri vilja, vil­ket innebär att vi då och då gör fel, och ibland rent av ondskefulla val. Det kan bero på att vi bär på sår från ett trasigt förflutet, vilket gör att vi inte är kapabla att välja det goda, men det är något vi kan få hjälp att bli helade ifrån av Gud och/eller skickliga terapeuter.

Det pågår ett andligt krig här på jor­den som påverkar oss människor. Ond­ska föder ofta mer ondska och det är därför Gud uppmanar oss att istället be­möta den med kärlek och att älska, be för och välsigna vår fiende. Samtidigt säger Bibeln att godheten kommer att segra till slut tack vare Jesu död på korset. De som tillhör honom kommer dessutom att få spendera evigheten med honom där ingen sorg eller plåga finns, så även om vi är med om tragiska händelser un­der jordelivet så väntar något annat efter tiden här.

Bibelställen

 • ”En strid uppstod i himlen…Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom…” ”I sitt raseri…gick draken bort för att strida mot…dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd...” Uppenbarelseboken 12:7,9 och 17.
 • ”Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter nå­gon att sluka.” 1 Petrus brev 5:8.
 • ”…Satan själv gör sig lik en ljusets ängel...” 2 Korinthierbrevet 11:14.
 • ”…Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förolämpar er. Om någon slår dig på ena kinden, vänd då också andra kinden till...” Lukasevangeliet 6:27-29.
 • ”…och Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är bor­ta.” Uppenbarelseboken 21:3-4.

Kristna verkar hyckla så mycket; Övergrepp och pengaskandaler förekommer. Hur kan det komma sig?

En del kanske anser att kristna borde vara näst intill felfria människor med oerhört hög moral och det vore väl ett drömscena­rio om det var så. Men även en kristen har fel och brister och trampar snett ibland. Tyvärr kommer det i alla tider finnas de som frestas att missbruka sin position och göra sig skyldiga till omoraliska eller till och med olagliga handlingar, även bland kristna. Det kan ha sin grund i drivkrafter som makt, behov av att bli bekräftad och/eller att hävda sig för att man känner sig liten inombords. För att inte skylta med sin svaghet, av rädsla för att bli föraktad, sätter man kanske upp en mask av from­het, styrka och perfektion.

Det finns också de som utger sig för att tillhöra Gud men som har ont uppsåt i hjärtat. Här är det viktigt att vi skiljer på Gud och människor. Även om en männ­iska handlar fel och drar Guds namn i smutsen så ska vi inte rikta vår ilska emot Gud. Han har som sagt gett oss en fri vilja och ett eget ansvar för hur vi lever våra liv. Även här kommer den onda an­devärlden in som gör allt för att leda oss fel, inte minst dem som tillhör Gud. Men ingen av oss är fullkomlig och det finns alltid möjlighet till förlåtelse, upprättelse och omvändelse när vi brister. Detta tack vare att Jesus tog alla våra synder på sig när han dog på korset och sedan upp­stod. Genom honom kan vi få helande och kraft till förändring.

Bibelställen

 • ”Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo” Matteusevangeliet 6.13.
 • ”Ve er, skriftlärda och fariséer, era hycklare!…Utanpå ser ni rättfärdiga ut inför människor, men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska.” Matteusevangeliet 23:27-28.
 • ”…Jesaja profeterade rätt om er, ni hycklare. Det står skrivet: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig.” Markusevangeliet 7:6.
 • ”Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, oly­diga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!” 2 Timoteusbrevet 3:2-5.
 • ”Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi käm­par inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörk­ret och mot ondskans andemakter i himlarym­derna…Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar.” Efesier­brevet 6:11-12 och 16.

Måste man förlåta allt ont människor gör emot en?

Förlåtelse är en mycket central del i den kristna tron. Eftersom ingen människa klarar av att leva ett felfritt liv så offrade sig Jesus på korset när han tog vår skuld på sig. Genom detta har vi fått nåd och betraktas som rättfärdiga i Guds ögon och har därför möjligheten att närma oss honom. Nåden är en gåva och vi har fått förlåtelse genom Jesus och därför måste vi även förlåta varandra. Det är inte alltid lätt, men precis som med allt annat kan vi lägga det i Guds händer och be honom att hjälpa oss med det. Det innebär dock inte per automatik att vi måste fortsät­ta umgås med en person som svikit oss, men själva förlåtelsen är viktig och ger oss också en känsla av frihet på insidan. Det hela kan kräva en lång process och det kan ta tid att glömma förorätter man utsatts för men det kan ta sin början i ett beslut och en vilja att förlåta.

Bibelställen

 • ”I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder…” Efesierbrevet 1:7.
 • ”Var i stället goda och barmhärtiga mot varan­dra och förlåt varandra, så som Gud i Kristus har förlåtit er.” Efesierbrevet 4:32.
 • ”…Herre, hur många gånger ska min broder kunna synda mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger? Jesus sade till honom: Jag säger dig: Inte sju gånger utan sjuttio gånger sju.” Matteusevangeliet 18:21-22.
 • ”För om ni förlåter människorna deras över­trädelser, ska er himmelske Far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er Far förlåta era överträdelser.” Matteu­sevangeliet 6:14-15.
 • ”Döm inte, så blir ni inte dömda. Med den dom ni dömer med ska ni dömas, och med det mått ni mäter med ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga?” Matteusevangeliet 7:1-3.

Frälsningsbön

Den som vill ta emot Jesus och tillhöra honom kan be den här bönen:
Himmelske Far, jag är ledsen för allt som jag har gjort fel i mitt liv.
(Här kan du stanna upp och be om förlåtelse för något som du har på ditt samvete).
Käre Gud, förlåt mig. Nu vill jag vända mig bort från allt som är ont och fel.
Tack för att du sände din son, Jesus, för att dö på korset för mig så att jag kan få förlåtelse och bli fri. Från och med nu vill jag följa och lyda honom som min Herre. Tack för att du erbjuder mig förlåtelse och din Helige Ande. Jag vill ta emot den gåvan nu. Gud, kom in i mitt liv med din Helige Ande, och stanna kvar hos mig
för alltid. I Jesu Kristi namn. Amen.

Vill du gå en alphakurs om kristen tro?

En alphakurs består av tre delar: måltidsgemenskap, föredrag och samtal kring dagens ämne. Ta kontakt med någon kristen kyrka i din närhet och/eller läs mer på: http://sverige.alpha.org

Sammanställt av: Teresia Jansson

Artikeln har publicerats i tidningen Stridsropet nr 3- 2019

Ska vi be för dig?