logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Frågor och svar om kristen tro - 5

Vad innebär det kristna livet och vad får jag ut av det? Varför är det viktigt att bli frälst? Fungerar verkligen bön? Varför finns det ondska i världen om Gud är god? Kan Bibeln verkligen vara sann? Här tar vi upp ett antal frågor som vi tror att många har kring den kristna tron.

Bibeln skrevs för länge sedan. Hur vet man att den är sann och inte har ändrats med tiden?

Detta ämne kräver egentligen utrymme i en hel bok, men här följer argument i kortfattad form som svar p dessa frågor. Den judiske historieskrivaren Josefus, född år 37 e Kr, skrev: ”Vid den tiden fanns en vis man, Jesus… Han var Kristus, och när Pilatus… hade dömt honom att korsfästas… visade han sig levande för dem på den tredje dagen, så som de heliga profeterna hade förutsagt.”

Nya testamentet skrevs förmodligen under år 40-100 e Kr och det finns mer än femtusen manuskript med hela Nya testamentet ända från år 350. Dessutom papyrusskrifter med större delen av Nya testamentet från 200-talet och ett fragment av Johannesevangeliet från omkring år 130. Till detta mer än 5 000 manuskript på grekiska, över 10 000 på latin och 9 300 övriga, plus mer än 36 000 citat och utdrag från de tidiga kyrkofädernas skrifter.

En av de främsta textkritikerna genom tiderna, F J A Hjort, har sagt: ”Nya testamentets textinnehåll står helt klart i en klass för sig i förhållande till andra prosatexter från antiken, på grund av det rika och fylliga bevismaterial det vilar på.”

Tidigare professorn i bibelkritik och exegetik, F F Bruce, påpekar i boken ”Är de nytestamentliga texterna tillförlitliga?” hur vederhäftigt Nya testamentet är. Detta i jämförelse med andra historiska skrifter med ett fåtal handskrifter dikterade långt efter att de beskrivna händelserna ägt rum. Ändå betvivlar ingen filosofisk forskare äktheten hos dessa.

Bibelställen

 • ”Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.” (1 Kor 1:18)
 • ”Det var inga utstuderade myter vi följde när vi förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst för er, utan vi var ögonvittnen till hans majestät… ”Han är min Son, min Älskade. I honom har jag min glädje.” Den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget.” (2 Petr 1:16-18)
 • ”Framför allt ska ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen tolkning. Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.” (2 Petr 1:20-21)

Bibeln talar om jordens undergång och att Jesus ska komma tillbaka. När händer det och varför?

Bibeln beskriver hur Satan, från att ha varit en ärkeängel underställd Gud, ville överta hans plats/makt och även flera änglar tog hans parti. Dessa slungades då ner till jorden och här är den ondes mål att förstöra Guds skapelse och livet för oss människor. Satan frestade Adamoch Eva att gå emot Guds ord och så kom synden in i världen.

Syndare kan inte närma sig Gud men i och med Jesu död har vi blivit rättfärdiggjorda och förlåtna då han betalade skulden för våra brister och fel. Då vanns en seger över mörkrets välde och Satan kan därför inte stå i vägen för någon som vill tillhöra Gud.

Bibeln berättar om en tilltagande ondska i världen som måste få ett slut. När Jesus hade fullföljt sitt uppdrag här återvände han till himmelriket men lovade att komma tillbaka och hämta dem som är frälsta och tillhör honom. De får dela evigheten med honom efter jordelivets slut och där finns bara frid, glädje och kärlek. Men först ska det som skedde på korset manifesteras genom att Satan slutgiltigt besegras och utplånas, liksom jorden vars varande då tjänat sitt syfte. Enligt Bibeln så vet varken människor eller Jesus själv tiden för hans återkomst även om vi nu ser tecken som banar väg för detta.

Bibelställen

 • ”Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades  ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom.” (Upp 12:9)
 • ”…Gud gav mannen denna befallning: ”… men av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta, ty den dag du äter av det skall du döden dö.” (2 Mos 16-17)
 • ”Då sade ormen till kvinnan: ”Ni skall visst inte dö!…” …och hon (Eva) tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man… och han åt.” (1 Mos 3:4-6)
 • ”…i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga.” (2 Tim 3:1-4)
 • ”…I världen får ni lida, men var frimodiga: jag har övervunnit världen.” (Joh 16:33)
 • ”Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.” (Matt 24:13- 14)
 • ”Ni har hört att jag har sagt er: Jag går bort, och jag kommer till er igen.” (Joh 14:28)
 • ”Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men den dagen eller stunden känner ingen: inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern…” (Matt 24:35-36)
 • ”…och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till…Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.” (2 Petr 3:10+13)
 • ”…och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.” (Upp 21:3-4)

Samhället förändras med tiden, borde inte bibeltolkningarna också göra det då?

Samhället förändras och därmed också våra vanor och till viss del beteenden och värderingar. Samtidigt så går det trender i saker och ting, men den kristna tron handlar om mer än det som flyktigt svänger fram och tillbaka under påverkan av omgivningen. Många håller nog med om att Guds budord står sig än idag, såsom att det inte är godtagbart att döda eller stjäla, och att det inte är etiskt riktigt att ljuga eller bedra någon.

Ibland är det inte helt enkelt att förstå allt i Bibeln, som ju skrevs för omkring 2 000 år sedan, men den Helige Ande, Hjälparen, kan bistå oss med detta. Bibeln uppmanar oss också att pröva saker och ting som sägs eller bes över oss.

Bibelställen

 • ”… men vår Guds ord består för evigt.” (Jesaja 40:8)
 • ”Vi är inte som de flesta, som förfalskar Guds ord för egen vinning. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud det som kommer från Gud.” (2 Kor 2:17)
 • ”Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er… och ta efter deras tro. Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet. Låt er inte föras bort av alla slags främmande läror…” (Heb 13:7-9)
 • ”Men Hjälparen, den Helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er.” (Joh 14:26)
 • ”Jag har mycket mer att säga er... Men när han kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen… och han ska förkunna för er vad som kommer att ske…” (Joh 16:12-14)
 • ”För alla som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord, ska Gud lägga på honom de plågor som beskrivs i denna bok. Och om någon tar bort något från orden i denna profetias bok, ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som beskrivs i denna bok.” (Upp 22:18-19)
 • ”Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda…” (1 Tess 5:20-21)

Frälsningsbön

Den som vill ta emot Jesus och tillhöra honom kan be den här bönen:

Himmelske Far, tack för att du sände din son, Jesus, för att dö på korset och återuppstå för mig så att jag kan få förlåtelse och bli fri. Från och med nu vill jag följa och lyda honom som min Herre. Jag är ledsen för allt som jag har gjort fel i mitt liv. (Här kan du stanna upp och be om förlåtelse för något som du har på ditt samvete.)

Käre Gud, förlåt mig. Nu vill jag vända mig bort från allt som är ont och fel. Tack för att du erbjuder mig förlåtelse och din helige Ande. Jag vill ta emot den gåvan nu. Gud, kom in i mitt liv med din helige Ande, och stanna kvar hos mig för alltid. I Jesu Kristi namn. Amen.

Vill du gå en alpha-kurs om kristen tro?

En Alpha-kurs består av tre delar: måltidsgemenskap, föredrag och samtal kring dagens ämne. Ta kontakt med någon kristen kyrka i din närhet och/ eller läs mer på: http://sverige.alpha.org

Sammanställt av: Teresia Jansson

Artikeln har publicerats i tidningen Stridsropet nr 5 - 2019

Ska vi be för dig?