logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Vill utbreda Guds rike

Frälsningsarmén i Sverige-Lettland får nya ledare i augusti. Överstelöjtnanterna Bo och Christina Jeppsson får rollerna som territoriell ledare respektive ansvarig för kvinnoarbetet. Efter tre år i Danmark återvänder de till Sverige med glädje för att fortsätta bygga Guds rike på hemmaplan.

Överstelöjtnanterna Bo och Christi­na Jeppsson tar från och med 1 augusti över stafettpinnen som ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland. Bo som TC, Territorial Commander, medan Christina kommer att leda kvinnoarbetet som TPWM, Territorial President for Wo­men’s Ministries. I och med detta beford­ras de samtidigt till överstar.

— Det känns jätteroligt och inspirerande. Jag känner en enorm frid och glädje i hjärtat och jag tror att Gud har kallat mig in i den här tjänsten i den tid som är just nu. Jag ser fram emot att med mina medarbetare ta nya steg för att bygga Guds rike, säger Bo.

Kyrkan en viktig röst i samhällsdebatten

Bo nämner längtan efter att få människor att upptäcka vad livet med Jesus har att ge och att utveckla lärjungaskapet bland de troende. Han betonar även vikten av att som kyrka fortsätta vara en röst i samhällsdebatten. Men först avslutar Jeppssons sina åtaganden i Danmark där Christina som TC leder arbetet för territoriet som också innefattar Grönland, och Bo är biträdande programchef och kårledare. Där har de va­rit stationerade i tre år.

— Det har varit en utmanande, intres­sant och inspirerande period på alla plan. Det territoriet är mycket mindre än Sveri­ge-Lettland och på grund av färre perso­nal har jag fått ha fem olika roller, dock inte alla samtidigt, säger Bo.

— Det är ett fantastiskt land att bo i. Danskarna är väldigt öppna, avslappnade, vänliga och hjälpsamma. Det är männ­iskorna som jag kommer att sakna mest, fortsätter han.

Inte rädd för att kavla upp ärmarna

Danmark har varit mer nedstängt än Sverige under pandemin så det har blivit färre sociala kontakter, samtidigt som det har lett till mer kreativa lösningar i arbetet. Själv har Bo dock varit på kontoret dagli­gen. Innan flytten dit var han biträdande sektionschef på högkvarteret i Stockholm och Christina var chef för västra divisionen. Dessförinnan bodde de i Myanmar där de var regionledare under tre år. Makarna har även haft kårledartjänster på några orter i Sverige och arbetat inom ungdomsverk­samheten med mera.

Den första tiden i de nya rollerna kom­mer att ägnas åt att sätta sig in i läget i Sverige och vad som har hänt i landet under de senaste åren. Därför har Bo svårt att spekulera i vad som kan bli den största utmaningen med det som ligger framför. Men han är inte rädd för att kav­la upp ärmarna eller att ta stora, viktiga och ibland obekväma beslut. Att få åter­vända till hemlandet kom som en glad överraskning och på frågan vad han har saknat mest när de varit borta från Sveri­ge kommer svaret snabbt:

— Först och främst den fysiska kon­takten med barnen men också budapest­längd och smörgåstårta.

De nuvarande ledarna för Sverige och Lettland, Clive och Marianne Adams, flyttar till Norge. Där får Clive rollen som seniorrådgivare vid Officersskolan med ansvar för löjtnantsprogrammet, medan Marianne blir kaplan i Rusomsorgen/missbruksvården i Oslo.

Text: Teresia Jansson Foto: Pavla Lydholm

Porträttbild av Bo och Christina Jeppsson. De står iklädda uniform och ler mot kameran.
Christina och Bo Jeppson när de tidigare arbetade på högkvarteret i Stockholm. Foto: Jonnas Nimmersjö

Fakta – Bo och Christina Jeppsson

  • Ålder: Bo: 55 år, Christina: 56 år.
  • Familj: Tre döttrar, 25, 29 och 30 år.
  • Fritidsintressen: Bo: Löpning, köra motorcykel och gå på bio. Christi­na: Löpning och växtodling.
  • Gör i sommar: Åker eventuellt till Öland eller tar bilen från Danmark ner till något europeiskt land (efter vaccinering mot covid-19).
  • Favoritbibelord: Bo: 1 Johannes brev 1:3: ”Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus.” Christina: 1 Thessalonikerbrevet 5:16-18: ”Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus.”

Artikeln har publicerats i Frälsningsarméns tidning Stridsropet nr 3-2021

Ska vi be för dig?