logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Vänd dig till Jesus i jul

Varför skulle vi inte vilja lära känna Jesus? Någon som kan återuppliva våra själar när vi är trötta; någon som kan ge oss vila; någon som kan ge ett evigt perspektiv när det omedelbara känns förtärande; någon som håller ihop oss och vår värld när vi och den faller isär. Passa på i jul att bjuda in honom i ditt hjärta och liv som frälsare och vän.

Han är till före allt, och allt hålls samman genom honom. (Kolosserbrevet 1:17)

Vilket år 2021 har varit! Under de senaste 12 månaderna har vår värld fortsatt att möta utmaningen och verkligheten med covid-19-pandemin, vi har behövt hantera både sjukdom och död, likaväl som återhämtningsstrategier och vaccinationsprogram. Som kontrast kom det en välkommen lättnad i och med de olympiska och paralympiska spelen som gav ett positivt engagemang, något att njuta av och en möjlighet att fira våra länders prestationer.

Naturligtvis har vi också bevittnat både naturkatastrofer och tragedier orsakade av människor – skogsbränder i olika länder, mordet på en president, orkaner och stormar – som var och en inneburit betydande utmaningar. Talibanerna har återtagit kontrollen över Afghanistan, med människor som flyr landet, oro för kvinnors utbildning, den potentiella återgången till tidigare regimer och förlusten av varje sken av demokrati.

Den som är klokare än vi

I sådana tumultartade tider, vart, eller till vem, vänder vi oss? Hebreerbrevet 13:8 säger oss att vi vänder oss till Jesus, som är densamma ”i går och idag och i evighet”, medan Kolosserbrevet 1:17 beskriver honom som den som ”håller samman allt”; Uppenbarelseboken 22:13 som ”A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden”. Vi måste vända oss till den som är klokare än vi, mer medkännande än vi är, mäktigare än vi är, som både är Gud och här mitt ibland oss, och som är närvarande mitt i tumultet och kaoset eftersom, som vi läser i Psalm 23 och i Matteus 11:28, han inbjuder oss att vila.

Vad betyder julfirandet?

Ett av de bästa tillfällena att vända sig till Jesus är vid jul, när vi pausar för att minnas och fira inkarnationen, hans födelse och att han blev Immanuel (Gud med oss). Vad betyder allt det här? Det betyder att det finns hopp! Det betyder att vi inte behöver vara ensamma! Det betyder att vi har någon som kan återuppliva våra själar när vi är trötta; någon som kan ge oss vila; någon som kan ge ett evigt perspektiv när det omedelbara känns förtärande; någon som håller ihop oss och vår värld när vi och den faller isär. Det är verkligen något värt att fira denna jultid.

Bjud in Jesus

Frälsningsarméns världsledare general Brian Peddle - 2022. Han står vid ett podium och talar i en mikrofon.
Brian Peddle

Varför skulle vi inte vilja lära känna någon som Jesus? Om ditt förhållande till Jesus har försummats ett tag, är julen en lämplig tid för att återknyta och återuppliva kontakten. Och om du inte redan känner honom är julen också ett tillfälle att möta Jesus för första gången – att bjuda in honom i ditt hjärta och liv som frälsare och vän. Kommendör Rosalie ansluter sig till mig och önskar er en god jul och Guds välsignelser under denna heliga högtid.

Text: Frälsningsarméns världsledare, general Brian Peddle  Foto: unsplash.com, Frälsningsarmén

Artikeln har publicerats i Frälsningsarméns tidning Stridsropet nr 5-2021

 

Ska vi be för dig?