logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Kyrka med många hus

Efter att Hanna Ouchterlony lät bygga Frälsningsarméns första fastighet Templet i Stockholm på 1890-talet finns nu, 120 år senare, fler än hundra fastigheter i Frälsningsarméns ägo.

I Frälsningsarméns organisation finns en avdelning som bara arbetar med fastigheter, fastighetsenheten, placerad vid Frälsningsarméns högkvarter i Stockholm. Här arbetar fem personer; två fastighetsförvaltare, en förvaltningsassistent, en fastighetschef samt en cad- och ritningsansvarig.

Roger Eriksson är fastighetschef och har arbetat för Frälsningsarmén i fem år. Han är utbildad byggnadssnickare och ingenjör, och har funnits i fastighetsbranschen under i princip hela sitt yrkesverksamma liv.

Varför Frälsningsarmén äger fastigheter

Frälsningsarmén centralt förvaltar 25 större fastigheter och det finns ytterligare 85 mindre som förvaltas av Frälsningsarméns lokala verksamheter på olika orter i landet. Fastighetsenhetens huvudsakliga arbetsuppgifter är att hyra ut lägenheter och lokaler och planera och genomföra renoveringar av hela hus men även lägenheter och lokaler. Man upphandlar avtal kring drift, skötsel och städning samt har dagligen kontakter med hyresgäster, cirka 765 stycken, i olika frågor.

Hur fastighetsinnehav hör ihop med kyrka och socialt arbete kan man ju undra, och vi frågar Roger Eriksson varför Frälsningsarmén över huvudtaget äger fastigheter.

— I slutet av 1800-talet när Frälsningsarmén etablerade sig i Sverige hade man svårigheter att få hyra lokaler för att kunna hålla möten. Därför började man bygga egna fastigheter med lokaler att använda för eget bruk men även lägenheter för uthyrning, berättar Roger.

Den första byggnaden invigdes 1887 i Stockholm

Den allra första fastigheten som betytt mycket för Frälsningsarméns etablering och utveckling i Sverige är Templet på Östermalmsgatan i Stockholm. Det var Hanna Ouchterlony, Frälsningsarméns första ledare i Sverige, som köpte tomten, utan att egentligen ha fått godkännande från ledningen i London. Detta fick hon sedan i efterhand. Här byggdes Templet som blev Frälsningsarméns första kår i Sverige, och som stod klar och invigdes 1887. Templet finns fortfarande kvar och har sin verksamhet i de gamla lokalerna på Östermalmsgatan som senast renoverades 2008-2009.

Överskottet går till Frälsningsarméns verksamheter

Det händer att Frälsningsarméns fastighetsinnehav ifrågasätts men det är inget Roger Eriksson råkat ut för.

— När vi etablerar nya kontakter med hyresgäster, entreprenörer och så vidare, berättar vi om Frälsningsarméns fastighetsinnehav och att eventuella överskott i fastighetsförvaltningen går till Frälsningsarméns verksamheter, berättar han och tillägger att överskottet år 2014 blev 26 miljoner kronor.

Byggt under 1600-talet

Han betraktar en fastighet på Lilla Nygatan i Gamla stan i Stockholm som ett guldkorn i Frälsningsarméns fastighetsbestånd.

— Jag vet inte när Frälsningsarmén köpte fastigheten, men enligt en antikvariespecialist, byggdes den under senare delen av 1600-talet, berättar Roger. Idag hyr Scandic hela fastigheten och driver hotellverksamhet som går väldigt bra. Enligt uthyrningsstatistik ligger fastigheten i topp.

Borgen i Kristinehamn - då och nu.
Fastighet från 1600-talet i Gamla stan, Stockholm - då och nu.
Borgen i Kristinehamn - då och nu.
Fastighet från 1600-talet i Gamla stan, Stockholm - då och nu.

En borg i Kristinehamn

En annan intressant fastighet är ”Borgen” i Kristinehamn där stadens frälsningsarmékår har sin verksamhet. Fastigheten byggdes år 1896 efter att stora delar av Kristinehamns innerstad hade brunnit och då också den teaterlokal som Frälsningsarmén på den tiden hyrde för sin verksamhet. Borgen byggdes i den tidens typiska engelska citadell-stil, citadell som är ett annat ord för borg eller fästning och därav namnet Borgen. I september 1977 var en genomgripande renovering av hela huset Borgen färdig. En kraftig grundförstärkning hade utförts och möteslokalen hade vänts 180 grader. Frälsningsarméns café, ”Café Borgen” invigdes också då.

Skicket på Frälsningsarméns fastigheter

— I Stockholm är de centralt förvaltade husen i bra skick, däremot har vi fått in några fastigheter som tidigare förvaltats av verksamhetsutövaren som behöver ses över, berättar Roger vidare.

En fastighet där Frälsningsarmén tidigare tog emot utsatta kvinnor med barn ska totalrenoveras och där har man från fastighetsenheten just utvärderat inkomna anbud. Man har även påbörjat projektering för totalrenovering av Frälsningsarméns lokaler på Kolargatan i Stockholm där bland annat Myrorna driver butik.

— Vidare har vi genomlyst våra fastigheter i Linköping och Jönköping och här finns det också renoveringsbehov. Under 2014 fick vi in en fastighet i Göteborg som tidigare förvaltats lokalt, och även här behöver vi renovera. Övriga fastigheter ute i landet är i bra eller hyfsat bra skick, säger Roger Eriksson.

Om personalens arbete på fastighetsavdelningen

En vanlig dag kan vara väldigt varierande för personalen på fastighetsenheten, men innebär ofta många möten med lokal- och lägenhetshyresgäster, anlitade entreprenörer och myndigheter. Fredagarna hålls i möjligaste mån fria från möten för att man ska hinna med administration av fakturor med mera.

Roger beskriver det roligast respektive tråkigaste med arbetet på fastighetsenheten.

— Det roligaste är när vi lyckas med en lokaluthyrning, att vi hittar rätt hyresgäst och får en bra nivå på hyran. Det tråkigaste är när det händer att våra hyresgäster missköter sitt boende, vi kanske upptäcker misskötsel som gått så långt att det blivit en sanitär olägenhet och lägenheten måste saneras. Tråkigt är det också när inköpta entreprenörer inte håller överenskomna tider och i vissa fall även levererar sämre kvalitet än överenskommet, sammanfattar Roger.

— Vi har gemensamma mål som alla på enheten arbetar mot, berättar Roger Eriksson. Ett av målen är att ha så nöjda hyresgäster som möjligt. Vi har nyligen genomfört en så kallad ”nöjd kund-undersökning” som analyseras just nu, avslutar Frälsningsarméns fastighetschef Roger Eriksson.

Text: Charlotte Ander
Foto: Kristina Broms och Arkiv

Artikeln har publicerats i tidningen Stridsropet nr 1-2016

Fakta

  • Antal fastigheter i Frälsningsarméns ägo: 25 stycken större fastigheter i central förvaltning och 85 stycken mindre fastigheter i lokal förvaltning av ortens verksamhet.
  • Hyresintäkter per år: Cirka 118 miljoner kronor. Överskottet som år 2014 var 26 miljoner går till Frälsningsarméns verksamheter.
  • Antal hyresgäster: Cirka 765 stycken.
  • Senast förvärvad fastighet: Frälsningsarméns bistånd i Västerås år 2010

Ska vi be för dig?