logotype
Hjälp människor i nöd - ge en gåva nu

Jesus är världens ljus

"Jesus lyser in i de mörkaste platserna av vår oroliga värld och bringar förändring. Ljuset har kommit! Må du vara en ljuskälla i ditt hörn av världen den här julhelgen och ge världens ljus vidare till andra. Må Gud välsigna dig rikt under denna jul!" Läs julhälsningen från Frälsningsarméns världsledare general Brian Peddle.

När jag tänker på stjärnan som var en viktig del av den första julberättel­sen, påminns jag om att forskare ser stjärnorna på himlen väldigt annorlunda än jag. Till exempel använder de ljusår för att mäta stjärnornas avstånd från oss på jorden. Ett ljusår är den sträcka ljuset färdas under ett jordår, alltså cirka 94,6 biljoner mil.

Solen är vår närmaste stjärna och cir­ka 15 miljoner mil bort. Så det tar cirka åtta minuter och 20 sekunder för solens ljus att nå oss, vilket betyder att vi ser so­len som den var för mer än åtta minuter sedan. Den stjärna som är näst närmast jorden – Alfa Centauri – är cirka 4,3 ljusår bort, så när vi ser den stjärnan idag ser vi den som den var för 4,3 år sedan. Det är som om vi ser tillbaka i tiden.

Långt innan Jesus föddes

Detta betyder att de vise männen som berättas om i Matteus 2:1-2 skulle ha sett en stjärna vars ljus strålade innan de kun­de se den. Och ändå använde Gud den stjärnan för att leda dem till Jesus: ”Var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att till­be honom” (Matteus 2:2).

Jesus kom för att bli världens ljus. Han kom för att låta sitt ljus lysa i mörkret – vårt mörker, den här världens mörker. Vi läser i Jesaja 9:2: ”Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram.” Detta profeterades långt innan Je­sus föddes.

Han är här - han känner oss

Pratar vi om ljusår när det kommer till Jesus? Nej, jag tror inte det, för Bibeln sä­ger att han är alfa och omega – början och slutet. Han är ett lika starkt ljus idag som han var i tidernas begynnelse, eller när han kom till jorden för att bosätta sig och leva bland oss.

Jesus är inte begränsad av tiden. Han är ”världens ljus” (Johannes 8:12) och lyser in i de mörkaste platserna av vår oroliga värld och bringar förändring. Ljuset har kommit! Det finns inga ljusår som kan skilja oss från detta ljus. Han är här, han känner oss, och vi kan gå och prata med honom nu. Hans syfte med att komma var att vara med oss, men han har alltid varit och kommer alltid att vara med oss.

Var ett ljus i ditt hörn av världen

Om du inte redan känner honom kan du också lära känna detta världens ljus. Hans namn är Jesus, och han kom till världen för att åstadkomma förvandling. Om du söker förändring, sök Jesus. Om du lever på en mörk plats i livet, sök honom som är världens ljus.

För dem som redan känner Jesus på­minner han oss om att vi är ljus i världen. I Matteus 5:14 läser vi: ”Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas.”

Må du vara en ljuskälla i ditt hörn av världen den här julhelgen och ge världens ljus vidare till andra!

Må Gud välsigna dig rikt under denna jul!

Text: Frälsningsarméns världsledare, general Brian Peddle

Bibelcitat från Svenska Folkbibeln 2015

Foto: Unsplash/Jonathan Pie och Frälsningsarmén

Porträttbild av Frälsningsarméns världsledare, general Brian Peddle.
Frälsningsarméns världsledare general Brian Peddle. Foto: Frälsningsarmén

Ska vi be för dig?