logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Frälsningsarméns symboler

Tidigt i Frälsningsarmén formades några viktiga symboler. De påminde om att det framväxande samfundet var en armé i kamp mot det onda. Tre frälsningssoldater samtalar om symbolernas innehåll och betydelse och hur man förhåller sig till dem idag.

Varför finns botbänken, fanan och vapnet i Frälsningsarmén? Vad betyder symbolerna för tron, samfundet och dig personligen? Om dessa frågor och annat som rör Frälsningsarméns symboler samtalar Lina Melkersson, nationell barn- och ungdomskonsulent vid Frälsningsar¬méns högkvarter, Christina Vauhkola, kårledare i Västerås med ansvar för socialt arbete och Daniel Viklund, kårledare i Strängnäs.

Fakta - Botbänken

Frälsningsarméns botbänk är ett knäfall med plats för bön, överlåtelse och syndabekännelse. Frälsningsarméns grundare William Booth "tog med sig" botbänken från Metodistsamfundet. Idag byggs den ibland så att den kan omplaceras och flyttas men finns oftast långt fram i lokalerna. I så gott som alla Frälsningsarméns gudstjänster inbjuds till botbänken. Ofta erbjuds man exempelvis att vid botbänkens ena sida få hjälp av någon i sin bön och vid den andra får man be enskilt.

Botbänken – där vi böjer oss inför Gud

Lina beskriver hur botbänken påminner henne om den centrala plats Jesus alltid har och att hon själv hundraprocentigt behöver fokusera på honom.

-Vi kommer frivilligt till botbänken, på engelska mercy seat, (mercy = nåd), böjer oss där inför Gud och får ta emot nåd, konstaterar Christina.

Symbol för ödmjukhet

Daniel tror att "knäböjandet" som symbol för ödmjukhet är ett väldigt universellt uttryck och att vördnaden på knä vid botbänken inför Gud därför är lätt för alla att förstå.

-Frälsningsarméns general Shaw Clifton skriver att botbänken sammanfattar allt det Frälsningsarmén tror och att en frälsningsar¬mélokal inte är komplett utan en sådan, berättar Daniel.

 

Fakta - Fanan

Den trefärgade fanans mönster utformades av Catherine Booth, som tillsammans med sin make William var Frälsningsarméns grundare. Hon formulerade också innebörden i symboliken. Fanan finns väl synlig i Frälsningsarméns lokaler. När man invigs till frälsningssoldat eller underofficer höjs fanan över den som invigs och i slutet av en begravning görs honnör med fanorna. Fanan påminner om att Frälsningsarmén kämpar i ett krig mot ondskan och de tre färgerna som har sin särskilda betydelse, talar om de andliga sanningar som ligger till grund för allt Frälsningsarméns arbete.
Den röda färgen talar om Jesu blod, den gula om den helige Andes eld och den blå om själens renhet och frälsningens fullkomlighet. Fanan har blivit Frälsningsarméns symbol över hela världen.

Fanan med mottot Blod och Eld

Beträffande symboliken i Frälsningsarméns fana tycker Lina att den sammanfattar påskens och pingstens budskap.

-De flesta nu för tiden förstår betydelsen av fanor, inte minst med tanke på alla dataspel som innehåller fanor, standar och begrepp som klaner och trupper, påstår Daniel.

Han är stolt över Frälsningsarméns fana och tycker att den har ett brännhett fokus som visar på snabbhet och effektivitet.

Christina och Daniel talar om mottot Blod och Eld som fanans kärnpunkt och hur symbolvärdet är ytterst centralt då det talar om betydelsen av Jesu blod för frälsning och försoning och den helige Andes eld för det kristna livets växt.

-Ibland har äldre generationers frälsningssoldater nästan haft för stor respekt för fanan och tyckt att den varit för helig att exempelvis svängas, fortsätter Daniel.

Lina Melkersson, Daniel Viklund och Christina Vauhkola vid en gul husfasad. De ler stort mot kameran.
Lina Melkersson, Daniel Viklund och Christina Vauhkola.

”Positivt att få göra något praktiskt”

Lina Melkersson

Christina ser det positiva med att vid botbänken kunna ge gensvar på tilltal man upplever sig ha fått från Gud.

-Jesus är en av de allra främsta pedagogerna och ofta använder han sig av ett tätt symbolspråk som vi kan lära av, fortsätter Daniel.

Han talar om hur Frälsningsarmén erbjuder människor att omedelbart få ta emot Guds nåd. Då är risken liten att botbänken blir en plats man besöker av slentrian.

-Också ur barn- och ungdomsperspektiv är det positivt att få göra något praktiskt, resa sig och gå för att böja knä vid en böneplats, säger Lina.

"Det finns inga villkor"

Daniel tror att människor som hör orden bot och botbänk kan förknippa det med att bli botad från sjukdom och påtalar vikten av att gång på gång förklara betydelsen av denna och andra symboler.

-Det är bra att påminna om att det inte finns några villkor för att få knäböja vid botbänken, säger Christina.

Avgörande, självutlämnande och pinsamma minnen

Även om beslutet att bli en bekännande kristen kan fattas direkt, menar Daniel att botbänken inte får vara nå¬got som tros leda till lättvindig "easybelievism". Dit kommer man för att man inte har något att komma med.

-Botbänken finns alltid i Frälsningsarméns lokaler, många känner igen den, vet vad den står för och det gör det lättare att vid den ge gensvar på det man hör, tror Lina.

Christina har personliga minnen från botbänken vid viktiga avgöranden i livet medan Lina oftast tyckt att det känts pinsamt att gå till botbänken, mest med tanke på vad andra ska tänka om att hon går dit.

-Den har blivit som en personlig besiktningskontroll och jag känner mig aldrig så blottad inför Gud och självutlämnad som vid botbänken då böneorden ofta blir stapplande och barnsliga där, beskriver Daniel sin upplevelse.

Fakta - Emblemet

Från år 1879 har det märke som skissades året innan varit Frälsningsarméns inregistrerade emblem. Det har på senare år ersatts av den röda skölden som varumärke, men finns kvar som utsmyckning i de flesta frälsningsarmélokaler, i fler gradbeteckningar på uniformer och på uniformsmössan. I emblemet symboliserar bland annat cirkeln, solen – den helige Andes eld, korset – det kors där Jesus dog för mänsklighetens synder, bokstaven F – ordet frälsning, svärden – frälsningskriget i kampen mot det onda och kronan – den krona som Gud skall ge alla som troget håller ut till slutet.

Emblemet - Vapnet med korset, svärden och kronan

Alla tre tycker att det blir svårare när symboliken i Frälsningsarméns vapen ska förklaras, exempelvis för barn och unga.

-Samtidigt har vi världens chans att förklara vad vi tror när vi visar på Jesu kors i mitten, de korslagda svärden som talar om kampen mot det onda och bokstaven f som betyder frälsning, konstaterar Daniel.

Skölden utan kors

Lina gillar att korset finns i centrum av vapnet och beklagar att det saknas på den sköld som blivit Frälsningsarméns varumärke.

-Hur ska människor som möter oss för första gången, veta att vi kommer från en kristen kyrka om de inte genast ser korset, undrar hon.

"En symbol blir död om den inte står för något"

Daniel tycker att man i Frälsningsarmén behöver göra sig av med sin låga självkänsla och påminner om att det Frälsningsarmén fått att förvalta har givits av Gud och inte alls är något man behöver be om ursäkt för.

-En symbol blir död om den inte står för något, därför är det viktigt att undervisa om symbolernas betydelse och på så sätt ta ansvar för dem om de ska ha ett berättigande i framtiden, fortsätter Christina.

Hon anser att man behöva acceptera att vissa symboler kanske inte håller längre medan andra skulle behöva komma i stället. Ett varningens finger höjs för att enbart Frälsningsarméns eget folk tror på symbolernas innehåll och värde och så kan hamna i riskzonen för manipulation och sekteristism.

-Om vapnet skulle användas på samma sätt som vår sköld blev det nödvändigt att tydligare förklara betydelsen av det, tror Lina.

Djärv men inte vanärande

Att vara djärva men inte vanärande vid användandet av symbolerna tycker Daniel är viktigt. Han känner sig tveksam till att ha med sig fanan när man exempelvis gör en bönevandring genom sin stad. Han håller med Lina och Christina om att först när man tar rätt ansvar för symboler får de en verklig betydelse.

-Till det ansvaret hör också att utforma andakter för barn och unga så att de hela tiden känner igen sig, säger Lina.

"Vi måste leva med vad symbolerna symboliserar"

Under samtalets avslutning bläddrar Daniel och Lina i undervisningsmaterialet Redo att tjäna, och alla häpnar över att Frälsningsarméns symboler nästan inte alls beskrivs där.

-Om vi säger att symbolerna är viktiga, måste vi visa det, blir Lina Melkerssons slutord i samtalet.

-Så blir det om vi lägger all kraft på verkligheten och livet bakom symbolerna, avslutar Daniel Viklund .

- Om vi lever med symbolerna behöver vi också leva med det de symboliserar, sammanfattar Christina Vauhkola ett viktigt samtal.

Text: Karin Larsson

Källa-fakta: Korsets färger bära och Wikipedia.

Läs mer

Ska vi be för dig?