logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Det är fullbordat (Joh. 19:30)

Påsken kommer samtidigt som Frälsningsarméns ledare från hela världen har kallats samman för att välja en ny general. Privilegiet att tjänstgöra i rollen som internationella ledare håller nu på att ta slut för kommendör Rosalie och mig, och vi försöker slutföra det som vi hade föresatt oss att göra. Snart måste vi säga: ”Det är klart”.

Så när jag tänker på påsken dras jag till Jesu ord på korset: ”Det är fullbordat”. Men hur mycket djupare är inte de orden på Jesu läppar som finns nedtecknade i Johannes 19:30. Hans jordiska liv och verksamhet – det största av alla människoliv och den mest långtgående av alla tjänster – var komplett.

Det är fullbordat.

Men orden ”Det är färdigt” får ännu djupa­re betydelse när vi tänker på att Jesus uttalade dem på sitt eget arameiska språk, så ordet han använde indikerar fullständig underkastelse – det var fullkomligt innan han dog. Kristus, Gud-som-inte-kunde-dö, underkastade sig frivilligt att bli människa. På så sätt upplevde han smärta, lidande och själva döden. Paulus upprepar detta i Filipperbrevet 2:5-8 när han skriver: ’Var så till sinnes som Kristus Jesus var: Han var till i Guds gestalt men räkna­de inte jämlikheten med Gud som segerbyte utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.’ Jesus iklär sig vår mänsklighet. Han förstår oss. Han upplevde den totala förned­ring som en offentlig avrättning innebär. Han identifierade sig helt med människans smärta, lidande och död.

Det är fullbordat.

När Johannes senare skrev sitt evangelium på grekiska skrev han ner ”Det är fullbordat” som Jesu sista ord, med ett ord från finansvärl­den som betyder ”betalas i sin helhet”. Så evang­elisten påminner oss om att Jesus i sin fullstän­diga underkastelse betalade syndens skuld för hela mänskligheten. På korset har vårt konto betalats i sin helhet. Paulus förbinder ”betald i sin helhet” med att inte längre räkna våra syn­der och den viktiga betoningen av försoning genom korset. Han beskriver detta i 2 Korin­tierbrevet 5:19: ’Gud var i Kristus och försona­de världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser...’ Synden är inte längre frågan – det enda som är av betydel­se är hur vi kommer att bemöta en Frälsare som har betalat kontot i sin helhet.

Det är fullbordat.

I början av året bekräftade jag vår ”en gång för alla Gud”. I Romarbrevet 6:10 läser vi: ’Hans död var en död från synden en gång för alla, men hans liv är ett liv för Gud.’ Guds försörjning för oss började med ett nytt förbund, som bör­jade med korset. En gång för alla. Betalat i sin helhet. Hebreerbrevet 9:28 påminner oss om att Kristus offrades en gång för att ta bort mångas, inklusive våra, synder medan Johannes 1:29 för­kunnar: ’Se, Guds lamm, som tar bort världens synd’. Det är min synd, och din synd.

Det är fullbordat.

I sanningen att Kristus dog en gång för alla finns också sanningen att han lever, och eftersom han lever kan vi också leva. Detta är kärnan i påskbudskapet. Oavsett vad som kommer förblir sanningen om Guds handling för vår räkning bergfast. Oavsett vad som kommer är vi trygga i hans händer och fullt medvetna om hans försörjning. Oavsett vad som kommer kan vi leva som ”mer än erövra­re” och ”övervinnare mitt i allting”, eftersom hans nåd är tillräcklig och han är trofast. Ro­marbrevet 5:8 säger: ’Men Gud visar sin egen kärlek till oss i detta: medan vi fortfarande var syndare dog Kristus för oss.’ Det är klart! För en gång för all tid ... och det förändrar allt.

Det är fullbordat.

Kommendör Rosalie Peddle och jag skickar våra varmaste påskhälsningar till er alla.

Text: General Brian Peddle, Frälsningsarméns världsledare.
Foto: Unsplash och Frälsningsarmén

Artikeln är publicerad i tidningen Stridsropet nr 2 - 2023

Ska vi be för dig?

Frälsningsbön

Den som vill ta emot Jesus och tillhöra honom kan be den här bönen:

Himmelske Far, jag är ledsen för allt som jag har gjort fel i mitt liv. (Här kan du stanna upp och be om förlåtelse för något som du har på ditt samvete).

Käre Gud, förlåt mig. Nu vill jag vända mig bort från allt som är ont och fel. Tack för att du sände din son, Jesus, för att dö på korset för mig så att jag kan få förlåtelse och bli fri. Från och med nu vill jag följa och lyda honom som min Herre.

Tack för att du erbjuder mig förlåtelse och din Helige Ande. Jag vill ta emot den gåvan nu.

Gud, kom in i mitt liv med din Helige Ande, och stanna kvar hos mig för alltid. I Jesu Kristi namn. Amen.