logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Barnen och Jesus

"Barnets totala tillit till föräldern speglar kvalitén i den tro som Jesus vill se hos varje människa. Barn tror oftast med lätthet när de får höra om Jesus, om ingen vuxen har börjat förstöra dem." Löjtnant Daniel Viklund beskriver hur viktig det är att vägleda barn och unga utifrån Bibelns undervisning.

Föräldrars och ungdomsledares utmaning

"Jag vill lära känna Jesus bättre genom att läsa min bibel, be, lyssna till honom och lyda hans råd. Jag vill lyda mina föräldrar, glädja mina familj och vara en bra vän. Jag vill berätta om Guds kärlek och göra vad jag kan för att hjälpa andra."

Orden i stycket ovan är hämtade från Frälsningsarméns material för "Upptäckarna" eller "Juniorsoldaterna". De tre viljedeklarationerna uttrycker den längtan som varje sann kristen gärna vill förmedla till barn och unga. I sin enkelhet är de en utmaning till alla föräldrar och ungdomsledare.

Guds omsorg om barnen

I förra numret av Nya Stridsropet gav oss Kjell Olausson en god översikt över bibelord som tar upp ämnet barn och unga ända från Skapelsen till den unge församlingsledaren Timoteus. Den bibliska översikten övertygade oss om att Gud i sitt Ord utrycker den största omsorg om barn och unga genom att tydligt ge dem plats och bekräfta deras värde, något som långt ifrån är självklart i alla kulturer. Den kristna gemenskapen ska spegla det allvar och den kärlek med vilken Gud i Skriften omger omsorgen om barn och ungdomar.

Bibelns väg

I Frälsningsarméns första lärosats fastslås en av reformationens stora grundsatser, Skriften allena. Bibeln är given av Gud genom inspiration och är den uteslutande och tillräckliga ledfyren för kristen tro, etik och livsföring. I detta ligger också läran om Skriftens tillräcklighet. Bibeln talar om allt som gäller tron och livets många utmaningar.

Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning (2 Tim 3:16-17). Uttrycken fullt färdig och rustad för varje god gärning är mycket anspråksfulla och gör att vi med trygghet kan vända oss till Bibelns slutsatser för kristen norm och vägledning och lämna alla andra källor därhän.

Bibeln till de unga

Den omedelbara tolkningen av bibelordet ovan är naturligtvis att Bibelns anvisningar är något för alla åldrar. Bibelordet utgår snarare från den som är ny eller ung i tron snarare än endast ung till åldern. Samtidigt är de grekiska orden bakom de svenska i så hög grad relaterade till omsorgen om barn och ungas utveckling och andliga mognad att vi med fördel kan låta dem bli en överskrift för vår längtan att leda barnen in i en kärleksfull och ansvarsfull relation med Jesus Kristus och hans församling. En mogen kristen generation är förpliktad av Gud att rusta det uppväxande släktet med de bibliska verktyg det behöver för att leva meningsfulla liv till Guds ära.

Bibliskt ansvar

Den absolut mest beprövade och effektiva metoden för detta är fortfarande den som Paulus använder sig av i Fil 3:17 "...ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss". Vilka liv de vuxna lever med Gud är helt avörande om barnen ska kunna tillgodogöra sig vägledning. Det gamla talesättet "barnen gör inte som du säger - de gör som du gör" är verkligen en sanning som gäller andligt liv. Bibeln varnar oss att lämna barnen vind för våg åt sina egna böjelser. Orden som citerades i förra numret av Nya Stridsropet tål att upprepas: "Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den när han blir gammal" (Ords 22:6).

Barnslig böjelse?

Sanningen om den medfödda synden, kan förklara mycket för oss om missförhållandena i vår värld. Ordet "synd" betyder: "vara utanför målsättningen" eller "missa målet" och innebär ett skuldförhållande i stället för ett rätt förhållande till Gud. I Bibeln kan vi bland annat läsa: Ja, med skuld är jag född och med synd blev jag till i min moders liv (Ps 51:7) och: Alla har avfallit, alla är fördärvade (Rom 3:10). När Paulus ser tillbaka på sitt liv som oomvänd säger han: Av naturen var vi vredens barn (Ef 2:3). Biblens många beskrivningar av människans onda fallenhet bör få oss att nyktra till och vakna upp. Att vara naiv inför sina egna brott mot Guds bud och den potential till synd som bor i människan från födseln är ödesdigert. Bara i tron på Jesus Kristus finns befrielsen från synd. Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom (Joh 3:36).

Be för barnen

Bibeln uppmanar oss att be ständigt och våra barn bör stå högt på bönelistan. Att så tidigt som möjligt visa förlåtelsens väg och Guds stora nåd är av så stor vikt att det inte kan överbetonas. Barnet ska en gång bli en vuxen och en gång slutligen stå med den medvetnes moraliska ansvar inför Gud. Vilken väg de då lärt sig att gå med sin synd och skuld är avgörande. Vilken Frälsare de fått sig presenterad, vilka föredömen de haft kommer att spela en livsviktig roll.

Barnen i Guds rike

Barnens tillhörighet lyfts fram i Matt 19:14: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för himmelriket tillhör sådana som de". Det finns något hos de små som placerar dem under "barnens nåd". Deras omedvetenhet möts av en överflödande barmhärtighet. Matt 19:14 slår hål på alla vidskepliga föreställningar om att barn skulle kunna gå evigt förlorade om de dör. C.H. Spurgeon talade en gång om att det tvärtom är den höga spädbarnsdödligheten i alla kulturer i alla tider som gör att det finns människor från alla folkslag kring tronen som det beskrivs i Uppenbarelseboken- även från gudlösa folkslag som aldrig hört evangeliet. En gripande tanke. Alla barn som inte fick växa upp finns hemma hos Jesus, barnens bästa vän.

Barnen våra föredömen

Barnets totala tillit till föräldern speglar kvalitén i den tro som Jesus vill se hos varje människa och som är instrumentet genom vilket man tar emot frälsning och evigt liv. Barn tror oftast med lätthet när de får höra om Jesus, om ingen vuxen har börjat förstöra dem. Jesus talar om barn som troende när han pekar på det fruktansvärda i att föra barn på villovägar: Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att få en kvarnsten hängd om halsen och bli kastad i havet. Om inte detta får en vuxen att känna respekt för sitt ansvar, ja då vet inte jag.

Bibelcitaten är hämtade ur Svenska Folkbibelns översättning 2014.

Text: Daniel Viklund
Foto: Pixabay

Artikeln är publicerad i Nya Stridsropet nr 2-2016.