logotype
Hjälp människor i nöd - ge en gåva nu

Trots misshandel, hot och hat – Adam står fast vid sin tro

Adam, som är från Marocko, ifrågasatte islam och konverterade till slut till kristendomen. Därför har han blivit fängslad, misshandlad och utfryst. Han flydde landet och hoppas nu få asyl i Sverige då han har kristna vänner här och människor i Frälsningsarmén som har stöttat honom på olika sätt.

Jag möter Adam, som tidigare hette något annat, på Frälsningsarméns kår/församling på Kungsholmen i Stockholm. Han talar lite svenska men en vän på kåren hjälper till att tolka från arabiska till engelska när Adam berättar om sitt liv. Han växte upp i en muslimsk familj och gick i Koranskola i Marocko. Han blev utvald att arbeta för kungen, ett livstidsuppdrag som han varken kunde välja att tacka nej till eller avsluta om/när han ville.

Bland de anställda finns fyra olika grader/ställningar, och vilken man tillhör syns på långt håll genom vilken uniform man bär. En del hamnar på slottet på grund av deras föräldrars tjänstgöring där medan Adam fick sin tjänst då just hans kunskaper efterfrågades. Hans uppgifter bestod i att organisera, dekorera och städa rum. Adam berättar att han fick ett kontrakt att skriva under när han började sin anställning men han fick inte läsa igenom vad han faktiskt skrev på.

- Jag trodde att det skulle vara bra att arbeta för kungen men det visade sig att det inte var det, säger han.

- Jag var tvungen att buga för honom och lyda order och om jag ville sluta kunde det få allvarliga konsekvenser, fortsätter han.

Kontakt via sociala medier

Adam läste Koranen men kände ingen logik i den skriften. Han var inte övertygad om att islam var den rätta religionen och upplevde inte att hans frågor blev besvarade. Samtidigt ansåg han att det måste finnas någon högre makt som har skapat världen och han var ivrig att få reda på sanningen kring det. På slottet var mobiltelefoner förbjudna men han lyckades smuggla in en i ett bröd. När han fick tid och under sina permissioner då han hälsade på sin familj, sökte han runt på internet angående olika religioner. Han tog även kontakt med människor utanför Marocko via sociala medier.

- Jag lade till en svensk, kristen kille på Facebook och han var fantastisk. Han var artig, genuin och vis och under tuffa tider så fanns han där och pratade och skickade bibelverser till mig, berättar Adam.

”Det är förbjudet att tvivla på Gud inom islam”

Han blev alltmer välinställd till kristendomen även om han inte genast tog steget och konverterade men han kom till en punkt när han kände att han inte kunde låtsas vara muslim längre. Han ville inte hyckla och slutade därför att delta i de muslimska ritualerna på slottet, något som ledde till bestraffning.

- Jag blev förnedrad, piskad och inlåst i ett litet rum på slottet, säger Adam.

- Och jag fick inte ställa de frågor jag ville. Man får inte tvivla på Gud, det är förbjudet inom islam, fortsätter han.

Läste på om Jesu liv

Adam lade märke till att det däremot var helt i sin ordning att vackla gällande den kristna tron och den svenske mannen som tillhörde Svenska Kyrkan i Göteborg svarade så gott han kunde på Adams frågor. Adam googlade och läste på om Jesu liv och såg filmer om honom på YouTube.

- Jag började se att den Jesus som Bibeln beskriver inte är samma Jesus som Koranen talar om. Och han gjorde ju så många mirakler så jag tänkte att han inte bara kan ha varit en människa, resonerar Adam.

Fängslad ute i öknen

Han fick tillbringa ett år och åtta månader i ett fängelse ute i öknen på grund av sitt trotsiga beteende och det var ingen rolig tillvaro. Han fick dåligt med mat av låg kvalitet och plågades av hetta under dagarna och av kyla nattetid. Miljön var smutsig och Adam blev sjuk på så sätt att hans ansikte svullnade upp och det rann i ögonen liksom i näsan som han även hade svårt att andas igenom. Han var hårt bevakad av militären så att han inte skulle kunna fly och han var dessutom medveten om att det fanns granater ute i öknen.

- Och jag kunde höra folks skrik när de blev bestraffade och slagna, minns Adam.

- Samtidigt så kände jag mig inte ensam för när jag var där så växte min tro på den kristna guden och jag sa till honom: ”Hjälp mig ur den här situationen! Jag söker efter sanningen och vill tillhöra dig!”, fortsätter han.

Flydde från Marocko

Tillbaka på slottet nedgraderades Adam till en lägre ställning men då han var sjuk fick han tillåtelse att åka till sin familj. Adam hade rest mycket tillsammans med kungen och hade flera visum på grund av det och han var fast besluten att fly från Marocko och tillvaron där. För fyra år sedan lyckades han ta sig till Spanien och därifrån till Sverige och vännen i Göteborg. Där började han gå i kyrkan, lät döpa sig och fick en volontärtjänst i en församlings second hand-butik. När detta kommer på tal skiner Adam upp.

Skickades tillbaka och fängslades

Men glädjen blev kortvarig då han efter ett par år och flera intervjuer hos Migrationsverket skickades tillbaka till Marocko. Detta fastän Adam förklarat att han skulle råka illa ut, både på grund av att han konverterat till kristendomen och för att han hade smitit ifrån sin tjänst hos kungen.

- Det blev precis som jag förväntat mig. Redan på flygplatsen arresterades jag och låstes in i ett fängelse i åtta månader på grund av tre falska anklagelser; att jag försökt pressa människor på pengar, att jag gick emot landet och att jag vände de andra anställda emot kungen, berättar Adam.

Flydde igen

Han fick inte ens några frågor kring detta under utredningen och någon förfalskade hans namnteckning. Adam hotades med att hans liv skulle bli problemfyllt för all framtid med än fler anklagelser så han gick med på att återvända till tjänsten hos kungen men nu med strikt polisövervakning. När Adams familj fick höra av andra att han konverterat från islam så vände de honom ryggen och än idag är kontakten dem emellan väldigt knapphändig.

Trots allt så lyckades Adam ta sig ut från Marocko igen, nu med hjälp av en man som var skyldig honom en tjänst. Även denna gång flydde han först till Spanien och planen var att stanna i Belgien då invånarna där talar franska, ett språk som Adam behärskar. Men i enlighet med den så kallade Dublinförordningen ska det EU-land man först sökt asyl i ansvara för och behandla ens ärende.

- Jag fick höra att jag borde åka till Sverige igen. Jag ville inte det eftersom jag inte hade blivit emottagen där tidigare men jag gjorde det i alla fall, berättar Adam.

Känner sig trygg hos Frälsningsarmén

På grund av att han fått avslag på sin asylansökan här tidigare så fick han beskedet att vänta i fyra år innan han kan ansöka igen, detta trots att nya omständigheter har tillkommit. Adam har därför tvingats leva gömd i omkring 1,5 år i väntan på omprövning. Det innebär att han inte har några rättigheter, såsom att söka läkarvård för sin rygg som tagit skada av misshandeln han utsattes för i hemlandet. Första tiden sov Adam på gatan men så träffade han på en man som tog med honom till Frälsningsarmén. Där, på Kungsholmskåren, lärde han känna Tomas Samuel som kommer från Egypten. Han har också konverterat från islam och även han har bytt till ett kristet namn med anledning av detta.

- Här har jag fått mat, dusch, själavård och får delta i bibelstudier och alpha-undervisning, säger Adam tacksamt.

”Jag har lärt mig mer om Gud, har kunnat öppna mitt hjärta och jag känner mig trygg här.”

Adam

Periodvis bor han på vandrarhem eller hos någon kristen vän. Han har inte rätt att gå på SFI men lär sig svenska via frivilligorganisationer. Adam deltar i bönegrupper hemma hos bekanta och försöker lära känna fler kristna i omnejden.

Här får han prata kring sina frågor och tvivel

Hans bror hör av sig någon gång ibland för att försäkra sig om att Adam lever men annars så vet familjen bara att han är i Europa men inte i vilket land. Adam påpekar att förekomsten av andra marockaner här innebär en viss fara för honom som konvertit. Just på grund av att han har konverterat och ännu inte har något uppehållstillstånd så vill han inte visa sitt ansikte på bild.

Ju mer han har studerat de två religionerna, desto mer tycker han att de skiljer sig åt. För honom står islam för politik, lagar och kontroll av både människor och hela länder.

- Inom islam har man ingen relation med Gud som inom kristendomen. Och som kristen ska man älska alla som systrar och bröder, säger Adam.

- Gud skapade oss med lika värde och jag ser inte ner på någon annan för att den inte har en tro, alla är älskade av Gud, fortsätter han.

Han påpekar att i kyrkan sjungs det sånger om kärlek och han är tacksam över att han kan få komma med sina frågor och tvivel och prata kring dem. Idag kan Adam känna kärlek till alla människor, även till muslimer, trots att han inte sympatiserar med deras religion. Han är också väldigt tacksam till Frälsningsarmén och dem han har lärt känna där.

- De tar emot alla och behandlar alla lika, oavsett nation, färg eller religion, och de hjälper dem med deras grundläggande behov, påpekar Adam.

”Min relation till Gud är viktigast av allt”

Han nämner att man kan få sitta i fängelse resten av livet om man konverterat men sedan han började be till den kristne guden har han känt av hans beskydd. Själv tror han att han kom ut ur fängelset i Marocko och lyckades fly tack vare Gud. Och fast hans kropp kunde vara helt orörlig och i väldigt dåligt skick när han befann sig där så fanns det liv i hans hjärta och ande tack vare Jesus.

- När jag var helt utmattad så kunde jag se ett ljussken när jag bad till honom, säger Adam.

Han tror att förföljelsen av honom kanske till och med har stärkt hans tro. Den får honom att känna att det han gör faktiskt är rätt. Adam nämner sitt favoritbibelord då Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Johannesevangeliet 14:6) Och den övertygelsen har Adam idag.

- Jag känner lycka och frid trots omständigheterna, för även om jag är sjuk och bor på gatan så har jag en relation med Gud och det är viktigast av allt, menar han.

- Jesus sa: ”Lämna allt och följ mig”, och det har jag gjort, avslutar Adam.

Text: Teresia Jansson

Ska vi be för dig?

Vill du be till Gud?

Herrens bön eller Fader vår som den är mer känd för att heta, är den mest centrala bönen inom kristendomen. I den nya översättningen heter bönen Vår fader.

Enligt Bibeln var det Jesus själv som lärde ut den här bönen på ett berg i Galileen, som en del av sin bergspredikan. Händelsen beskrivs i Matteusevangeliet (Matteus 6:9-12).

Vår fader 

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet.
Amen.

Vill du gå en alphakurs om kristen tro?

En alphakurs består av tre delar: måltidsgemenskap, föredrag och samtal kring dagens ämne. Ta gärna kontakt med Frälsningsarmén på din ort eller en annan församling, om vi inte finns på din ort.