logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

"Min väg till Gud har gått genom fotbollen"

”Jag träffat många människor som har stor kunskap om Bibeln men det känns ibland som om kunskapen sitter mer i huvudet än i hjärtat.” Ernesto Ferreira, ungdomsledare på Frälsningsarmén och Football For All i Västerås berättar om sin väg till Gud.

Jag kommer från ett katolskt kristet land så vi växer upp som troende på ett sätt. Jag har alltid trott att det finns en Gud. Det är en del av undervisningen i skolan till exempel men tron har ingen praktisk inverkan på livet.

Professionell fotboll och evangeliska kyrkan

När jag var 15 år började jag spela fotboll på professionell nivå och flyttade från min hemstad Lissabon till en annan stad. Jag kunde inte åka hem varje vecka men min fotbollskollega Nilton Fernandes från Kap Verde som inte heller hade sin familj där tog mig till en evangelisk kyrka för första gången. I början gick jag dit bara som sällskap men började gilla det mer och mer och förstod att undervisningen om Gud var verklig och att det var något som hade praktisk inverkan på mitt liv. Detta var början på en lång resa för mig.

"Guds omsorg flyttade mig till en annan stad"

Åren gick och jag behöll min tro men hade många utmaningar. Miljön i min hemstad hade många frestelser. Slagsmål, hårt festande och droger fanns i min närhet och bland mina vänner, jag tror att det var Guds omsorg att jag flyttades till en annan stad för att spela fotboll. Det gjorde att jag inte blev så involverad i de destruktiva sakerna.

Kom till Sverige

Tack vare fotbolIsspelandet bodde jag i många år i olika länder men jag tappade lätt tron i min ensamhet. Det var många utmaningar och jag valde ofta det som såg bra ut istället för vad jag lärt mig i kyrkan.

Men för sju år sedan kom jag till Sverige för att spela fotboll. Här fick jag kontakt med en kyrka igen, jag träffade min fru som var kristen och sakta men säkert blev min tro starkare.

Ungdomar och fotboll hos Frälsningsarmén i Västerås

För lite mer än två år sedan började jag jobba med ett ungdomsprojekt som heter Football for All (FFA) Global i Frälsningsarmén som använder fotboll som ett verktyg för att utveckla unga människor på flera områden, ett av dem är det andliga. Det är genom fotbollen jag lärde känna Jesus så det är vad jag försöker föra vidare i mitt arbete. Att ge de ungdomar jag arbetar med samma budskap.

Jag har kommit att uppskatta Frälsningsarmén mycket med fantastiska ledare och ett mycket bra socialt arbete.

Bibelkunskapen behöver sitta i hjärtat

Av det jag sett i Sverige av svensk kristenhet så har jag träffat många människor som har stor kunskap om Bibeln men det känns ibland som om den kunskapen sitter mer i huvudet än i hjärtat på människor. Här tror jag Sverige behöver en förändring.

Fakta Ernesto Ferreira

  • Ålder: 37
  • Bor: Uppsala
  • Familj: Gift, tre barn
  • Gör: Ungdomsledare, Frälsningsarmén Västerås och projektledare för FFA Global Västerås
  • Fritidsintressen: Träna på gym, kolla på fotboll

Ska vi be för dig?

Vill du be till Gud?

Herrens bön eller Fader vår som den är mer känd för att heta, är den mest centrala bönen inom kristendomen. I den nya översättningen heter bönen Vår fader.

Enligt Bibeln var det Jesus själv som lärde ut den här bönen på ett berg i Galileen, som en del av sin bergspredikan. Händelsen beskrivs i Matteusevangeliet (Matteus 6:9-12).

Vår fader 

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet.
Amen.

Vill du gå en alphakurs om kristen tro?

En alphakurs består av tre delar: måltidsgemenskap, föredrag och samtal kring dagens ämne. Ta gärna kontakt med Frälsningsarmén på din ort eller en annan församling, om vi inte finns på din ort.