logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

”Gud hjälper dig med allt”

Gabriel K. Tshidimus uppväxt i Kongo och senare Kanada var tuff. Även om föräldrarna var troende var han besviken på Gud. När han fick chansen att åka till Sverige för att spela fotboll i kombination med att gå en bibelskola i Frälsningsarméns regi så tackade han trots allt ja. Men han hade inte räknat med att det skulle leda till att han fick en levande relation med Gud.

Från Kongo till Kanada

Gabriel har sju syskon och under uppväxten flyttade familjen flera gånger runtom i Kongo på grund av krig. När Gabriel var tio år emigrerade de till Kanada.

– Kanada är ett fantastiskt land och det är lätt att komma in i samhället där men vi bodde i ett tufft område med mycket kriminalitet och gängkrig så det kändes som att vi flyttade från ett krig till ett annat, säger Gabriel.

"Jag tänkte att Gud var emot min familj"

Hans pappa tillhörde Jehovas vittnen och hans mamma var pingstvän även om hon besökte olika samfund och även där upplevde Gabriel konflikter som handlade om vilken tro som var den rätta. Hans mamma spenderade mycket tid i kyrkan och åt att be.

– Jag var alltid arg under min uppväxt på grund av alla flyttar och tyckte att Gud inte lyssnade på min mammas böner eftersom vi hade det så tufft. Jag tänkte att Gud var emot vår familj, minns Gabriel.

Han tyckte även att det var många konstiga människor i kyrkan och han kände sig inte bekväm i den miljön. Samtidigt hade han längst inne en längtan efter någon form av gudsrelation.

Genom fotbollen kom han till Frälsningsarmén i Sverige och Visby

I Kanada spelade han mycket fotboll och kom på så vis i kontakt med programmet FFA Global, Football for all, som har sitt ursprung i just Kanada och som Frälsningsarmén på sina håll använder som verktyg för att underlätta integrationen för unga killar och tjejer.

För tre år sedan fick Gabriel ett stipendium och chansen att åka till Sverige för att spela fotboll men då ingick det även att gå en bibelskola i Frälsningsarméns regi. Kursen var nödvändig för att han skulle få uppehållstillstånd här så han tackade ja och hamnade i Visby.

"Det här med Gud klickade"

– Det är väldigt lugnt där på vintern och då fick jag tid att reflektera och det var som om det här med Gud klickade när jag var där, förklarar han.

– Jag vet att min mamma alltid har bett för mig och hennes böner blev besvarade där och då, fortsätter han.

Innan visste han knappt någonting om Frälsningsarmén men de människor han träffade via samfundet påverkade honom på ett sätt han inte hade räknat med. Flytten till Sverige blev som en väckarklocka för honom.

"Jag var inte beredd på att få den gudsrelation som jag fick här"

– Här fick jag en bra gemenskap som jag saknade när jag växte upp och jag har träffat flera pastorer som gett mig ett annat perspektiv när det gäller tron på Gud. Miljön kändes varm och öppen och det har varit fantastiskt, utbrister Gabriel.

– Jag var inte beredd på att få den gudsrelation som jag fick här. Jag har alltid önskat att jag skulle bli som min mamma men trodde inte att det var möjligt, fortsätter han.

”Frälsningsarmén lever ut det kristna budskapet i handling”

Gabriel K. Tshidimus

Han har nu bott i Stockholm i två år och är soldat i Kungsholmskåren där han arbetar heltid som ledare för FFA Global. Det han uppskattar med Frälsningsarmén är att de verksamma där hjälper människor med behov och därmed lever ut det kristna budskapet i handling. Via kårens sociala verksamheter träffar Gabriel många olika människor.
– Man kan inte be utan att handla eller handla utan att be. Det måste finnas en balans däremellan och det är vad Frälsningsarmén är för mig, säger han.

"En dröm är att åka tillbaka till Kongo och vara delaktig i att ställa saker till rätta där"

Nu försöker han vara en bra förebild så att han kan influera andra på ett positivt sätt. Han påpekar att människor letar efter något att tillhöra och att vi kristna måste låta den helige Ande väcka upp dem på samma sätt som med honom själv. Han vill nu ägna sitt liv åt att hjälpa människor, kanske i rollen som advokat, och en dröm är att åka tillbaka till Kongo och vara delaktig i att ställa saker till rätta där. Och han känner en väldig tacksamhet till Frälsningsarmén som fått honom att hitta sin egen relation med Gud.

– Gud är den som hjälper dig med allt och när man har honom i sitt liv kan han mätta en på alla sätt och vis. Han visar dig vem du är och ger dig glädje. Oavsett din livssituation så kan han hjälpa dig att nå din fulla potential, säger Gabriel.

– Alla behöver i vardagen påminna sig om vem Gud är och vilken fantastisk person han kan vara i ens liv, avslutar han.

Text och foto: Teresia Jansson

Ska vi be för dig?

Vill du be till Gud?

Herrens bön eller Fader vår som den är mer känd för att heta, är den mest centrala bönen inom kristendomen. I den nya översättningen heter bönen Vår fader.

Enligt Bibeln var det Jesus själv som lärde ut den här bönen på ett berg i Galileen, som en del av sin bergspredikan. Händelsen beskrivs i Matteusevangeliet (Matteus 6:9-12).

Vår fader 

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet.
Amen.

Vill du gå en alphakurs om kristen tro?

En alphakurs består av tre delar: måltidsgemenskap, föredrag och samtal kring dagens ämne. Ta gärna kontakt med Frälsningsarmén på din ort eller en annan församling, om vi inte finns på din ort.