logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Fann tryggheten i Sverige och i Jesus

På grund av krig flydde Solaiman och hans familj från Syrien och kom hit för sex år sedan. Här kom han i kontakt med Frälsningsarmén där han fick praktik och bättre språkkunskaper. Förutom tryggheten i det svenska samhället hittade han även friden hos Jesus. Idag vill han dela med sig av den kristna tron till alla.

Solaiman är ifrån Syrien även om hans hemland är Palestina. Hela hans familj är muslimsk och själv studerade han Koranen, bad och fastade.

— Samtidigt har jag alltid känt att kristendomen är en ärlig religion, det kände jag till redan i mitt hemland, påpekar han.

Bland annat såg han det i de kristnas goda beteende och bemötande av andra på sina arbetsplatser och han lade märke till jämställdheten mellan man och kvinna i äktenskapet och motståndet till korruption.

På grund av kriget flydde Solaiman från Syrien och efter bland annat riskfyllda båtresor över havet så kom han till Sverige och Malmö i början av maj år 2014. Hans två äldsta söner var redan här och hans fru kom senare. Solaiman hade varit i Malmö år 2005 då han hälsade på sin bror och han hade då fått ett väldigt gott intryck av det svenska samhället och invånarna.

Språkträning hos Frälsningsarmén i Malmö

Efter en tid sökte sig Solaiman och hans fru till Frälsningsarméns mottagning för arabisktalande asylsökande och nyanlända. De ville ha stöd i sin situation och där mötte de paret Carmencita och Maher Bou Ezz som jobbar inom kårens sociala arbete. Detta var i augusti 2017.

Solaiman fick en tre månader lång språkträningspraktik på Frälsningsarméns gemenskapscenter och lärde sig svenska riktigt snabbt. Varje vecka var han på kåren som snart blev som ett andra hem för honom. Kärleken han möttes av fick honom att känna tillhörighet och han tyckte att de kristna verkade genuina i sin tro och att de behandlade alla människor lika.

Hatet förvandlades till kärlek och förlåtelse

Han blev alltmer intresserad av vem Jesus är och på kåren fick han tillfälle att prata med människor om honom. För att lära sig mer deltog han i Al Maseera som är en bibelkurs på arabiska. Detta ledde till att han tog emot Jesus i sitt hjärta och blev en kristen omkring ett halvår senare.

— Jesus blev en verklighet för mig. Tidigare kunde jag känna hat inombords men det försvann och istället kände jag kärlek och förlåtelse i mitt hjärta, förklarar han.

Mycket har förändrats i hans liv sedan han blev kristen, bland annat genom att de svårigheter han möter känns lättare. Nu kan han vila i tryggheten om att Jesus alltid är med honom och att saker och ting ordnar sig. Han nämner ett tillfälle då han inte hade tillräckligt med pengar för att betala sina räkningar. Han bad till Jesus om hjälp.

— Helt plötsligt sattes det in dricks på mitt konto från ett korttidsarbete i disken på en restaurang, pengar som jag inte hade räknat med, berättar Solaiman tacksamt.

Inte alla i familjen har konverterat

Trots allt så har det faktum att han konverterat inte orsakat några problem i relationen till hans familj även om hans fru och mellersta son fortfarande bekänner sig till islam.

— Min äldsta son är gift med en svensk kvinna och även min yngsta son tycker om Jesus, förklarar Solaiman.

Själv har han döpt sig i Svenska kyrkan och invigts till soldat i kåren i Malmö. Han går nu en utbildning till köksbiträde. Målet med hans liv är att leva och arbeta såsom Jesus lär ut och Solaiman har en längtan efter att lära sig mer om Jesus.

— Livet med honom är bäst och jag vill berätta om honom för andra, säger han entusiastiskt.

Text: Teresia Jansson

Ska vi be för dig?

Vill du be till Gud?

Herrens bön eller Fader vår som den är mer känd för att heta, är den mest centrala bönen inom kristendomen. I den nya översättningen heter bönen Vår fader.

Enligt Bibeln var det Jesus själv som lärde ut den här bönen på ett berg i Galileen, som en del av sin bergspredikan. Händelsen beskrivs i Matteusevangeliet (Matteus 6:9-12).

Vår fader 

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet.
Amen.

Vill du gå en alphakurs om kristen tro?

En alphakurs består av tre delar: måltidsgemenskap, föredrag och samtal kring dagens ämne. Ta gärna kontakt med Frälsningsarmén på din ort eller en annan församling, om vi inte finns på din ort.