logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Andakt - vår och vår inre trädgård

Ljus och värme behövs för att våren ska sätta igång, för att blommor och grönska ska få fart. På samma sätt behöver själen, det inre, andlig värme och ljus. Maud Fennvik, kårledare för Frälsningsarmén i Haparanda skriver om hur Jesus är vår trädgårdsmästare och om blommorna, Andens frukter.

Det är vår och vårblommorna visar sig i nästan hela vårt land. Men i Haparanda där jag bor är det fortfarande snö, ganska mycket snö faktiskt. Däremot är längtan efter vår väldigt stark. Våren är ändå på gång. Ljuset är tillbaka, dagarna blir längre och längre. Ja våren är på gång.

Våra inre blommor behöver växa

Är längtan efter vår i mitt inre också stark? Jag tror det. Är den inte det, så kan jag be om det. I mitt inre kan det växa vårblommor som heter glädje, kärlek, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet, självbehärskning, sanning och rättfärdighet. Tänk vilken underbar inre trädgård! Visst vill också du att dessa vackra blommor ska växa och trivas i ditt inre?

Ljus och värme behövs för att våren ska sätta igång, för att blommor och grönska ska få fart. På samma sätt behöver själen, det inre, andlig värme och ljus.

Trädgårdsmästaren Jesus

Jesus är världens ljus och vi behöver Honom. Utan Honom är faktiskt livet tomt. Vårt inre längtar efter mening och identitet och när vi får en relation med Jesus, "kommer vi hem". Tillsammans med Honom kan min inre trädgård bli vacker. Jag vill inte ha ogräs och tistlar, nej, jag vill ju odla de vackra blommorna, andens frukter, som nämndes tidigare: glädje, kärlek, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet, självbehärskning, sanning och rättfärdighet.

Så njut av våren och odla din inre trädgård, där Jesus är vår trädgårdsmästare och nio av blommorna är Andens frukter. Vi behöver Jesus och den helige Ande för då kan vårt inre blomstra.

Bön

Käre Jesus. Jag ser din härlighet i naturen, allt det vackra som du skapar. Tack att Du också vill låta din härlighet få växa till i våra liv. Gör oss mer lika dig, ja låt människor få se dig, i våra liv. Din är äran. Amen.

Text: Maud Fennvik

Bibelord

Galaterbrevet 5:22-23

Men när den helige Ande får behärska våra liv, skapar han ett helt annat slag av frukt i oss: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning.

Filipperbrevet 4:4-8

Var alltid fyllda av glädje i Herren! Jag säger det om igen: Var glada! Låt alla se att ni är osjälviska och omtänksamma i allt ni gör! Kom ihåg att Herren kommer snart! Oroa er inte för någonting, utan be till Gud om allt. Tala om för honom vad ni behöver, och glöm inte att tacka honom. Då kommer Guds frid, som är långt underbarare än vad vi kan förstå, att ge era tankar och ert sinne ro och skydd genom tron på Jesus Kristus. Låt mig säga en sak till innan jag slutar detta brev. Inrikta era tankar på det som är sant, gott och rätt. Tänk på det som är rent och värt att älska, och se på det fina och goda hos andra människor. Tänk på allt som ärar Gud och var glad över det.

Ska vi be för dig?

Frälsningsbön

Den som vill ta emot Jesus och tillhöra honom kan be den här bönen:

Himmelske Far, jag är ledsen för allt som jag har gjort fel i mitt liv. (Här kan du stanna upp och be om förlåtelse för något som du har på ditt samvete). Käre Gud, förlåt mig. Nu vill jag vända mig bort från allt som är ont och fel. Tack för att du sände din son, Jesus, för att dö på korset för mig så att jag kan få förlåtelse och bli fri. Från och med nu vill jag följa och lyda honom som min Herre. Tack för att du erbjuder mig förlåtelse och din Helige Ande. Jag vill ta emot den gåvan nu. Gud, kom in i mitt liv med din Helige Ande, och stanna kvar hos mig för alltid. I Jesu Kristi namn. Amen.

Vill du gå en alphakurs om kristen tro?

En alphakurs består av tre delar: måltidsgemenskap, föredrag och samtal kring dagens ämne. Ta gärna kontakt med Frälsningsarmén på din ort eller en annan församling, om vi inte finns på din ort.