logotype
Hjälp människor i nöd - ge en gåva nu

Andakt: Var inte rädd

I en tid då rädsla håller mänskligheten i sitt grepp med stora konsekvenser för den enskilde och därmed samhällen, sammanhang och världen som sådan, är det kanske den viktigaste hälsningen idag: Var Inte Rädd! Läs och lyssna på en andakt i advents- och jultid av och med överste Christina Jeppsson, som här fokuserar på ängelns budskap i julevangeliet.

Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judéen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.

Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.

I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: "Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. 

Lukas 2:4-11

Detta är en andakt i advents- och jultid och bibelordet är hämtat från det vi benämner som julevangeliet. En text från vilken många till och med kan citera utantill. Till exempel ”Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde.”

Denna andakt fokuserar dock på ängelns budskap: ”Var inte rädda.” och ”Omöjligt vs möjligt.”

Att inte vara rädd, är det ens möjligt?

I den kristna tron lever vi i spänningsfältet mellan det omöjliga och det möjliga. Vissa saker vet vi mänskligt är omöjligt men i Gud och genom Jesus, blir det möjligt.

Det är något som skett och sker, generation efter generation. Tid efter tid, om och om igen.

Omöjligt blir möjligt.

Tron spränger gränsen och öppnar upp för en andlig dimension som sträcker sig bortom vår mänskliga förståelse.

Omöjligt blir möjligt.

Man kan uttrycka det som att tron är bryggan mellan omöjligt å ena sidan, och möjligt å andra sidan.

Tron, som en acceptans av Guds storhet och en förståelse av Guds storhet. Gud som alltings skapar och upprätthållare.

Men tron är inte bara en acceptans och förståelse, den är grunden för det vi hoppas på utan att ännu fullt ut ha sett. Tron, ett grundmurat fundament som bär och gör det möjligt för oss att våga sträcka oss mot det mänskligt sätt omöjliga.

Och det omöjliga sker i tron:

  • Utstötta får återupprättelse.
  • Till synes obotligt, trasigt, blir helt.
  • Omöjliga, låsta situationer blir förvandlade.
  • Jungfrun blir havande.

Det kanske mest fascinerande, fantastiska är att det så kallat omöjliga sker i till synes helt vanliga situationer allt medan det vanliga livet levs, bland helt vanliga människor. Det skedde då, som vi läser om det i Bibeln, och det sker nu, i vårt land och över en hel värld.

Det sker varje dag – att omöjligt sker i Guds namn genom tron på Jesus.

Glimtar av himlen mitt i det vanliga.

Igen, detta är en andakt i advent- och jultid – och vissa budskap ska upprepas, gång på gång. En frälsare är född åt er! Han som kom att göra omöjligt möjligt genom tron och omvändelse till honom. Så - Var inte rädd! Det var och är ett budskap till allt folk. Och till dig.

I en tid då rädsla håller mänskligheten i sitt grepp med stora konsekvenser för den enskilde och därmed samhällen, sammanhang och världen som sådan, är det kanske den viktigaste hälsningen idag: Var Inte Rädd! 

Är det ens möjligt? Det är möjligt!

Herdarna tog emot änglarnas hälsning tillsammans. De är ett gott exempel för oss, att tillsammans i kyrkor, kapell eller i den lilla gruppen, familjen av troende – tillsammans och med varandras erfarenhet ta emot hälsningen. Tillsammans blir budskapet tydligare. Vi förstår bättre, att i denne frälsares namn är det omöjliga möjligt.

Var inte rädd!

Text: Christina Jeppsson

Filmat av: Jonas Nimmersjö

Ska vi be för dig?

Frälsningsbön

Den som vill ta emot Jesus och tillhöra honom kan be den här bönen:

Himmelske Far, jag är ledsen för allt som jag har gjort fel i mitt liv. (Här kan du stanna upp och be om förlåtelse för något som du har på ditt samvete). Käre Gud, förlåt mig. Nu vill jag vända mig bort från allt som är ont och fel. Tack för att du sände din son, Jesus, för att dö på korset för mig så att jag kan få förlåtelse och bli fri. Från och med nu vill jag följa och lyda honom som min Herre. Tack för att du erbjuder mig förlåtelse och din Helige Ande. Jag vill ta emot den gåvan nu. Gud, kom in i mitt liv med din Helige Ande, och stanna kvar hos mig för alltid. I Jesu Kristi namn. Amen.

Vill du gå en alphakurs om kristen tro?

En alphakurs består av tre delar: måltidsgemenskap, föredrag och samtal kring dagens ämne. Ta gärna kontakt med Frälsningsarmén på din ort eller en annan församling, om vi inte finns på din ort.