logotype
Hjälp äldre i utsatthet - ge din gåva nu

Andakt -Det minsta av alla frön

"Vissa blommor vill ha sol, andra skugga. En del vill ha sand i jorden, andra behöver mycket gödsel, men en sak är säker – de behöver alla vatten. Och så är det för oss alla – vi behöver det levande vattnet, vi behöver Guds kärlek och nåd." Ragnhild Granholm, kårledare för Frälsningsarmén i Skara har skrivit månadens andakt.

Kan du tänka dig att Israel en gång var fyllt av skog? Skogen fanns där vi idag ser stäpp eller klippor. Nu börjar allt mera mark återigen odlas i Israel, men det är mycket förändrat sedan Jesu tid.

I Bibeln nämns ordet skog cirka femtio gånger. Det var cypresser med härlig doft, stora starka ekar och terebinter, eller de så kallade terpentinträden, pistaschträd, plataner och vildoliv. Under träden växte ginst, lilja, kaprifol, isop, kardborre, anis, mynta, kummin och, så klart, senap.

Idag ser vi på senapskornet och undrar hur det kunde bli annat än en buske, men på Genesarets stränder blev verkligen fröet ett träd. "Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna."

Människans växtkraft

Växtkraft är förunderlig! Där det finns god jordmån, näring och vatten, levande vatten, kan allting växa. Så är det också med oss människor. Vi växer där vi känner oss välkomna, där vi får näring och så det viktigaste av allt – vatten!

Jesus sa: "Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger." (Joh 7:37 – 38).

Det levande vattnet – Guds kärlek och nåd

Jag som har trädgård vet, att vissa blommor vill ha sol, andra skugga. En del vill ha sand i jorden, andra behöver mycket gödsel, men en sak är säker – de behöver alla vatten. Och så är det för oss alla – vi behöver det levande vattnet, vi behöver Gus kärlek och nåd. Tar vi emot den, tar vi emot Gud i våra liv, för då har vi en ständig källa till levande vatten och vi kommer aldrig att bli törstiga mer. Och vårt inre frö kommer också att växa sig stort, med stadiga rötter och blommor vända mot ljuset.

Bön

Låt oss ta emot det levande vattnet, låt det göra oss starka, få oss att växa i anden! Herre, hjälp oss att ge näring till var och en som vi möter, så ett frö i varje hjärta, ett frö som växer sig starkt och blommar rikt i Din nåd och i Din kärlek, Herre!

Matt 13: 31 – 32 Han lät dem höra en annan liknelse: "Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna."

Ska vi be för dig?

Frälsningsbön

Den som vill ta emot Jesus och tillhöra honom kan be den här bönen:

Himmelske Far, jag är ledsen för allt som jag har gjort fel i mitt liv. (Här kan du stanna upp och be om förlåtelse för något som du har på ditt samvete). Käre Gud, förlåt mig. Nu vill jag vända mig bort från allt som är ont och fel. Tack för att du sände din son, Jesus, för att dö på korset för mig så att jag kan få förlåtelse och bli fri. Från och med nu vill jag följa och lyda honom som min Herre. Tack för att du erbjuder mig förlåtelse och din Helige Ande. Jag vill ta emot den gåvan nu. Gud, kom in i mitt liv med din Helige Ande, och stanna kvar hos mig för alltid. I Jesu Kristi namn. Amen.

Vill du gå en alphakurs om kristen tro?

En alphakurs består av tre delar: måltidsgemenskap, föredrag och samtal kring dagens ämne. Ta gärna kontakt med Frälsningsarmén på din ort eller en annan församling, om vi inte finns på din ort.