logotype
Hjälp barn i utsatthet - ge din gåva nu

Andakt - Är du en som förbereder? Eller är du alltid spontan?

"Planering och förberedelse är en process som kan leda oss fram till något helt annat än det vi tänkte från början. I den processen kan diverse hinder och problem upptäckas. Vägen blir en annan. Kanske bättre än vi tänkt. I alla fall annorlunda." Läs månadens andakt skriven av Agneta Öberg, kårledare för Frälsningsarmén i Södertälje.

Varför vi firar midsommar

Enligt kyrkoåret firar vi midsommar till minne av Johannes Döparen som förberedde för att Jesus skulle komma. Johannes levde enligt evangelierna ett asketiskt liv i Judeens ödemarker och i trakterna kring Jordan. Han förkunnade att folket behövde omvända sig och vara redo att ta emot Guds Son.

Människans planering

Vi förbereder ofta midsommarfirande, födelsedagar, bröllop, semestrar och annat som tillhör livet. I förberedandet ingår planering. Det är ett nästan ett tabu för många. Kanske framför allt på sommaren, då man vill vara spontan. Göra det som känns bäst och roligast för stunden. Men kan det vara så att man egentligen kan vara mest spontan, då det är som bäst förberett och planerat?

Guds planering

Låt mig utveckla den tanken lite grann. Gud har skapat vår jord och allt som finns; människor, djur och natur. I skapelseberättelsen ser vi en struktur, en plan. Gud skapade och såg att det var gott. Så gick han vidare till nästa skapelsemoment. Ett steg i taget tills allt var klart. Han skapade inte allt på en gång, men visste vad nästa moment skulle innehålla. Det låg planering bakom. I själva skapandet för varje moment, kunde han säkert komma på olika saker. Det ingår i den kreativa processen, som även finns hos oss människor. I förberedelsen bestäms vad som ska ske, vad man vill ha ut av det hela.

Så händer det alltid saker på vägen, och där kan det spontana absolut komma in. Fördelen med att förbereda och planera, är att man vet vad man vill och det gör det lättare att säga nej till ovidkommande saker.

Spontanitet eller planering

För oss människor fungerar det likadant. För den som hela tiden är spontan, är risken stor att det tråkiga aldrig blir gjort. Det som också är nödvändigt. För att vara spontan innebär att man gör det som är roligt. Den som är spontan säger (oftast) inte, "ska vi ta och städa", eller "tänk om vi skulle göra en budget"? Nej, då vill man kanske ut och bada och ha picknick eller liknande.
Planering och förberedelse är en process. Den kan leda oss fram till något helt annat än det vi tänkte från början. I den processen kan diverse hinder och problem upptäckas. Vägen blir en annan. Kanske bättre än vi tänkt. I alla fall annorlunda.

Bön

Gud, tack för de underbara årstiderna du skapar. Tack för sommarens värme och solsken. Vi ber för att var och en ska få uppleva något av dig den här sommaren. Vi ber att din kärlek och omsorg ska omsluta varje person som läser detta. I Jesu namn, Amen.

Text: Agneta Öberg, kårledare för Frälsningsarmén i Södertälje

Bibelord Matt 3:1-12

Vid den tiden uppträdde Johannes döparen i Judeens öken och förkunnade: "Omvänd er. Himmelriket är nära." Det är om honom det heter hos profeten Jesaja: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör hans stigar raka. Johannes bar kläder av kamelhår och hade ett läderbälte om livet. Hans föda var gräshoppor och vildhonung. Folket i Jerusalem och hela Judeen och trakten kring Jordan kom ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan.

När han såg att många fariseer och saddukeer kom för att bli döpta sade han till dem: "Huggormsyngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte att ni bara kan säga er: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt skall huggas bort och kastas i elden. Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoveln i handen och skall rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i en eld som aldrig slocknar."

Ska vi be för dig?

Frälsningsbön

Den som vill ta emot Jesus och tillhöra honom kan be den här bönen:

Himmelske Far, jag är ledsen för allt som jag har gjort fel i mitt liv. (Här kan du stanna upp och be om förlåtelse för något som du har på ditt samvete). Käre Gud, förlåt mig. Nu vill jag vända mig bort från allt som är ont och fel. Tack för att du sände din son, Jesus, för att dö på korset för mig så att jag kan få förlåtelse och bli fri. Från och med nu vill jag följa och lyda honom som min Herre. Tack för att du erbjuder mig förlåtelse och din Helige Ande. Jag vill ta emot den gåvan nu. Gud, kom in i mitt liv med din Helige Ande, och stanna kvar hos mig för alltid. I Jesu Kristi namn. Amen.

Vill du gå en alphakurs om kristen tro?

En alphakurs består av tre delar: måltidsgemenskap, föredrag och samtal kring dagens ämne. Ta gärna kontakt med Frälsningsarmén på din ort eller en annan församling, om vi inte finns på din ort.