Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Vårt arbete för barn, unga och familjer

Frälsningsarmén värnar om barn och unga som har det svårt på olika sätt. Det kan handla om brist på pengar och/eller meningsfull sysselsättning men också psykisk ohälsa. Ekonomisk stöttning, fritidsaktiviteter, en trygg miljö och någon som lyssnar på den som behöver prata, är exempel på vad som erbjuds.

"Många lever i en svår ekonomisk situation"

Frälsningsarmén tar vid där samhället inte räcker till och vill vara en betydelsefull aktör när det gäller att göra livet lättare för barn som lever i utsatthet. Det erbjuds psykosocialt stöd och ekonomisk stöttning. Dessutom finns en mängd aktiviteter, oftast till en låg kostnad eller ingen kostnad alls, som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Blir det platsbrist på något kollo exempelvis så är det ofta de som inte kan betala för sig, och som kanske bäst skulle behöva komma iväg på något sådant, som har förtur.

– Till oss på Frälsningsarmén är det väldigt många som kommer och ber om hjälp för att de lever i en svår ekonomisk situation, säger Ywonne Eklund, metodstödjare för kårernas sociala arbete vid Frälsningsarmén.

Riktlinjer för vårt bemötande av barn och unga

De hjälpsökande består av både barnfamiljer och unga, liksom pensionärer. För barn och unga finns det idag verksamheter på omkring 50 orter. Allt sker i en trygg miljö då alla som kommer i kontakt med barn och unga inom Frälsningsarméns verksamheter ska gå utbildning i ITH, I trygga händer, som är Frälsningsarméns riktlinjer för hur man bemöter barn och unga för att alla former av övergrepp ska förebyggas och förhindras. Personalen får även lämna utdrag från brottsregistret.

Arbetet ses även som förebyggande då positiv sysselsättning kan hindra utanförskap och minska risken att barn och unga hamnar snett i tillvaron då destruktiva inslag som kriminalitet, droger och missbruk i olika former kan bli följden.

"Genom stöttning av utsatta vuxna får även barnen stöd"

Frälsningsarmén har också många verksamheter för vuxna som även erbjuds stöd, för där en medarbetare möter en vuxen människa så möter den oftast även ett eller flera barn. Genom stöttning av utsatta vuxna får även barnen stöd.

– En grupp hjälpsökande som ökat mycket hos oss runtom i landet är de gömda och papperslösa och bland dem finns många barnfamiljer, säger Ywonne Eklund.

Detta erbjuder Frälsningsarmén utsatta barn och unga

 • Familjecenter där barn och unga erbjuds samtal enskilt eller i grupp. Exempelvis Vårsol familjecenter och familjecentret i Göteborg. Även på kårerna brukar det finnas möjlighet till stödsamtal.
 • Utrednings- och behandlingshemmet/HVB-hemmet FAM-huset i Fristad, Borås.
 • Ekonomisk stöttning i form av matkassar, presentkort på mat och hjälp med att täcka vissa utgifter hos ensamstående mödrar och deras barn, men även stöttning och avlasting på andra sätt.
 • Öppna förskolor för både svenska medborgare och asylsökande. Ofta har man där mindre grupper vilket bidrar till en lugnare miljö.
 • Babysång.
 • Fritidsgårdar, exempelvis Fästet i Norrköping och Con Dios i Södertälje. Läxhjälp.
 • Fritidsaktiviteter till låg kostnad, såsom scouting, tjejkvällar, pyssel, möjlighet att lära sig spela gitarr, piano och brassinstrument, barn- och tonårskörer, brassorkestrar för barn med mera.
 • Kollon och läger på en mängd orter för barn och unga men även för ensamstående föräldrar med barn, ibland med inriktning på exempelvis musik, sport eller äventyr. Det erbjuds sommarkollon men även kolloverksamhet under resten av året, ibland med övernattningar men också dagkollon. 
 • Utflykter för barn och unga och/eller ensamstående föräldrar med barn.
 • Familjemiddagar och familjegudstjänster.
 • Stödboendet Locus i Stockholm för unga som behöver stöttning av olika slag.
 • Tre skyddade boenden för kvinnor och män som utsatts för våld i nära relationer och för dem som fallit offer för människohandel.
 • Språkkurser/språkverkstäder där många ensamkommande flyktingungdomar deltar.
 • Hem för asylsökande ungdomar, exempelvis Vårsol/SARA i Jönköping.
 • FFA, Football for all Global; fotbollsträningar för asylsökande killar på åtta orter i kombination med "Lifeclass" då de får stöd på olika vis och lär sig goda värderingar och om det svenska samhället. Detta för att underlätta integration och göra dem till goda samhällsmedborgare och ge dem vuxna förebilder och en träffpunkt för att göra väntan på asylbeskeden till en meningsfull tid. Nu finns även motsvarande initiativ för tjejer fast med danslektioner som utgår från Kungsholmskåren i Stockholm.

Teresia Jansson

Vår policy - I Trygga Händer Barn som lever i fattiga familjer 

På gång, verksamheter och material

Ge barn äkta sommarminnen

Swisha "SOMMAR" till 9004805 

Exempel på hur din gåva hjälper

 • 100 kr - Bidrag till dagsaktivitet
 • 300 kr - Bidrag till läger eller utflykt
 • 500 kr - Matvaror till en familj
Skriv ut