logotype
Hjälp en utsatt barnfamilj - ge din julgåva nu

Alla vill att det långa sommarlovet ska vara en efterlängtad och ljus tid för barn. Men det finns föräldrar som av olika anledningar saknar pengar, tid och ork till att ge barnen goda sommarminnen att berätta om när höstterminen startar. Utan skolans fasta rutiner, schemalagda aktiviteter och vuxna som ser dem kan många barn uppleva brist på grundläggande trygghet, lagad mat och roliga utmaningar. Istället kan ensamhet, tristess och oro prägla lovet.

Människor ber om hjälp inför sommaren

Frälsningsarmén är en kyrka med ett omfattande socialt arbete. Året om vänder vi oss mot utsatta grupper, för att hjälpa människor att skapa en meningsfull tillvaro. 

Många barn har ingen möjlighet att göra något av lovet överhuvud taget. Därför kommer människor till kårerna för att be om hjälp på olika sätt, berättar Ywonne Eklund, metodstöd för Frälsningsarméns kårers sociala arbete.

-Flera har en tuff ekonomisk situation och då är det svårt göra något meningsfullt med barnen. Man kanske inte har råd att ta semester eller resa som man önskar, säger hon. 

Klyftorna har ökat enligt Barnombudsmannens rapport

Ewa-Marie Kihlagård arbetar som metodstöd för Frälsningsarméns arbete med barn och ungdomar. Hon har just läst en färsk rapport från Barnombudsmannen: ”Utanförskap, våld och kärlek till orten – Barnombudsmannens rapport 2018”. I den framkommer att de ekonomiska klyftorna vuxit snabbare i Sverige än i något annat OECD-land (Organisation for Economic Co-operation and Development/ Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.) Vi har nu de största inkomstskillnaderna i Sverige sedan Statistiska centralbyrån började sina mätningar 1991.

-Den här ökade ekonomiska ojämlikheten drabbar framförallt familjer med de lägsta inkomsterna. Det betyder att de fattigaste barnfamiljerna relativt sett har fått det sämre, säger hon.

Många barn upplever oro och låga förväntningar

Både barnen i förorten och i glesbygden uttrycker enligt rapportern en känsla av utanförskap som i sin tur leder till brist på framtidstro. Samtidigt upplever barn låga förväntningar från vuxenvärlden, oro och rädsla på grund av våld och kriminalitet och att det är otryggt och stökigt i skolan.

-Rapporten är en utmaning för oss i Frälsningsarmén. Vårt uppdrag är att möta mänskliga behov utan åtskillnad. Och barn och ungdomar är ett av våra prioriterade områden, säger Ewa-Marie Kihlagård. 

Barnen i rapporten kommer från två ganska skilda världar, förorten och glesbygden. De är utsatta på lite olika sätt samtidigt som situationen är snarlik. Frälsningsarmén vill och bör ha båda dessa utsatta områden med i planeringen inför framtiden, menar Ewa-Marie.

En rik fritid gör att barnen mår bättre

En ljusning i Barnombudsmannens rapport är att barn som är delaktiga inom olika organisationer eller fritidsverksamheter känner en större tillit till samhället och en ökad känsla av att kunna påverka sin situation. En rik fritid bidrar till att barnen utvecklar sin identitet, mår bättre, får bättre relationer samt övar samarbete och sociala kompetenser.

- Genom att vara närvarande i barnens vardag med olika insatser som till exempel läxhjälp, fritidsaktiviteter, kollon och stödjande samlingar för hela familjen, kan Frälsningsarmén göra stor skillnad. Vi påverkar barnens vardag och framtid, säger Ewa-Marie Kihlagård.

Sommarkollo är en väg till gemenskap och mening

Tyvärr har barn i socioekonomiskt utsatta familjer, barn med ensamstående föräldrar och barn till utlandsfödda föräldrar en mindre aktiv fritid än andra. Därför är Frälsningsarmens kollon ett gott sommaralternativ. De olika lägren är en väg att få komma bort ifrån den vanliga vardagen och uppleva gemenskap, roliga aktiviteter och att lära sig mer om den kristna tron.

-För somliga är det  en av flera roliga sommaraktiviteter när föräldrarna arbetar. För andra barn kan det vara det enda roliga som händer under lovet, säger Ywonne Eklund.

Föräldrar arbetar mycket och är stressade

Hon poängterar att Frälsningsarmén inte bara når utsatta barn där föräldrarna har låg inkomst. Även familjer i socioekonomiskt starkare områden som arbetar mycket kan känna sig stressade över sin egen och barnens situation under sommarveckorna.

- Många kollobarn anmäler sig för att vara lediga från skolans fritids som omväxling. Det är inte alltid så roligt att stanna inom skolans verksamhet eller på skolområdet stora delar av sommaren.

Dagsaktiviteter är också värdefulla

Tidigare i Frälsningsarméns historia fanns lägergårdar som hade öppet en eller flera månader under sommaren och till och med in på hösten. Men idag är det svårare att bedriva sådan verksamhet.

Ewa-Marie Kihlagård menar att även om Frälsningsarmén inte kan täcka upp hela sommaren så kan en vecka eller en utflyktsdag betyda mycket.

-Ett fint alternativ är våra dagkollon, där man inte sover över men får delta i roliga dagsaktiviteter. När hösten kommer fortsätter dessutom flera av de deltagarna i våra verksamheter. På så sätt når vi också nya barn och familjer, säger hon.

Ywonne Eklund poängterar att kårerna inte heller behöver dra hela lasset själva.

-Man kan samarbeta på orten och tipsa om lokala utbud, samåka till utomhusbad, parklekar och annat. Här är det bara fantasin som sätter gränser, säger hon.

Fler aktiviteter för barn,unga och familjer

Här kan du läsa mer om vad våra lokala kårer har för olika aktiviteter för barn och ungdomar

Text: Carina Tyskbo