logotype
Hjälp ett barn i utsatthet - ge en gåva nu

Informationsmaterial och rapporter

Här hittar du fler länkar och filer med information för det viktiga arbetet att motverka och stoppa människohandel.

Sverige

Globalt

Om människohandel Vårt arbete Vad kan du göra? Utbildningsmaterial