Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Vårt arbete mot hemlöshet

Förutom nattlogi på ett akutboende stödjer vi den som är hemlös och ger kärlek och praktisk hjälp framåt. I vårt uppdrag från kommunen strävar vi alltid mot en högre ambitionsnivå där långsiktighet och helhetstänk är ledstjärnor.

Foto: Kerstin Tillenius

Vi har en bred verksamhet där människor får sina grundläggande behov tillgodosedda; fysiskt, psykiskt, andligt och socialt. Vi tror att det måste finnas balans mellan och inom alla dessa fyra delar i en människas liv.

En tallrik mat lindrar den värsta hungern och att regelbundet få äta sig mätt gör att kroppen byggs upp på längre sikt. Att få sova i ett varmt och ombonat rum och ha möjlighet till samtal kan betyda mycket. Både i våra dagcenter och på våra stödboenden ger vi möjlighet till att skapa förändring och stabilitet för den enskilde individen.

Målgrupper vi mött under året 

 • Hemlösa, skrivna i Sverige - i våra nuvarande akut- och stödboenden där vi skapar förutsättning för dem att bryta sin hemlöshet.
 • Hemlösa pensionärer - en stor grupp som vi också möter i våra akut- och stödboenden samt på våra sociala center. Vi tillgodoser deras basbehov och hjälper dem skapa förutsättningar att bryta sin hemlöshet.
 • EU-medborgare/tredjelandsmedborgare - på våra sociala center möter vi deras basbehov och stärker deras förmåga till ansvarstagande för den egna livssituationen.
 • Papperslösa - vi arbetar strategiskt för att upptäcka och motverka både arbets- och sextrafficking, tillhandahåller boende samt informerar om läkarvård och ger samhällsinformation.

Exempel på hur många vi hjälpte i Sverige 2021

 • Vi bidrog till ekonomisk hjälp 36 443 gånger.
 • Vi stillade någons hunger 119 578 gånger.
 • Vi ordnade 90 511 vårddygn.

Siffrorna anger antal hjälptillfällen, inte unika personer som fått hjälp.

Så här hjälper vi en hemlös

Akut- och stödboende

På ett akutboende blir personen inskriven på kvällen, väcks på morgonen, får frukost och får sedan lämna. På morgonen får personen stanna kvar för att genom samtal börja ta itu med varför man är akut hemlös, få hjälp med sociala kontakter och genom det en värdighet i att bli sedd och hörd.

Med anledning av pandemin har Frälsningsarmén vidtagit åtgärder gällande akutboendena så att gästerna får stanna i 14 dagar istället för en natt i taget. Detta för att minska omsättningen av gäster och därmed minska spridningen av viruset.

Stödboende och behandlingshem

På våra stödboenden och behandlingshem kan personen långsiktigt ta itu med sin livssituation som kan innebära pågående missbruk, psykiska problem, ekonomiska svårigheter och dess konsekvenser.

Eftervård och utslussningslägenhet

En egen lägenhet erbjuds personer som varit under behandling för missbruk. Här har man sitt eget boende under en övergångsperiod då man får hjälp ut i vardagslivet via anställda boendestödjare.

Sociala center

På våra sociala center erbjuder vi mat, kläder, visst ekonomiskt bistånd och även rådgivning, samtal och gemenskap.

Skyddat boende

Kvinnor som lever under hot och människor som fallit offer för människohandeln kan få plats på något av våra skyddade boenden.

Hjälp en person i hemlöshet

Swisha här

Exempel på hur din gåva hjälper

 • 50 kr - Ger en påse med bröd, frukt och konserver
 • 80 kr - Ger sängkläder för en natt
 • 100 kr - Ger mössa och vantar
 • 250 kr - Ger en varm jacka

swishbild.jpg Swisha till 900 48 05

Om hemlöshet Våra sociala center, akut- och stödboenden 

Skriv ut