På Frälsningsarméns webbplats används cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera kommer att sparas i din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies
hämta geoposition

Vårt arbete mot hemlöshet

Förutom nattlogi på ett akutboende stödjer vi den som är hemlös och ger personen kärlek och praktisk hjälp framåt. Vårt uppdrag är alltid större än uppdraget från kommunen. Vi väljer alltid en högre ambitionsnivå.

Foto: Jonas Nimmersjö

Vi har en bred verksamhet där människor får sina grundläggande behov tillgodosedda; fysiskt, psykiskt, andligt och socialt. Alla fyra delarna måste ha balans i en människas liv.

Att få en tallrik mat lindrar den värsta hungern, och på längre sikt bygger det upp kroppen, att få sova i ett varmt och ombonat rum, och ha möjlighet till samtal kan betyda mycket. Vi jobbar också långsiktigt för att skapa en varaktig förändring i människors liv. Både i våra dagcenter och på våra stödboenden ger vi möjlighet till skapa förändring, och stabilitet för den enskilde personen.

Tre målgrupper vi mött under året 

 • Hemlösa - skrivna i Sverige - i våra nuvarande akut- och stödboenden där vi skapar förutsättning för dem att bryta sin hemlöshet.
 • EU-medborgare/Tredjelandsmedborgare - på våra sociala center möter vi deras basbehov och stärker deras förmåga till ansvarstagande för den egna livssituationen.
 • Papperslösa -vi arbetar strategiskt för att upptäcka och motverka både arbets- och sextrafficking, tillhandahåller boende samt informerar om läkarvård och ger samhällsinformation.

Så många hjälpte vi i Sverige 2016

 • 41 392 fick hjälp med presentkort, matkassar, kläder, rekvisitioner mm
 • 10 666 fick själavård, rådgivning eller stödsamtal
 • 131 606 antal vårddygn på våra akutboenden och olika stödboenden
 • 221 779 fick mat eller fika i våra verksamheter
 • 3 879 fick hembesök eller hjälp med sjukbesök
 • 14 286 fick hjälp på servicehus och sjukhus
 • 326 fick hjälp med dövtolkning och ledsagning
 • Totalt 423 934 hjälpinsatser

Så här hjälper vi en hemlös

Akut- och stödboende

På ett akutboende blir personen inskriven på kvällen, väcks på morgonen, får frukost och får sedan lämna.  På morgonen får personen stanna kvar för att genom samtal börja ta itu med varför man är akut hemlös, hjälp med sociala kontakter och genom det en värdighet i att bli sedd och hörd.

Stödboende

På våra stödboenden kan personen långsiktigt ta itu med sin livssituation vilket kan innebära pågående missbruk, psykiska problem, ekonomiska svårigheter och dess konsekvenser.

Sociala center

På våra sociala center erbjuder vi mat, kläder, visst ekonomiskt bistånd och även rådgivning, samtal och gemenskap.

Om hemlöshet Våra sociala center, akut- och stödboenden Stöd en hemlös nu

Sätt punkt för hemlösheten - Swisha "Punkt" till 9004805

Skriv ut Dela