logotype

Vill du vara med och minska hemlösheten?

Frälsningsarmén har en bred verksamhet där människor i hemlöshet får sina grundläggande behov tillgodosedda; fysiskt, psykiskt, andligt och socialt. Vi tror att det måste finnas balans mellan och inom alla dessa fyra delar i en människas liv.

En tallrik mat lindrar den värsta hungern och att regelbundet få äta sig mätt gör att kroppen byggs upp på längre sikt. Att få sova i ett varmt och ombonat rum, bli visad respekt och ha möjlighet till samtal kan betyda mycket. Både i våra dagcenter och på våra stödboenden ger vi möjlighet till att skapa förändring och stabilitet för den enskilde individen.

När du testamenterar till hemlöshet kan du vara med och förvandla en människas hela liv.

”Personalen är underbar. Jag har fått hjälp på Frälsningsarmén tidigare - det är en fantastisk plats.”

Marcus som lever i hemlöshet

Ett testamente till förmån för människor i hemlöshet går bland annat till:

  • Barnfamiljer i utsatthet som riskerar att hamna i hemlöshet.
  • Hemlösa, skrivna i Sverige- i våra nuvarande akut- och stödboenden där vi skapar förutsättning för dem att bryta sin hemlöshet.
  • Hemlösa pensionärer- en stor grupp som vi också möter i våra akut- och stödboenden samt på våra sociala center. Vi tillgodoser deras basbehov och hjälper dem skapa förutsättningar att bryta sin hemlöshet.
  • EU-medborgare/tredjelandsmedborgare- på våra sociala center möter vi deras basbehov och stärker deras förmåga till ansvarstagande för den egna livssituationen.
  • Ukrainska flyktingar– som erbjuds mat, kläder, hygienartiklar, språkträning och gemenskap.
  • Papperslösa- vi arbetar strategiskt för att upptäcka och motverka både arbets- och sextrafficking, tillhandahåller boende samt informerar om läkarvård och ger samhällsinformation.

Läs mer om vårt arbete mot hemlösheten här

Vill du att vi kontaktar dig?

Fyll i formuläret nedan:

Kontaktinformation