logotype

EU-center i Stockholm

EU-migranter, tredjelandsmedborgare och asylsökande kvinnor och män (18 år eller äldre) som uppehåller sig i Stockholmsområdet. Målgruppen är ofta hemlös, ofta utan ekonomiskt bistånd, har ofta olika former av missbruk och psykiatriska diagnoser. Målgruppen behöver stöd och hjälp som offentliga sektorn har begränsade möjligheter att ge.

Bakgrund

Grupperna EU-migranter, asylsökande och tredjelandsmedborgare i Sverige befinner sig i stor utsatthet både socialt, fysiskt och ekonomiskt. På grund av sin utsatthet och skyddslöshet har de svårt att integreras i det svenska samhället och befinner sig därmed även i riskzon för exploatering och människohandel. 

För att möta det här problemet startade 2014 Frälsningsarméns EU-center. Vår uppgift är att brygga det gap där offentliga sektorn inte räcker till för att stödja utsatta EU-migranter, asylsökande och tredjelandsmedborgare i Sverige. Vi är en öppen social dagverksamhet som ingår i ett idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Målgrupp

EU-migranter, tredjelandsmedborgare och asylsökande kvinnor och män (18 år eller äldre) som uppehåller sig i Stockholmsområdet. Målgruppen är ofta hemlös, utan ekonomiskt bistånd och har ofta olika former av missbruk och psykiatriska diagnoser. Målgruppen behöver stöd och hjälp som offentliga sektorn har begränsade möjligheter att ge.

Syfte

Syftet är att hjälpa vår målgrupp till att hjälpa sig själva för att ta sig ur sin utsatthet.

Mål

  • Skapa förutsättningar för att våra besökare ska kunna integreras in i det svenska samhället.
  • Bryta isolering, utanförskap och utsatthet.
  • Hjälpa våra besökare att tillvarata sina förutsättningar och rättigheter.

Metod

Vi når våra mål genom att erbjuda våra besöka följande tjänster:

  • Basbehovsstöd (mat, möjlighet till dusch och tvätt)
  • Information om målgruppens rättigheter och skyldigheter i Sverige
  • Rådgivning (jobbcoachning, samhälls- och sjukvårdsinformation, stöd vid myndighetskontakter)
  • Stödsamtal
  • Ett specifikt stödprogram för människor som utsatts eller är i riskzon för exploatering och människohandel

För att nå våra mål har vi personal som förutom svenska talar rumänska, polska, engelska, arabiska, turkiska, spanska, italienska, romani chib, serbiska och franska.

Matchar EU-center din stiftelses ändamål?

Då är vi intresserade av att ansöka om verksamhetsbidrag hos er. Lämna gärna dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så hör vi av oss!

Insamlingshandläggare: Lars Beijer
Telefon: 08-56228255
E-post: foretag@fralsningsarmen.se