logotype

Sommarkollo Kristinehamn

Att nå barn i alla socialgrupper och ge dem en meningsfull tid i en välkomnande kristen miljö. Vi tänker också att vi på så vis kan få möjlighet att fånga upp barn med särskilda behov, enskilt eller i familjen. 

Bakgrund

Då vi sett att det finns ett behov för meningsfulla aktiviteter för barn under sommarlovet anordnar vi varje år kollo.

Syfte och mål

Att nå barn i alla socialgrupper och ge dem en meningsfull tid i en välkomnande kristen miljö. Vi tänker också att vi på så vis kan få möjlighet att fånga upp barn med särskilda behov, enskilt eller i familjen. Förhoppningsvis leder detta till en längre kontakt där barnen och familjen kan få stöd i vår verksamhet. Därför är det viktigt för oss att de ledare som är med är knutna till vår verksamhet under året.

Målgrupp

Målgruppen är barn som gått ut åk 1-6 i Kristinehamn och som behöver meningsfulla sommaraktiviteter. Barngruppen är en blandad grupp där det alltid finns en grupp barn med särskilda behov exempelvis socialt eller ekonomiskt samt barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller andra funktionsnedsättningar.. 

Tidsplan

Vi planerar kollo de första två veckorna på sommarlovet.

Matchar detta sommarkollo din stiftelses ändamål?

Då är vi intresserade av att ansöka om projektbidrag hos er. Lämna gärna dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så hör vi av oss!

Insamlingshandläggare: Lars Beijer
Telefon: 08-56228255
E-post: foretag@fralsningsarmen.se