logotype

Lyktan - skyddat boende

Lyktan är Frälsningsarméns skyddade boende för personer som utsatts för människohandel, exploatering eller våld i nära relation och därför har skyddsbehov. Vi är ett certifierat skyddat boende inom Plattformen Civila Sverige mot människohandel.

Bakgrund

Lyktan är Frälsningsarméns skyddade boende för personer som utsatts för människohandel, exploatering eller våld i nära relation och därför har skyddsbehov. Vi är ett certifierat skyddat boende inom Plattformen Civila Sverige mot människohandel.

Många av våra klienter är djupt traumatiserade. De allra flesta kommer dessutom från andra länder och saknar kunskap och tillit till det svenska samhället såväl som svenska språkkunskaper. Trots detta behöver de vara aktiva t.ex. i att driva juridiska processer. Hos oss får de trygghet, råd och stöd för att klara av den tunga bördan.

Målgrupp

Vuxna personer med skyddsbehov efter att ha utsatts för människohandel, exploatering eller våld i nära relation (och deras medföljande barn 0-18 år). De flesta är kvinnor men vi tar även mot män. Årligen arbetar vi med 10-15 personer i behov av skydd. Verksamheten har fyra lägenheter, vilket ger plats för fem personer med medföljande barn.

Syfte

Syftet är att klienterna under sin tid av skyddat boende på Lyktan ska bygga upp en stabilitet och trygghet för att sedan gå vidare till ett självständigt liv.

Mål

  • Försäkra oss om att våra klienter är skyddade, trygga och säkra.
  • Ge våra klienter ett mångsidigt stöd i deras integrering eller återintegrering i samhället som självständiga upprättade individer.
  • Ge deras eventuella medföljande barn en trygg miljö där de får leka och må bra.

Metod

Vi arbetar med empowerment (hjälp till självhjälp och egenmakt) och integration. Detta gör vi genom att erbjuda våra klienter följande:

  • Information och stöd i polisutredning, asylprocess eller integrationsprocess
  • Ett tryggt boende och ett tryggt socialt sammanhang
  • Stödsamtal
  • Språk- och arbetsträning
  • Skapande verksamhet.

Matchar Lyktan din stiftelses ändamål?

Då är vi intresserade av att ansöka om verksamhetsbidrag hos er. Lämna gärna dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så hör vi av oss!

Insamlingshandläggare: Lars Beijer
Telefon: 08-56228255
E-post: foretag@fralsningsarmen.se