logotype

Vill du hjälpa din lokala kår?

När du testamenterar till Frälsningsarmén kan du välja att stödja en av våra kårer eller verksamheter specifikt. Eller så väljer du att testamentera till Frälsningsarmén generellt, då används pengarna där de bäst behövs i landet. Genom att testamentera till en specifik kår så hjälper du kåren på orten att stötta människor i alla skeden i livet.

Våra kårer finns på cirka 70 platser i landet och når människor i alla stadier i livet och i många olika situationer. Vi arbetar för dem som hamnat i ekonomisk svårighet, i hemlöshet, psykisk ohälsa, missbruk, ensamhet eller arbetslöshet. Vi skapar utflykter, läger och sportevenemang för barn och unga, besöker äldre och hjälper nyanlända. Vi lär unga att spela och sjunga och firar välkomnande gudstjänster.

Ett testamente till förmån för din lokala kår kan till exempel gå till:

 • Öppen förskola
 • Småbarnsmusik
 • Läxhjälp
 • Barnkörer
 • Scouter
 • Sportlovsläger, tonårs- och sportgrupper,
 • Bibelsamtals- och bönegrupper,
 • Söndagskola
 • Dans- och musikgrupper.
 • Konfirmation
 • Själavård
 • Gudstjänstliv
 • Dagledigträffar
 • Bokcirklar
 • Stickkafé
 • Utegympa, stavgång, sång- och musikgrupper, läger och utflykter. 

För mer information, besök din lokala kår eller kårens hemsida.

Vill du att vi kontaktar dig?

Fyll i formuläret nedan:

Kontaktinformation