logotype

Företagsgåva

Genom att stödja Frälsningsarméns hjälparbete i Sverige kan ditt företag vara med och ge tillbaka till samhället. Vår lokala närvaro i cirka 90 städer/kommuner i Sverige och vår omfattande sociala verksamhet ger ditt företag en unik möjlighet att skapa samhällsnytta genom att påverka och hjälpa medmänniskor i din närhet.

Detta kan ditt företag hjälpa till med

Hjälp och rehabilitering av människor i missbruk och/eller hemlöshet, stöd till ekonomiskt utsatta barnfamiljer, bryta isoleringen och ge ekonomiskt stöd till ensamma och utsatta äldre, stärka integrationen i utsatta områden, ge hjälp till kvinnor med skyddad identitet och som fallit offer för människohandel.

På vilket sätt vill ert företag bidra?

Ditt företag kan stödja oss på olika sätt. Ni kan ge ett engångsbidrag, en företagsgåva eller inleda ett ettårigt samarbete genom att bli Vänföretag eller ett flerårigt samarbete genom att bli Samarbetsföretag. Läs mer om våra alternativ.