logotype

Respect Thai

Thaimassagesalonger är en plats där man som anställd kan vara extra utsatt för den form av människohandel som gäller sexuell exploatering.

Bakgrund

Människohandel är ett globalt problem som yttrar sig på olika sätt i olika delar av världen och som kan innebära olika former av utsatthet för olika personer. Både män, kvinnor och barn kan av olika anledningar hamna i en sådan situation. Den form av människohandel vi kan se mest av i Europa och Sverige är människohandel i syfte för sexuell exploatering, detta för att det finns en stor efterfrågan på sexuella tjänster. Sedan 2015 så har Frälsningsarmén i Helsingborg arbetat med att identifiera individer som faller offer för människohandel. I juni 2016 tog vi initiativet till ”Helsingborgs nätverk mot människohandel och prostitution”. Genom kartläggning har vi sedan dess försökt se var och hur vi bör arbeta för att fler ska få möjlighet till skydd och stöd.

En plats man som anställd kan vara extra utsatt gällande den här formen av människohandel är på thaimassagesalonger. Som massör på en thaimassagesalong så jobbar du ofta ensam och kan förväntas utföra extratjänster. Genom kontakt med denna målgrupp så har vi förstått att det är en otrygg arbetsplats.

Vi startade våren 2019 med att besöka alla thaimassagesalonger i Helsingborg och genom de frågor som ställdes så fann vi att det fanns ett intresse av att träffas och prata vidare om situationen på massagesalongerna. Vi bestämde oss för att forma ett projekt som byggdes kring ett etablerande av dialogmöten för kvinnorna inom branschen. Projektet har burits av medel från Länsstyrelsen, inom ramen för förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor. I dagsläget har vi inte det ekonomiska stödet men vi fortsätter själva med projektet inom ramen för vårt eget arbete mot människohandel och prostitution på Frälsningsarmén i Helsingborg.

Fokus har legat på att etablera ett nätverk inom Thaimassagebranschen i Helsingborg. Genom dialogmöten tillsammans med kvinnorna så har ett Kvalitétslöfte, som några av salongerna är med i, vuxit fram. Det kan man läsa mer om på respektthai.com.

Under vårt andra projektår hölls en kurs i självledarskap och två av kvinnorna gick den människohandelsförebyggande utbildningen ”En säker hand” och coachades av oss på Frälsningsarmén. Under den här perioden började vi också besöka salonger i ytterligare två städer för att se om det fanns ett intresse av att starta upp RESPEKT Thai där. En styrgrupp bildades för RESPEKT Thai där både representanter från Frälsningsarmén och branschen sitter med.

Syfte och mål

Detta är ett projekt med två fokus. Det ena fokuset är att jobba förebyggande med de individer som vill se en förändring i sin situation. Detta är till exempel via arbetet med kvalitétsgruppen och ledarträningen. Vårt andra fokus är att finnas till på bred front via uppsökande arbete och via våra öppna dialogmöten och andra event. Vi ser att dessa båda fokus att viktiga att ha i ett långsiktigt arbete med utsatta kvinnor på thaimassagesalonger.

Det uppsökande arbetet är en stor del av vårt sätt att arbeta:

  • att finnas på plats där kvinnorna är och besöka deras verksamheter. En viktig del i att visa vårt intresse och för att bryta eventuella kulturella barriärer och bygga förtroende.
  • att få ut information om att vi finns och vad vi gör och står för är viktigt. Detta både till kvinnor inom verksamheten men även till allmänheten. 

Vårt övergripande mål är att arbetet med och för kvinnor i särskild utsatthet på thaimassagesalonger fortsätter växa vidare och utvecklas. Vi vill se en ännu större äganderoll av kvinnorna själva, att fler salonger ansluter sig till Kvalitétslöftet och att fler lokala RESPEKT Thai projekt startas i fler städer i Nordvästra Skåne.

Metod

Metoden vi använder är kvalitativ. Vi arbetar genom att bygga relationer och förtroende och har ett långsiktigt perspektiv. Vi tror att det är det som krävs för att vi ska få se vårt övergripande mål närmas. Vi tror att egenmakt och individers äganderätt till sina egna beslut är viktiga för att man ska få se en hållbar förändring. Men också att arbeta i samverkan med andra aktörer i staden är viktigt för oss.

Målgrupp

Målgruppen är individer som arbetar inom thaimassagebranschen. För det mesta rör det sig om kvinnor som ursprungligen kommer från Thailand. Men det kan också röra sig om kvinnor från andra länder i Asien och i enstaka fall män.

Antal thaimassagesalonger i Helsingborg är 49 stycken. Antalet har ökat sedan vi började med projektet trots att det byts ägare ofta. I Landskrona har vi 7 salonger och i Ängelholm 5 salonger. Det arbetar som minst en person och som mest 5 på varje salong. Vi möter minst ca. 90 kvinnor sammantaget i vårt uppsökande arbete och via de dialogmöten vi har.

Tidsplan

Detta är en pågående verksamhet. Den startade som ett projekt som idag tar sig i uttryck av ett nätverk som vill motverka utsatthet på thaimassagesalonger.

Delaktighet av målgruppen är A och O i ett kvalitativt långsiktigt arbete som detta. Utan delaktighet inget projekt och ingen förändring. Men fortsatt är det så att vårt stöd behövs för utveckling av arbetet och för att möta upp behovet av skydd och stöd för utsatta individer bland målgruppen.

Matchar denna verksamhet din stiftelses ändamål?

Då är vi intresserade av att ansöka om verksamhetsbidrag hos er. Lämna gärna dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så hör vi av oss!

Insamlingshandläggare: Lars Beijer
Telefon: 08-56228255
E-post: foretag@fralsningsarmen.se