logotype

Humanfond

Vill du att dina pengar ska växa samtidigt som de verkar för en god sak? Då erbjuder vi ett fondsparande i Humanfond.

Genom ideellt fondsparande kan du bygga upp ett sparande, samtidigt som du stöttar vår verksamhet och låter ditt sparkapital bidra till en bättre värld. Frälsningsarmén får två procent av ditt sparkapital varje år. Du kan månadsspara regelbundet eller göra insättningar lite då och då – välj det som passar dig bäst.

Humanfond är en svensk aktiefond och förvaltas av Swedbank Robur. Humanfond är en hållbarhetsfond, vilket innebär att företagen den investerar i tar ansvar för miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och affärsetik.

Tack till dig som redan sparar!

Under 2024 fick Frälsningsarmén ta emot 508 017 kronor. Varmt tack till dig som sparar i Humanfond!

Börja spara och läs mer om Swedbank Robur Humanfond

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. På grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används, så kan pengar som placeras i fonden både minska och öka kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/robur